Ekosistem: "Canlı Çeşitliliğine Muhtaçtır!"

Her farklı canlı türün, ekosistem içinde, spesifik bir görevi vardır. Ancak ekosistemin, geniş alandaki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, türlerin sayısı ve çeşitliliği, çok önemlidir.

Avrupa‘daki geniş otlaklar; tropikal yağmur ormanlarında yaşamını sürdüren, verimli canlı türlerden yoksun oldukça, basit bir ekosistem olarak görünüyor olabilir. Yeni bir araştırmada, nispeten basit bir otluk alanın yerel bitkilerinin, çeşitliliği azaltıldı. İncelemelerin sonucunda; ekosistemin, en geniş anlamda fonksiyonel olabilmesi için; canlı çeşitliliğinin, tıpkı temiz su ve verimli arazi gibi, anahtar rol oynadığı anlaşıldı.

Önceki çalışmalar, besin zinciri gibi faktörlerde, biyolojik çeşitliliğin, önemli olmadığını iddia ediyordu.

Zürih Üniversitesinden, Andrew Hector ve yeni bir araştırma üzerinde çalıştığı Oxford Üniversitesinden ekolojist arkadaşı Robert Bagchi, şunları söylüyorlar:

"Canlı türleri, çok fazla bir etki olmasa da yitirebilirsiniz. Toplamda ekosistem işlevselliğinin desteklenmesi için, yüksek düzeyde biyolojik çeşitlilik gerektiğinin farkına vardık. Otluk alanlarındaki farklı tip bitkiler, ekosistemin birbirinden farklı hizmetlerini, yerine getirmesini sağlıyor."

Nature dergisinde yayımlanan araştırma da, öncelikle bitkiler olmak üzere mikrobiyal canlılar ve böcekler de incelendi. Hector ekliyor:

"Temiz sudan, otların oluşumuna kadar, 7 farklı çeşit ekosistem faaliyetini incelediğimizde, bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde, bitki türlerinin tam olarak bulunmasının, gerekli olduğunu fark ettik. Aynı düşünce, böcekler ve tohumlar için de geçerlidir. Biyolojik çeşitlilikte ki kayıplar, boş veya iyice sömürülmüş alanların, geride kalmasına sebep olmaktadır. Bu da, ekosistemin görevleri üzerinde, negatif etki yapar."

Hector, bu sorunu incelemek için tasarlanmış ve tropiklerde gerçekleştirilen "Sabah Biyolojik Çeşitlilik" deneyine katıldı. Yaklaşık 3000 dönümlük deneysel arazinin, bazı bölümlerine, 4, bazı bölümlerine ise, 16 farklı tipte dipterokarp ağaçlar ekildi. Bu ağaçlar, Malezya Borneo da bulunan yağmur ormanlarındaki en uzun ağaçlardır. Bu ağaçların çok büyük bir kısmı, ağaç kesme ve tomrukçuluk nedeniyle yok olmuştur.

Hector sözlerini şöyle bitiriyor:

"Öğrenmek istediğimiz şey, bir bölgeyi, çok daha çeşitli şekilde bitkilendirdiğimizde, orman ekosistemini, tamamen onarıp onaramayacağımızdır. Avrupa otlaklarında yapılan gözlemlere göre; bu bölgelerin, olabildiğince çok canlı türüne ihtiyacı vardır."

Güncelleme: 12/11/07
Kaynak:
David Biello, "Want Clean Water And Rich Soil? Save More Species", Scientific American, Çev. Tuğba Ünal,15/7/2007.