Kir, Toz ve Nem, Çocuklara Bağışıklık Kazandırıyor

Endotoksin, belli bazı bakteriler tarafından üretilen bir maddedir.

Son yapılan bir araştırmaya göre çocuklar, 3 yaşına gelene kadar bu maddeyle temas ederlerse, egzama türü alerjik deri hastalıkları ve hırıltılı solunum gibi hastalıklara yakalanma riski azalıyor.
      
Endotoksin, sık sık hastalıklara sebep olan gram negatif bakterilerin hücre duvarının bir parçasıdır.

Bakteriler öldüğünde veya zarar gördüğünde, endotoksinler serbest kalır.

Bu araştırmaya göre, 3 yaşına kadar az miktarda endotoksine maruz kalan çocuklar, daha fazla egzama ve astım hastalıklarına yakalanma riski taşıyorlar. Buna karşılık 3 yaşına kadar çocukların maruz kaldığı endotoksin miktarı arttığında ise bu tip hastalıklara daha az yakalandıkları gözlenmektedir.

Tuscon’da M.A Arizona Solunum Merkezi’nden araştırmacı Melisa Celaya:

"Küçük yaşta Endotoksine maruz kalan çocukların, neden daha az hastalığa yakalandığını bulmaya çalışıyoruz" diyor.

Celaya, bazı çevresel faktörlerin, evlerdeki Endotoksin seviyesini arttırdığını belirtiyor. Bunlar; 30 yıldan daha eski evlerin halıyla döşenmiş olması, rutubet, elverişsiz koşullar, duvarların içten sızıntı yapması gibi durumlardır.

Sıfır yaşından 5 yaşına kadar yaşları değişen 484 çocuktan kan alındı ve alınan kan örnekleri  ‘Küçük bebek ve çocukların Bağışıklık Çalışması' kapsamında incelendi. Bu konuyla ilgili olarak Celeya şunları söylüyor:

"Biz bir evin içinde yaşayan çocuğun bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen ve sitokin olarak adlandırılan kimyasal maddelerin düzeyi ile o evdeki endotoksin maddesi seviyesi arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Az miktarlarda endotoksine maruz kalan çocukların, ileriki yaşamlarında daha fazla alerjik semptomlar geliştirmelerinin nedenini anlamak istiyoruz."

"Bu çalışma çocukların uzun süre gözlemlenmesi ve onların hem çevresel ve bağışıklık faktörlerine tepkilerinin incelenmesi bakımından önemli bir çalışmadır. Ayrıca araştırmacılar, genetik eğilimin, bir çocuğun çevresel tetikleyenlere tepkisini ne derece etkiliyeceğini de ortaya koyacak bir araştırma yapmayı planlıyorlar."

Güncelleme: 31/05/07
Kaynak: "Predictors of House Dust Endotoxin Levels and Relation with Later Wheeze and Eczema in Early Life" This research was  presented at the American Thoracic Society 2007 International Conference(sciencedaily.com), Çev. Ayşegül Kesmez, 21/5/2007.