Çin'de Bir Araştırma: "Pasif Sigara İçiciliği" Ölümcül!

Pasif içiciliğe maruz kalma sebebiyle; "kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH)" ve diğer solunum rahatsızlıkları arasında bir ilişki olduğu anlaşıldı. Bilim adamları, dünya genelinde, ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan ve 2020 yılına kadar da, üçüncü sıraya yükseleceği tahmin edilen (KOAH) ve diğer solunum rahatsızlıklarının, pasif içicilikle bağlantısını incelediler. Pasif içicilik, Çin’de hayatı boyunca hiç sigara içmemiş 1.9 milyon kişinin, ölümüne sebep olabilir. Bu tesbit, ‘The Lancet‘ adlı derginin son sayısında yayınlanan bir makalenin yazarlarına ait.

Araştırmayı, Birmingham Üniversitesi’nden, Dr Peymane Adab ve Profesör K K Cheng ile Hong Kong Halk Sağlığı Okulu ve Guangzhou 12. Hastanesi’nde görevli olan meslektaşları yaptı. Bilim adamları, araştırmayı gerçekleştirebilmek için Guangzhou Biyobank grup Çalışması’nın verilerinden yararlandı.

Çalışmalar, 2003 ve 2006 yılları arasında seçilen, 50 yaşın üstünde ki 20 430 kadın ve erkek denekle yürütüldü. Bu analize katılan deneklerin 15 379 tanesi, hiç sigara içmeyenlerden seçildi. Araştırmacılar, yüksek düzeylerde (en az beş yıldır haftada 40 saate yakın), sigara dumanına maruz kalan kişilerin, ortalama % 48’inin (KOAH)'ya, yakalanma riskinin bulunduğunu belirttiler. Belirtilen solunum rahatsızlıkları ile pasif içiciliğin arasında, kayda değer bir ilişki var. Herhangi  bir başka rahatsızlık için artan risk oranı ise %16 dır.

Çin’de, yetişkinlerin % 60’ı, hayatında hiç sigara kullanmıyor. Yüksek düzeylerdeki pasif içiciliği engellemek için ise çok az önlem alınmış durumda. Araştırmacıların vardığı sonuca göre:

“Eğer yaptığımız risk tahminleri doğruysa ve şimdiki ölüm oranları ve pasif içiciliğe maruz kalma düzeyi bu seviyede devam ederse; bu durum, Çin’de bulunan 50 yaş üzeri ve hiç sigara içmemiş 240 milyon kişiden 1.9 milyonunun, (KOAH) dan ölümüyle sonuçlanacaktır. Eldeki bu veriler, halk sağlığı, sağlık servisleri ve ekonomi açısından ciddi anlamlar taşıyor. Ayrıca halka açık mekanlarda ve iş yerlerinde, sigara içilmesini engellemek için sert önlemler alınması ve sigara bırakma merkezlerinin arttırılması hususlarında da teşvik edici nitelikte.”

Brezilya’daki Federal de Pelotas Üniversitesi doktorlarından Dr. Ana Menezes ve Dr. Pedro Hallal’ın ortak görüşüne göre:

“Sonuçlar gösteriyor ki; sigarayla savaşta izlenecek politikanın hedefinde, aktif içiciliğin yanında, pasif içicilik de olmalı. Pasif içiciliğin, şimdiye kadar bilinen zararlı etkilerine ek olan bu bulgular gösteriyor ki; pasif içiciliği azaltabilmek için, acil stratejiler geliştirmek gerekiyor.”

Güncelleme:10/11/07
Kaynak:
“Passive Smoking Could Cause 1.9 Million Excess Deaths From COPD In China”, (issued by The Lancet), (www.sciencedaily.com), Çev. Furkan Eser, 02/09/2007.