Küresel Isınma: 2009’dan Sonra Artacak

Bugüne kadar, önümüzdeki yüzyılda Yerküre'nin ne kadar ısınacağına ışık tutabilecek tahminlere dayanan pek çok model geliştirildi. İngiliz bilimadamlarıysa, bu kez daha yakın geleceğe, önümüzdeki 10 yıla bakıyor.

Bu tahminler, küresel ısınmanın çok daha yakın zamanda insanlığı tehdit edeceğini gösteriyor. Bu yılla beraber önümüzdeki üçyılın, ısınma ve kuraklık açısından Dünya'yı felakete sürükleyebileceği ön görülüyor.

Küresel ısınmanın, 21. yüzyılda, karbon gazı salımının etkisiyle artacağı yönündeki genel uyarının yanında, 2005 yılını takip eden 10 yıl içindeki olasılıklara yer verildi. İngiliz bilim adamlarının raporunda, insanın neden olduğu küresel ısınmadan ziyade, doğal etkenlerin sebep olduğu iklim değişikliği üzerinde duruldu.

Tahminde bulunmak için, El Nino ile okyanus sirkülasyonundaki diğer dalgalanmalarla ısı üzerinde çalışmalarda bulunan uzmanların, Science dergisinde yayımlanan raporuna göre, Dünya gerçek ısınmayla 2009 yılında tanışacak. 2009’a kadar ise doğal güçler, insanın yol açtığı tahmini ısınmayı dengeleyecek. Uzmanlar, okyanus akıntıları ve kısa süre önce gerçekleşen kasırgaların esas alındığı bilgisayar tabanlı modelin, en ayrıntılı ve en doğru tahminleri yapabileceği konusunda iddialı.

Science dergisinin geniş yer ayırdığı modelden elde edilen verilere göre; ısı artışı 2009-2014 arasında daha önceki tahminleri aşacak. Yerküre gelecek 7 yılda 0.3 derece daha sıcak olacak. Bu da, bizi bugüne kadar yapılan tahminlerden daha vahim bir tablonun beklediğini gösteriyor.

Zira, modele insan faktörünün yanı sıra okyanusların ısınması, sera gazlarının salımı, fosil yakıtların etkileri ve volkanik patlamalar da katılıyor.

ntvmsnbc 10/08/07