Dünya'da: "Türkiye’nin 62 Katı Alan Çölleşti"

Dünya genelinde, insan müdahalesi sonucunda, yaklaşık 48 milyon kilometrekare alan çölleşti. 110 ülke, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan, 9. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Özel İhtisas Komisyonu'nun hazırladığı; "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" başlıklı raporda, Dünya'daki çölleşme tehlikesine dikkat çekildi.

Rapora göre, Dünya nüfusunun hızlı artışıyla, arazilerde dejenerasyon arttı. Aşırı otlatma, ormansızlaşma, yanlış tarımsal faaliyetler ve yanlış arazi kullanımı sonucu; Dünya arazilerinin % 26’sına karşılık gelen 1,2 milyar hektarlık alan, bozulma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Karasal alanların, %15’i, insan aktiviteleri nedeniyle tahrip oldu. Bozulan bu alanların, % 55,7’sinde su erozyonu; % 27,6’sında rüzgar erozyonu; %12,5’inde kimyasal değişmeler; % 4,2’sinde de, fiziksel değişmeler görüldü.

ÇÖLLEŞME: "BİR MİLYAR KİŞİ ETKİLENİYOR"

Dünya genelinde, insan müdahalesi sonucunda çölleşen alan, 48,3 milyon kilometrekaredir. Bu durum, 900 milyon kişiyi etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, çölleşmenin genel maliyetinin, yılda yaklaşık 42 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde, yılda 0,5 - 2 ton hektar yerinden taşınıyor. 24 milyar ton toprağın ise kaybolduğu tahmin ediliyor.

Rapora göre; Dünya genelinde, toplam kara alanının, % 30’u, 5,2 milyar hektar kuru tarım alanlarının % 70’i çölleşme ve arazi bozulmasından etkileniyor. Her yıl 60 bin km2 alan çölleşiyor.

110 ülke, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya ve kurak alana sahip. Afrika’da kurak alanların % 73’ünü kapsayan 1 milyon hektarın üzerinde arazi, orta derecede veya ciddi bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Asya’da 1,4 milyon hektar alan, aynı şekilde etkileniyor.

Kuzey Amerika, % 74 ile en fazla ciddi veya orta derecede çölleşmiş; kurak alana sahip kıta konumunda bulunuyor.

AA, (ntvmsnbc, 25/12/2007)