Türk Bilim Adamları 23 "Yeni Bakteri" Buldu

Üç Türk bilim adamı, antibiyotik üreten Streptomyces türü bakteriler üzerine yaptıkları araştırmada, Dünya literatürüne girecek 23 yeni bakteri türü keşfetti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli, üç bilim adamı, antibiyotik üreten Streptomyces türü bakteriler üzerine yaptıkları araştırmada, Dünya literatürüne kazandırılabilecek 23 yeni tür keşfetti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile üniversite yönetimi tarafından da desteklenen bilimsel araştırmayla, bugüne kadar 560'ı tespit edilen Streptomyces türü bakteri sayısı 583'e çıktı. İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri 1 yıllık araştırma sonucunda antibiyotik üreten yeni türlerin, Dünya literatürüne girdiğini ifade eden Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevzat Şahin, Yrd. Doç. Dr. Kamil Işık ve doktora öğrencisi Anıl Sazak, yeni türlerin bilim dünyası tarafından kabul edildiğini, uluslarası yayınlarda yer almasının ardından da tescillendiğini kaydetti.

Üniversitenin, biyoloji bölümü laboratuarlarında yaptıkları araştırma hakkında bilgi veren Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Şahin:

"Tespit ettikleri, 23 yeni bakteri türünün her birinden farklı antibiyotikler üretilebileceğini, tür sayısının ise devam eden araştırmalar neticesinde artabileceğini söyledi."

Son 10 yılda Dünya genelinde yeni antibiyotik üreten türlerin keşfinde gerileme yaşandığını, bunun özellikle patojen mikro organizmaların tedavilerinde sorun olarak karşılarına çıktığını anlatan Şahin:

"Patojen mikro organizmalardan bazıları, son yıllarda yanlış antibiyotik kullanımına bağlı olarak antibiyotiklere karşı direnç kazanmış ya da kullanılan dozlarda artış görülmektedir. Dolayısıyla yeni antibiyotik keşfi, teşhiz ve tedavi bakımından günümüz bilim dünyası açısından son derece önemlidir. OMÜ ve Tübitak tarafından desteklenen çalışma ile Dünya literatürüne kazandırılacak, antibiyotik üretimi için birincil derecede kaynak olan Streptomyces türü bakteriler üzerine yaptığımız araştırmada bu yeni türleri bulduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sayı her geçen gün de artabilir." dedi.

Dünya'da Streptomyces türünün yeni bir antibiyotik olarak kabul edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Nevzat Şahin, şunları söyledi:

"Antibiyotikler bilindiği gibi bakterilerden üretilmektedir. Bulunan bu yeni bakteri türleri, antibiyotik keşif çalışmalarında kullanılacak. Keşfedilecek yeni antibiyotiklerin patentleri alınarak, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanabilir. Bunun için bilimsel araştırmalar desteklenmeli ve projeler hazırlanmalıdır. Bizim bu buluşumuz, Türk bilimi açısından büyük önem taşıyor. Gelecekte yapılacak antibiyotik araştırmalarına da ışık tutacağı inancındayız."

İngiltere'nin, Newcastle şehrinde 26- 30 Ağustos 2007 tarihinde 14.'sü düzenlenen Uluslararası Biyoloji Konferansı'nda, araştırmalarını sözlü olarak sunduklarını hatırlatan Doç.Dr. Nevzat Şahin, çalışmalarının Türkiye'de takdirle karşılandığını, ortak çalışmalar planlandığını sözlerine ekledi.

Cihan, 11/09/2007