"Isınma, Dünya'nın Dönüşünü Hızlandırabilir"

 

Küresel ısınma, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü için harcadığı zamanı  hızlandırabilir.

İşte küresel ısınmanın bir diğer potansiyel etkisi:

Küresel ısınma, Dünya’nın dönüşünü hızlandırabilir. Almanya, Hamburg’daki, Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden bilim adamlarının, üzerinde çalıştığı bilgisayar modeline göre;iklim değişimi, okyanusları ısıtacak ve aynen suyun ısındığında genleşmesi gibi okyanuslar da genişleyerek, deniz seviyesinin yükselmesine sebep olacaklar. Şu anda bile deniz seviyesi, geçen yüzyıla göre 0,17 metre daha yüksektir. Bu yükselme sonucunda da okyanus derinliklerindeki sular, sahil kenarlarındaki sığ sularla yer değiştirecek.

Sonuç olarak, su kütlelerinin yeryüzündeki göreceli dağılımı, ekvatordan kutuplara yakın yerlere doğru kayacak. Yeterli miktarda su hareket ettiğinde Dünya, biraz daha hızlı dönecek. Tıpkı kollarını vücuduna yaklaştıran bir kayakçı gibi .  

Jeofizikçi Felix Landerer ve arkadaşlarının, Jeofizik Araştırmaları Bültenindeki raporuna göre:

“Eğer Dünya’nın eylemsizlik momenti, okyanuslardaki su kütlelerinin yeni dağılımıyla değiştirilirse, Dünya’nın dönme(rotasyon) oranı değişir.”

Deniz seviyesinin yükselme oranı, tahmin edildiği kadar olursa, Dünya'da bir gün, 0.12 milisaniye daha kısa olacaktır.

Tabi bu arada devreye giren diğer faktörleri de unutmamak gerekir. Modeller, Antarktika’da, ya da Grönland’da, buz örtüsünün erimesiyle okyanuslara eklenen fazla su hesap edildiğinde başarısız olmaktadır.

NASA Goddard Uçuş Merkezi’nden jeofizikçi uzmanı Richard Ray şöyle söylüyor:

“Buzların erimesi, Dünya’nın ekseninden taşınan kütlenin meydana getirdiği etkiye muhtemelen ters tepki verecektir. Bu da günlerin kısalma miktarını nispeten azaltabilir.”

Rüzgâr modellerindeki değişiklikler, benzer küçük bir etki oluşturabilir. Bu etki, rüzgâr esme yönüne bağlı olarak gezegenin dönüşünü ya yavaşlatan ya da hızlandıran bir etkidir. Dünya’nın merkezindeki erimiş metalin çalkalanması ve Ay'ın gel-git çekimi, Dünya'yı yavaşlamaya zorlar.

Richard Ray bu konuda şöyle diyor:

"Bir günlük süre, zaten her yüzyıl, yaklaşık iki mil saniye uzuyor. Eğer siz, yeteri kadar zamanda geri giderseniz, 24 saatlik bir günün, 18 saat sürdüğünü görebilirsiniz.”

Ancak küresel ısınmanın etkisiyle, Dünya hızlanarak; bir günlük süre kısalacaktır. Bu hızlanmaya etki edecek başka faktörlerin de varlığından söz edilmektedir.

Güncelleme: 21/06/07
Kaynak: "Had a long day? Global Warming Could Be the Answer",
 Scientific American, Çev.Meryem Bayrakçi, 04/06/2007.