"Hava Kirliliği"nin Öldürücü Etkisi

Thorax dergisinin kapak konusu olan araştırma; nispeten düşük seviyedeki hava kirliliğinin, erken ölüm ihtimalini artırdığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bulgularını İngiltere’de, seçilen farklı bölgelerde ve farklı zaman periyotlarında, uzun süreli gözlemlere dayandırdılar. Kaynak olarak da; ülkedeki ölüm sebepleriyle ilgili toplanan verileri kullandılar. Bu araştırma için yapılan çalışmaya, yaşları 30 ve üzeri olan 5000'den fazla yetişkin dâhil edildi.

Araştırmacılar, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini daha yakından değerlendirmek için; çalışmalarında kullandıkları verileri dört bölüme ayırdılar. Her biri, toplam 16 yıla yayılan bu gruplar, 1966–70 yıllarında başlayıp, 1994–98 yıllarında sona eriyordu.

Katı yakıtlar ve akaryakıt gibi karbonlu maddelerin tam yanmamasından meydana gelen katı ve sıvı parçacıkların bir gaz karışımı olan duman, hava kirliliğinin bir çeşididir. Bu duman,görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Bulgular,bunun sülfür dioksitin erken ölüm ihtimaliyle kuvvetli bir bağlantısı olduğunu gösterdi. Üstelik çalışma esnasında, havayı kirleten madde miktarında düşüş olmasına rağmen, erken ölüm riski oranı değişmedi. Çalışmanın yapıldığı zaman dilimi, nispeten zararsız olan hava kirletici etmenlerin, daha sık bulunduğu bir periyottu. Bu durum, özellikle solunum yolu hastalıkları sebebiyle ölenler için geçerlidir.

1982–98 yılları arasında duman miktarındaki her 10 ug/m3 lük artışın, solunum yolu rahatsızlığından kaynaklanan erken ölüm riskini, % 4 artırırken; sülfür dioksitteki her 10 ppb lik artışın, erken ölüm riskini %13 artırdığı gözlendi. Aynı karşılaştırmalar, 1994–98 yılları arasında yapıldığında, oranlar  %19 ile %22 arasında saptandı.

Erken ölüm ihtimalinin artışını gösteren rakamları belirlerken, sosyal mahrumiyet de dahil, erken ölüm oranını arttıran bir çok faktör de hesaba katıldı. Ve ortaya çıkan rakamların, doğru olduğu teyit edildi.

Bulgular, hava kirliliğinin, insan sağlığına olumsuz etkisini teyit etti. Araştırmacılar, duman ve sülfür dioxidin düşük miktarlarda bulunduğu kirli havanın, erken ölüm riskini arttırdığına dikkat çekiyorlar.   

Güncelleme: 18/09/2007
Kaynak: ”Air pollution linked to early death” issued by BMJ Specialty Journals, çev: Esra Demirpehlivan, 1/8/2007.