Kişisel Gen Haritası Çıkarıldı

Bilim adamları, ilk kez bir kişinin,tüm gen haritasını çıkardı. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde, kişiye yönelik hekimlik için bireysel genetik mirasın incelenmesinin yolunu açtılar.

ABD’deki Craig Venter Institute, California Üniversitesi ve Kanada’nın Toronto kentindeki Çocuk Hastanesi’nin ortaklaşa araştırmasında; bireyin anne ve babasının mirası olan 23 çift kromozom incelendi. Araştırmacılar, “HuRef” adını verdikleri bu gen analiz tarzının, kişideki kromozom çiftlerinin yüksek derecede genetik farklılıklar gösterdiğini belirttiler.

2001 yılında, Craig Venter ile Celera Genomics şirketi ve bir uluslararası bilim konsorsiyumu tarafından, iki ayrı tarzda yapılan insan geni analizinde; genlerin “harf harf” haritası çıkarılmış. Ancak analiz edilen genlerin, değişik kişilere ait olduğu belirtilmişti.

Venter ekibi, bu yöntemlerin, insanlardaki genetik farklılığı ortaya çıkaramadığını savunmuştu.

Araştırmacılar, tek bir kişiye ait genlerin incelenmesine dayanan yöntemin, büyük zaman ve kaynak harcaması gerektirdiğini bildirmişti. 2003’te başladıkları bu çalışmanın, 10 milyonlarca dolara mal olduğunu belirterek; 3 ila 5 yılda geliştirilecek yeni tekniklerle, bu işin, daha ucuza ve daha az zaman kaybına mal olacağının beklendiğini kaydettiler. Bilim adamları, bu şekilde 10 bin civarındaki insan geninin, bireysel şekilde incelenmesiyle, kişisel gen haritası çıkarmanın yaygınlaşabileceğini belirttiler.

Bilim adamları, insan gen haritasındaki değişkenliklerin farklılıklarının ilginç olduğunu, ancak, şu anda genetik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda hiçbir yenilik getirmediğini belirttiler. Bilim adamları, yakın bir gelecekte, hangi tarafın, hangi genetik mirası bıraktığını anlamanın mümkün olacağının altını çiziyorlar.

Araştırmacılar, böylece, yüksek kolesterole, kalp krizine ya da depresyona eğilimin veya alkol bağımlılığının, genetik mirasının kolayca anlaşılabileceğini belirtiyorlar.

Bilim adamları, araştırmalarında, hastalıklara uyan 300’den fazla gendeki farklılıkları ve değişik protein biçimleri oluşturan 4 bin geni tespit ettiler.

ntvmsnbc.com 04/09/2007