Suda "DNA Zinciri" Oluşturma Çabası

Colorado ve Milan Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttükleri çalışmayla, yaşamın başlangıcına ışık tutuluyor. Çalışmada, su içindeki çok küçük DNA parçalarının birleşip; belirgin "sıvı kristal yapılar" oluşturdukları görüldü. Bunların, su çözeltisine yerleştirilip soğutulduklarında, birbirlerine paralel konuma geçip, sütunlar oluşturdukları gözlemlendi.

Çalışmaya göre, sadece birbirlerini, DNA zinciri olarak tamamlayabilecek parçacıklar, birleşerek sıvı kristal yapıyı oluşturuyor. Bu dizilim ve uygun koşullarda daha da uzayabilecek olan sıvı kristal yapı, DNA sarmalının oluşumuna ait yeni bir açıklama sunuyor. Bu kadar uzun bir sarmalın rastgele oluşamayacağını bilen bilim adamları, onu oluşturan parçaları seçici olarak birleştirmeye çalışıyorlardı.

Sıvı kristal yapılar, hem sıvı, hem de katı özellikleri gösteren yapılardır. Bu yapılar, bilgisayar ekranlarında, hesap makinelerinin ekranlarında, televizyonlarda veya cep telefonlarında da kullanılırlar. Pek çoğu, boru şekilli moleküllerdir. DNA ise, zincire benzeyen, nükleotid denilen yan gruplar içeren, dev bir polimerdir. Nükleotidler, bir DNA zincirini oluştururken, özel bir sırayla dizilirler ve ikinci bir zincir ile eşlendiklerinde hepimizin bildiği  DNA sarmalarını oluştururlar. Genetik bilgiler, işte bu sarmalda,  trilyonlarca nükleotid yardımıyla, bazen bir mikron, bazende milimetre uzunluğunda bir alanda saklanır.

Güncelleme: 28/11/2007
Kaynak
:sciencemag.org(TUBİTAK, Der. Özden Hanoğlu, 22/11/2007)