Sigara ve Alkol: "Kalbe Zarar Veriyor"

Birmingham'da bulunan Alabama Üniversitesi araştırmacılarına göre sigara dumanı, kalp-damar sistemini, olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda içki içmek ise, durumu daha da vahim hale getiriyor.

Orta seviyede alkol tüketiminin, kalbin korunmasında, bazı faydalar sağladığıyla ilgili teori bilinmektedir. Alabama Üniversitesi’nden bir ekip, bu fikri bir kenara bırakarak; alkol ile beraber sigara içmenin ve pasif içiciliğe maruz kalmanın etkilerini araştırdılar.  

Araştırmacılar, laboratuar ortamındaki fareleri, sigara dumanına, maruz bıraktılar ve farelere, etanol (alkolün sarhoş eden bileşeni) içeren sıvı besinlerle beslediler. Bu fareleri, filtre edilmiş hava soluyan ve normal katı besinlerle beslenen farelerle kıyasladıklarında, atardamar lezyonlarının (bozukluklarının, yaralanmalarının), 4.7 katına çıktığını belirlediler.

Atardamar lezyonları, sigara tiryakileri için ortak bir problem olmanın yanı sıra; kalp-damar hastalıklarının ilerlemesinde de, anahtar bir rol oynuyor. Elde edilen bu sonuçlar, Free Radical Biology & Medicine (Serbest Radikal Biyolojisi ve Tıp) adlı dergide yayınlandı.

Yapılan araştırmalarda, sadece sigara dumanına maruz bırakılan farelerde, filtre edilmiş hava soluyan farelere kıyasla, atardamar lezyonlarında 2.3 kat artış olduğu görüldü. Etanol içeren sıvı diyetle beslenen farelerde ise, normal bir diyetle beslenen farelere kıyasla, atardamar lezyonlarında 3.5 kat artış olduğu tespit edildi.

Alabama Üniversitesi Patoloji Bölümü’nden Prof. Scott Ballinger, yaptıkları bu araştırmanın amacını şöyle anlatıyor:

"Bu araştırmanın amacı, sağlık açısından risk taşıyan davranışlara(sigara,alkol gibi) ilave olarak pasif sigara içiciliğinin de tetikleyici etkilerinin, olumsuz sonuçlarını anlamaktır. Yaptığımız bu araştırma, sigara ve alkolün birlikte tüketilmesinin, ikisinden birinin, tek başına tüketilmesiyle kıyaslandığında, kalp-damar hastalıklarının gelişmesinde, en yüksek derecede etkiye sahip olduğunu gösterdi." 

Alabama Üniversitesi Çevresel Sağlık Bilimleri’nde profesör olan ve çalışmada yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Shannon Bailey’in görüşleri ise şöyle:

"Genelde orta seviyede alkol tüketiminin, kalbi koruyucu olduğu düşünüldüğünden, bu bulgular, sağlığını korumak isteyen sigara içen ve içmeyenler için önemli. Fare deneyleri, beş haftalık bir periyotta gerçekleştirildi. Kan-alkol konsantrasyonları, bir yetişkinin bir saatte içtiği, 2 içkiyle eşdeğer düzeye erişti. Farelerin sigara dumanına maruz kalma durumu; camları kapalı bir otomobilde, bir sigara tiryakisiyle beraber bulunmaya benzer bir durumdur."

Fareler üzerinde yapılan bu araştırmada, atardamar lezyonlarının incelenmesine ek olarak; araştırma ekibi, kalbin ana dokularında oluşan DNA hasarları ve oksidatif stres gibi, kalp-damar hastalıklarının ilerlemesinde rol alan diğer etkenleri de gözden geçirdiler.

Atardamar lezyonlarında olduğu gibi, incelenen diğer yapılardan elde edilen veriler de, sigara dumanını ve alkolü birlikte almak, alkolün, azda olsa kalbe sağladığı sanılan faydaları, bütünüyle geçersiz kılmaktadır.    

Güncelleme: 30/12/2007
Kaynak: “Cigarette Smoke, Alcohol Damage Hearts Worse As Combo”,
sciencedaily.com, Çev. Furkan Eser, 22/11/2007.