Kuraklık, Hububatı Vurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), üye odalara dayanarak hazırladığı kuraklık raporunda, Türk tarımının kuraklık kaybını, 9 ana tarım bölgesinde inceledi. Buna göre, kuraklıkta en büyük zararı, "ortakuzey", "ortadoğu", "ortagüney" tarım bölgelerini içine alan İç Anadolu Bölgesi gördü. Türkiye genelindeki kuraklık zararının yüzde 43'ü, bu bölgede gerçekleşti. Ürünler bazında da en büyük maddi kayıp, İç Anadolu'nun tarım gelirlerinin önemli kısmını oluşturan hububatta meydana geldi. 9 tarım bölgesinin 4'ünde de en büyük maddi zararı hububat verdi. Raporda kuraklığın, hububat üretimine etkisiyle ilgili olarak şu noktalar dikkat çekti:

  • Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce'den oluşan "ortakuzey" bölgesinde, kuraklıktan doğan tarım zararında buğday, 593 milyon 967 bin YTL ile ilk sırada yer aldı. Buğdayın bu bölgedeki ortalama zararı yüzde 40'ı bulurken, arpa, nohut ve yem olarak kullanılan fiğdeki üretim zararının toplamı, buğday zararına yetişemedi.
  • Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın oluşturduğu Marmara tarım bölgesinde de, buğday zararları ilk sırada yer aldı. Bu bölgede kuraklıktan doğan buğday zararı 187 milyon 246 bin YTL oldu.
  • Karadeniz Bölgesi'nde kuraklık nedeniyle en büyük maddi zarara uğrayan iki ürün buğday ve arpa oldu. Karadeniz kıyı şeridini kapsayan bölgenin, 2007'de kuraklık nedeniyle buğdayda uğradığı zarar, 45 milyon 794 bin YTL, arpada uğradığı zarar ise, 16 milyon 784 bin YTL oldu.

    Zarar 2.3 Milyar YTL

  • Adıyaman, Amasya, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Tunceli'yi içine alan "ortadoğu" tarım bölgesinde de kuraklık zararlarında buğday ile arpa ilk iki sırayı aldı. Bu iki ürünün toplam üretim zararı 248 milyon YTL'yi geçti.
  • Afyonkarahisar, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'ı içine alan "ortagüney" tarım bölgesindeki çiftçiler de, en büyük kaybı buğdayda yaşadı. Bu bölgenin 2007'deki buğday zararı, 292 milyon 887 bin YTL dolayında oldu.
  • Buğday, Türkiye genelinde de kuraklığın en çok etkilediği ürün oldu. Toplam üretimi 20 milyon 10 bin ton olan buğdayın, kuraklık nedeniyle 2007'de uğradığı üretim kaybı, 3 milyon 992 bin 240 tonu buldu. Kuraklığın buğday ve arpada neden olduğu toplam maddi zarar da, 2 milyar 311 milyon 944 bin 411 YTL'ye ulaştı.

milliyet.com/Mithat Yurdakul 12/08/07