Hücrenin "Posta Servisi" Görüntülendi: Hücre Çok Karmaşık

Bu görüntü; bir ineğe ait hücredeki turuncu paxillinin (mesaj taşıyan proteinin), hücrenin çekirdeğine doğru hareket ettiğini gösteriyor.(http://video-jsoe.ucsd.edu/asx/Paxillin.paper.wmv.asx)

Bilim adamları, posta servisinin, hücre içi biçimini(versiyonunu) videoya kayıt ettiler.

UC San Diego’da ki Biyokimyasal ve Biyofizik Araştırma Merkezi (BBRC)’den biyomühendisler, İletişim ve taşıma aktivitesinin merkezi olan hücre duvarından, çekirdeğe (nükleusa) doğru hareket eden ve paxillin olarak adlandırılan, anahtar niteliğinde (hücresel fonksiyon için oldukça önemli) mesaj taşıyan proteini videoda görüntülediler.

Paxillin proteinini, canlı hücrelerde görünür hale getirmek için proteini, kırmızı flöresan marker (belirteç) ile işaretlediler.

BBRC ‘nin yayımladığı bültenin başyazarı Shu Chien, gördükleri karşısında hayrete düşerek şunu ifade ediyor:

“Bu görüntü bizim için hayret vericiydi. Hücreyi basit düşünüyorduk. Fakat, hücre gerçekten çok karmaşık bir yapıda. Bundan dolayı da henüz hücre ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü hücre fonksiyonlarında rol oynayan bu moleküllerin, kendi aralarındaki etkileşimlerini tam anlamıyla bilmiyoruz.”  

Kanser araştırmacıları, paxillinin, pek çok etkileşimini; hücre içindeki fonksiyonunu, moleküller arasındaki ilişkisini anlamak istiyorlar. Çünkü paxillinin fonksiyonunda ki bozukluk; çeşitli kanserler, tümör metastazları ve diğer hastalıklara neden olabilir.

Shu Chien ve Ying-Li Hu, en son çalışmalarında, bir ineğin aort damarının iç zarından (endotelyal) hücreler aldı. Bu hücreleri belirginleştirmek için, kırmızı ve yeşil flöresan marker’larla işaretli proteinleri eklediler ve onları doku kültüründe geliştirdiler. Daha sonra kan akışı vererek (simülasyon) hücrelerin yüzeyinden sıvıyı geçirirlerken görüntülediler. Fiziksel uyarıcı paxillinin, sürekli olarak sıvı akışı ile aynı yönde hareket ettiğini gözlemlediler.

Chien:

“Böylece mikroskop ile görünür duruma getirilerek videoya kayıt edilen ve flöresan işaretli canlı hücrenin iç tarafında ki paxillin ve diğer proteinlerin, nasıl hareket ettiklerini artık görebiliyoruz” dedi.

En azından paxillin ve aktin flamentlerinin birlikte hareket ettiğini göstererek, hücrenin bir bölgesinden (hücre zarından), hücrenin diğer bölgesine (çekirdeğe), bilgiyi nasıl taşıdığı ile ilgili görüşe sahibiz. Bütün bu elde edilen kayıtlarda ki işler, gösterebildiğimizden çok daha karmaşık.

Elde edilen bütün bu bilgileri yan yana koyduğumuzda; hücre göçünde ve de sinyal taşınması(posta servisi görevinde), hücre fonksiyonlarının nasıl gerçekleştiğini, tam olarak anlayabiliriz. Şayet biz bu fonksiyonların nasıl gerçekleştiğini anlayabilirsek; aynı zamanda bu proteinlerin, niçin gerektiği gibi hareket edemediğini veya niçin bilgiyi gerektiği gibi taşıyamadıklarını da anlayabiliriz. Yani neden hücrede, kanser,tümör ve benzeri oluşumların ortaya çıktığını kavrayabiliriz. 

Güncelleme: 11/06/07
Kaynak: "Cellular Message Movement Captured On Video",
İssued by University of California-San Diego, (sciencedaily.com), Çev:Dr. Erman Gündoğdu, 03/06/2007.