Küresel Isı Değişikliği: Canlıların Topyekün Yokoluşu!

Gelecek yüzyıllardaki küresel ısı değişikliklerinin, kimi canlılarının soyunun, kitlesel düzeyde yok olmasına yol açabileceği açıklandı.

İngiltere'de yapılan bilimsel araştırmaya göre, yeryüzündeki ısının düzeyi, Dünya tarihinin ilk dönemlerinde, bitki örtüsü ve hayvanların yüzde 95'inin soyunun tükendiği döneme yaklaştı.

Uzmanlar, fosillere dayanarak, iklimle, biyolojik çeşitlilik arasındaki 520 milyon yıllık ilişkiyi incelediler. Küresel düzeyde, canlıların en çok çeşitlilik gösterdiği dönemlerin, Dünya'nın çok soğuduğu zamanlar olduğunu; çok sıcak dönemlerde canlı çeşidinin azaldığını saptadılar.

İngiltere'deki York Üniversitesi'nden Dr.Peter Mayhew:

"Elde ettiğimiz sonuçlar, fosil kayıtlarındaki büyük farklılıkların yalın bir şekilde, küresel iklimle açıklanabileceğini gösteriyor. Elimizdeki sonuçlar, Dünya ısısındaki mevcut artış dikkate alınarak irdelendiğinde(ki bu artış, Dünya iklimindeki uzun erimli değişimlerle kıyaslanabilir nitelikte), canlı türlerinin, giderek daha fazla oranda kaybolacağı söylenebilir" dedi.

Daha Sıcak Ve Daha Yağışlı

İngiltere'de yapılan araştırmada, aynı dönem içinde, deniz ve karalardaki biyolojik çeşitlilikle, deniz yüzeyindeki ısı tahminlerine ilişkin veriler esas alındı.

İngiliz bilim adamları, Dünya üzerindeki canlıların, kitlesel düzeyde yokolduğu beş büyük dönemden dördünün, Dünya'da sera koşullarının yaşandığı, sıcak ve yağışlı dönemlerde meydana geldiğini belirlediler.

Bu dönemlerden en kötüsü 251 Milyon yıl önce yaşanmış ve Dünya üzerindeki bitki örtüsü ve hayvanların yüzde 95'inin soyu tükenmişti.

Dr.Peter Mayhew:

"En kötü ihtimalle, sadece bir iki insan kuşağı ilerde, gelecek yüzyıllarda, buna benzer bir dönem yaşanması beklenebilir. Dünya ısısıyla, canlıların soyunun tükenişi arasındaki ilişkinin nedenini bulmak gerekiyor" dedi.

BBCTurkish.com 24/10/07