İlk Yıldızlar: "Büyük ve Karanlıktı"

Bilim adamları, evrenin ilk yıldızlarının, şimdiki gibi parlamadığını ve devasa olduklarını tahmin ediyorlar.

ABD’nin Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; ilk yıldızlar, Güneş’ten 400-200 bin kat daha büyüktü. Ve ağırlıklı olarak, evrenin büyük bir kısmını oluşturduğu tahmin edilen karanlık maddeden meydana geliyorlardı.

Astrofizikçi, Paolo Gondolo başkanlığındaki bir ekip; karanlık yıldızlar adı verilen bu gökcisimlerinin, halen yaşadıklarını belirtti. Sadece, uzay merkezli teleskoplarca tespit edilebilen bu karanlık yıldızlar, ışık yaymak yerine, kızılötesi enerjiyi ve ısıyı emiyorlar.

Bulgularını, Physical Review Letters dergisinde yayımlayacaklarını belirten Gondolo, araştırma sonuçlarının, ilk yıldızların oluşumu için, şu anda geçerli olan teoriyi değiştirebileceğine dikkati çekti.

Karanlık maddenin, evrenin oluşumunda, önemli rol oynadığını düşünen bilim adamlarının, ilk yıldızların oluşumunu karanlık maddeye dayandıran bir teorileri bugüne kadar yoktu.

Gondolo, hidrojen ve helyum atomlarının, soğuyup-yoğunlaşarak; füzyonu başlatıp, ışımayı; yani yıldızları, ortaya çıkardığını söylüyor.

Yeni bulgulara göre, karanlık maddenin, interaktif hale gelip; yok oluncaya kadar, ışık yerine ısı yaydığı ifade ediliyor. Hidrojen ve helyumdan oluşan proto-stellar bulutu, soğumaya ve büzüşmeye çalışırken, karanlık madde de, yıldızın parlamasını sağlayan füzyonu engelliyerek; yıldızı, sıcak ve büyük bir yapıda tutmaktadır.

Gondolo bulgularıyla ilgili olarak:

"Nükleer füzyon oluşmaması, sadece yıldıza özgü değil, karanlık maddenin yapısına da işaret edebilir” diyor.

Gondolo ve arkadaşlarının araştırması; aralarında karadeliklerin oluşumu da dahil, evrenin doğuşuyla ilgili sorulara, yeni bir yanıt getiriyor.

ntvmsnbc 04/12/2007