Bilgisayarda "Ses Simülasyonu Gelişiyor"

Önümüzdeki, 10–15 yılda, bilgisayarlar insan sesini, bire-bir biçimde taklit eder hale gelebilecek. Bu taklit, Dünya'nın,yeni bir terör türüyle karşılaşacağı konusunda kaygı doğuruyor.

Araştırmacılara göre, gelecekte bilgisayarların, sahibinin sesini, yalnızca bir cümle sonunda ve aynen taklit etmesi mümkün olabilir. Ve tabiiki, sesin gerçek sahibinin anlaşılamaması geleceğin dünyasında ciddi bir tehlike yaratabilir.

Geleceği tahmin etmeye kafa yoran bilim adamlarından,York Üniversitesi'nden David Howard'a göre:

"Durum değişiyor, çünkü artık 1950'lerde önerilmiş akustik modeli kullanmıyoruz."

Howard'ın açıklamalarına bakılırsa, bilgisayarda gerçekçi bir konuşma elde edebilmek için, şimdi olduğu gibi seslerin kopyalanması tekniği yerine, anatomik ses sisteminin modellendiği yöntemler, geliştirilmeye çalışılıyor. Yani artık bilgisayarda, ses çıkarma sistem ve organlarını simüle etmeye başlıyoruz. Howard:

"Bunu yapmaya başladığımızda, müzisyenlerin organik ya da doğal ses olarak tanımladığı sesleri de elde etmeye başlarız. Bir insanın konuşmasının çözümlemesinden hareket ederek, ses çıkarma organlarının biçim ve yapısını yeniden oluşturduğumuzda ise, ürettiğimiz ses artık o insanın sesine benzeyecektir." diyor.

Araştırmacılar kaygılarını haklı çıkaracak bir de senaryo yazıyorlar:

Diyelim ki çalıştığınız bankanın şube müdürü her zamanki nazik sesiyle sizi arıyor ve mevduat hesap bilgilerinizi doğrulamanızı rica ediyor. Eğer ses, aslında müdürün değil de, bilgisayarın ürettiği ses ise yandınız! Hesabınızın boşaltılması artık işten bile değil. Bu türden kötü amaçlı aramalar zaten yapılıyor. Ancak bunların yeni teknolojiyle çok daha inandırıcı hale geleceği kesin. Bir ülke liderinin sesinin taklit edilip, yayın organlarından coşkulu bir Ulusa Sesleniş konuşması yapılabileceği senaryosuysa, yeni yöntemin terör için ne denli kullanışlı bir araç olabileceğini anlatmaya yeter.

Bu olasılıklar üzerinde durulması, bilim adamlarına göre felaket tellallığı olarak düşünülmemeli.Ses terörizmi, olası bir senaryo. Önlemleri, gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce alınmalı.

Güncelleme: 15/10/2007
BBC News
07/09/07