Arı Sayısındaki Azalma, Global "Tozlaşma Krizini" Doğurdu

Avrupa’da arı çeşitliliği ve sayısındaki azalmanın nedeni, doğal ortam kaybına ve hastalıklara bağlanıyor. Kuzey Amerika’daki toplam balarısı kolonilerinin sayısındaki % 50 düşüş, ‘tozlaşma krizi’ olarak bilinen global bir olayın parçasıdır.

Avrupa’da ürünlerin % 80 den fazlasının tozlaşması, böcekler tarafından gerçekleştirilir. Örneğin İrlanda tarımında yaban arılarının tozlaşmaya katkısı ise genelde tahmin edilenden azdır.
Ürünlerin birçoğunun tozlaşmasından arılar sorumludurlar. Üretimi arttırmak için çiftçiler tarafından aktif bir şekilde ürünlerin içine salınırlar.

Her yıl, İrlandalı yetiştiriciler meyve niteliğini ve verimini arttırmak için yüzlerce yaban arısı kolonilerini Avrupa kıta’sından ithal ederler. Bununla beraber, doğru olmayan usuller, doğadaki yaban arısı popülâsyonun da, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. İrlanda’da, son on yıl içerisinde, arıların tozlaşma olayındaki işleyişleri, dramatik bir şekilde değişti.

Elma, armut, kiraz gibi meyvelerin üretimi tamamıyla tozlaştırıcıya bağlıdır. Ancak ayçiçeği, biber ve domates gibi ürünler, tozlaşma yapan arı benzeri böcekler tarafından tozlaştırılarak, buların tohum ve meyvelerinin niteliği ve miktarı arttırılabilir.       

Bugün artık ABDde tarımın kuvvetlendirilmesi için derhal ve çok büyük ölçülerde balarısı ithal edilmesine ihtiyaç var.

Teagasc Oak Park’taki araştırmacılar, balarılarındaki hastalıkların tanısı,  yerli yaban arılarının korunması ve doğru usuller kullanılarak ithal edilmesi üzerinde çalışıyorlar. Bu araştırma, Tresearch’ın son yayınında (Teagasc Araştıma Ve İcatlar Dergisi'nde) ele alındı. Bu konunun ele alınma nedeni, Amerika’daki arı popülasyonunu mahveden koloni çöküşü ve düzensizliği olayının doğurduğu acil durumdu. 

Teagasc Oak Park Crop araştırma merkezinden Dr. Finbarr Horgan şöyle açıklıyor:

"Teagasc Araştırması, İrlanda da kırsal bölgelerde balarısı yoğunluğunun artışına katkıda bulunmayı, Varroa maytı kurtçuğuyla mücadeleyi ve arı hastalıklarının dinamiklerinin anlaşılmasını amaçlamaktadır."

Kaynak: "Declining Bee Numbers Raise Concerns Over Plant Pollination", Teagasc, (Sciencedaily.com), Çev: Meryem Bayrakçı, 11/05/07.