Bakteriler: "Aralarında Konuşuyor"

İsrailli bilim adamları, bakterilerin kendi aralarında konuşmalarını sağlayan; ancak sonunda onların ölümüne sebep olan bir peptid (amino asit zinciri) keşfettiler.

Kudüs İbrani üniversitesi bilim adamlarının buluşu, yeni ve daha verimli antibiyotik ilaçlarının gelişimi için yol gösterici olabilir. Araştırmacılar, bakterilerin, tek hücreli organizmalar sayılmaktadırlar. Ancak bazı yeni bulgulara göre de; bir kısım bakterilerin, izole bir organizmaymış gibi davrandıkları düşünülmektedir.

Bu nedenle bakteriler, kendi aralarında haberleşen, izole organizmalar topluluğunun üyesi sayılabilirler. Bu yüzden de, bazı çok hücreli davranışları sergileyebilirler. Prof. Hanna Engelberg-Kulka’nın liderlik ettiği araştırmacılar, bahsedilen "peptid"in, bağırsak bakterisi E.coli tarafından üretildiğini ve bakteri tarafından salgılandığını söylüyor. Peptid, aynı zamanda, zor koşullar altında, bakteri hücresinin ölümünden sorumludur. Bakteriyel kromozomlara yerleşmiş intihar modülünüde aktive edebilir.

Yeni faktör, EDF( hücre dışı ölüm faktörü) olarak belirlendi. Araştırmacılar, EDF’nin fonksiyonları anlaşıldığında, bağırsak bakterilerinin ve belki de birçok bakterinin ölümüne sebep olan, yeni bir antibiyotik çeşidinin bulunmasına öncülük edebileceğini söylüyorlar.

Dr. Ariel Gaathon ve doktora öğrencilerinin, ortaklaşa hazırladıkları bu çalışma, Science' da yayımlandı.

Güncelleme: 13/11/07
Kaynak: "Bacteria 'Talk' Among Themselves",
Science Daily, Çev. Şerife Bayraktar, 30/10/2007.