2007 Kuraklığının Sonucu: "Ucuz Gıda Hayal"

Economist Dergisi, Dünya da çok hızla artan gıda fiyatlarını, inceleme konusu yaptı. Gıda fiyatlarının 2007’de, %75’lik bir artış gösterdiğini anlatan The Economist Dergisi, kurak geçen yılın, sonuçlara nasıl yansıdığını gözler önüne sermiş oldu. Tarım fiyatlarındaki artış;yani agflasyon ve biyodizelin kullanıma sunulması sebebiyle, gıda fiyatlarının önümüzdeki yıllarda da artacağı vurgulanıyor.

1974-2005 yılları arasında gıda fiyatları, Dünya piyasalarında reel olarak, %75’lik bir azalma göstermişti. Bu sebeple, 2007 yılında gıda fiyatlarında yaşanan artış, tüm Dünya da büyük bir şaşkınlık yarattı. Artış trendinin olağandışı olduğunu yazan The Economist Dergisi, yükselen fiyatları, "ucuz gıdanın sonu geldi" şeklinde afişe etti.

İlkbahar aylarından sonra, buğday fiyatları, neredeyse ikiye katlandı. Güneş enerjisiyle üretilen tüm mahsüller; mısır, ayçiçeği, süt ve hemen herşeyin fiyatları, tepe noktasına ulaştı. The Economist’in gıda fiyatı endeksi, 1845 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Bu fiyatlar, reel bazda, 2005’ten bu yana, ilk defa % 75 seviyesine sıçradı.

Amerika ise, sadece ethanolü, sübvanse etmekle kalmıyor; fiyatları düşüren eski buğday sübvansiyonlarını da mısırla değiştirerek; fazla üretimi destekliyor. Böylece etkileşim, katlanarak büyüyor. Bu arada, yükselen buğday fiyatları, insanların, ormanları yok ederek; çok daha fazla mısır ekmelerine sebep oluyor.

UniCredit(Banka), yaptığı analizde, gıda fiyatlarının Avrupa’nın gelişmekte olan piyasalarında enflasyon için devamlı bir risk olmayı sürdüreceğini açıklıyor. UniCredit, TÜFE'de, gıda fiyatlarının ağırlığına dayanarak yaptığı değerlendirmede; Türkiye, Romanya ve Polonya’nın, gıda ile ilgili enflasyon baskısı karşısında en riskli ülkeler olduğunu belirtti. Banka, araştırmasında, kuraklığın, Dünya genelindeki hububat fiyatlarında, büyük artışa neden olduğunu belirtti.

Fiyat artışlarının ardındaki ikinci önemli bir sebep ise, Amerika’nın Dünya'yı umursamadan, ethanol’e verdiği teşvik gösteriliyor. Bu sene, Amerika’nın mısır üretiminin üçte biri, biyoyakıta gidecek. Bu rekor bir oran ve gıda piyasasını doğrudan etkiliyecek

Bir 4x4 arabanın deposunu, ethanol ile doldurduğunuzda; o depoya, bir insanı, bir yıl besleyebilecek kadar mısır koymuş oluyorsunuz. Ve bu insanları, dolaylı olarak da etkiliyor. Çiftçiler, diğer tahıllar yerine, mısır ekimine yönleniyor. Bu yıl 30 milyon ton ilave mısırın, ethanole harcanması, Dünya'nın buğday stoklarının, yarı yarıya azalması anlamına geliyor.

Güncelleme: 14/12/2007
Kaynak:
The Economist, "The End of Cheap Food", Çev. Furkan Kargıoğlu, 06/12/2007