Küresel Isınma Artıkça: Şiddetli 'Yağmurlar-Seller' Artacak

20 yıllık uydu verisi analizleri, yükselen sıcaklıkların, yağmurların artmasına sebep olacağını gösteriyor.

Bulgular, iyi hazırlanmış iklim modelleri ile çelişiyor. Bununla birlikte El Ninos gibi dramatik hava olaylarında, araştırmacıların daha doğru tahmin yapmasına yardımcı olabilirler.

Klimatologlar, gezegen ısınırken, artan her derece için atmosferin, neredeyse suyun %7 sini tutacağı konusunda hemfikirler. Karmaşık bilgisayar modelleri, artan sıcaklığın her bir derecesi için atmosferik suyun yağış miktarında %1'den- % 3'e kadar yükselme olabileceğini tahmin ediyorlar. Araştırmacılar, burada bir çelişki olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü, atmosferde daha fazla su olmasına rağmen, bu modellere göre, yağış oranı ve buharlaşma oranları azalıyor.

Fakat bu modeller, daha önceki yıllara ait veriler sağlıklı bir şekilde kaydedilmediği için, çok iyi çalışmıyor. Son 20 senenin hava olaylarına ait simülasyonları incelersek, bu modellerin yağış miktarını ve 1998‘deki El Nino gibi dramatik hava olaylarını tahmin edemediklerini görürüz.

Bu yüzden Kaliforniya Santa Rosa’da bir uydu analiz şirketinde görevli fizikçi Frank Wentz ve arkadaşları, bu modelleri bıraktılar. Bunun yerine atmosferde biriken toplam su ile yağış, buharlaşma ve global sıcaklık arasındaki ilişkiyi bulmak için, altı uydudan toplanan gerçek tarihsel verileri kullandılar. Bu çalışma, sonuç verdi. Yeryüzü sıcaklığının arttığı her bir derecede (celsius), yağış ve buharlaşma ile toplam atmosferik su, doğru orantılı olarak değişti. Bu değişim, % 6.5 oranında artışı gösteriyordu. Tüm bunlar şu anlama geliyor. Atmosfer daha çok su tuttuğunda, yağış ve buharlaşma azalmaz. Araştırmacılar;

"Bundan kuraklık olmayacağı sonucunu çıkaramayız. Dünya’da yıllık yağış miktarı çokça değişir ve Küresel ısınmaya bağlı bu artışlar çok fazla bir şey değiştirmez" diyorlar.

Frank Wentz  bu konuda şunları söylüyor:

“Tropik bölgeler 65 mm. yağmur aldığında, kuzey enlemlerde bu miktar ancak birkaç mm. olabilir."

Florida Miami Üniversitesi’nden klimatolog Brian Soden şunları söylüyor:

“Bu çalışma, en son iklim modellerindeki yağışın doğru saptanması sorusuna verilen ilk cevaptır. Ortada onlarca iklim modeli var ve onların her biri yağışın, bu çalışmanın ortaya koyduğundan daha yavaş bir şekilde artacağını tahmin ediyor. Bu modellerin tamamı yanlış tarihsel kayıtlara sahiptirler. Modellerdeki bu eksiklik giderilirse, klimatologlar gelecekte kopacak fırtınaları daha doğru olarak tahmin edebilirler."

Sonuç olarak, küresel ısınmayla, atmosferde daha çok nem birikecek, ancak bu nemin(su buharının) yağmura dönüşmesi 'düzensiz bir yağmur rejimi'yle; bir taraftan yarar yerine zarar veren şiddetli ve ani yağmurlara dönüşecek. Diğer taraftanda Dünya'nın kuzey enlemleri gibi önemli bir kısmında; giderek artan şiddetli kuraklıklar beklenebilecektir.

Kaynak: "Rain, Rain, Here to Stay", (Science Now.com), Çev: Meryem Bayrakçı, 31/05/2007.