"Küresel Isınma Enfeksiyon Hastalıklarını Artıracak"

Prof. Dr. Recep Öztürk, Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan Kırım Kongo kanamalı ateşinin, küresel ısınma ile ilişkisi olabileceğinin düşünüldüğünü bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden, Prof. Dr. Recep Öztürk, küresel ısınmanın enfeksiyon hastalıklarını artıracağına işaret etti.

Prof. Dr. Recep Öztürk’ün Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi’nde yayınlanan “Küresel Isınma ve Enfeksiyon Hastalıkları” makalesinde, tıptaki tüm ilerlemelere rağmen enfeksiyon hastalıklarının dünya için büyük bir sorun olduğunu belirtti. Makalede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık görülen hastalığın dünyadaki ölümlerin 4’te birinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Son 20-30 yıl içinde yeni enfeksiyon hastalıklarının tanımlandığına değinilen makalede, yeniden önem kazanan bu hastalıkların dünyada pek çok ülkede artış gösterdiği bildirildi.

Seyahat ve ticaretin, çatışma ve savaşların sosyal yapıyı bozduğuna işaret edilen makalede, kişisel davranış değişikliklerinin, insanların yol açtığı yaygın orman tahribatının ve sonuçta oluşan iklim değişikliklerinin enfeksiyon hastalıklarını olumsuz etkilediği kaydedildi. Makalede, “Başta ormanların ortadan kaldırılması olmak üzere çevreyi bozan şartları kontrol altına almaya engel olan politik bilgisizlik, aldırmazlık ve inat devam ettikçe insanlık daha büyük risklerle karşılaşacaktır. Tıbbi teknolojinin ve sunduğu imkanların akılcı olmayan kullanımı da riskler taşımaktadır” denildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İle Küresel Isınma Bağlantısı

Son yüzyılın insanlık adına en büyük gelişmelerinden biri olan antimikrobiklerin gelişigüzel kullanılmasının etkenlerde ciddi bir direnç oluşturduğu ve “antibiyotik çağının sonuna mı geldik” sorusunu ciddi şekilde gündeme taşıdığı ifade edilen makalede, bu konuda da önlem alınması gerektiği kaydedildi.

Makalede, küresel ısınmanın tüm dünyada sıcaklığın sistematik bir biçimde artması anlamına geldiği belirtilerek, “Küresel ısınma, insanlık için değişik felaketlere neden olma yanında, enfeksiyon hastalıkları sıklığı ve etkenlerini de etkileyecektir” denildi. Bir süre sonra enfeksiyon hastalıklarının coğrafyasının değişeceğine değinilen makalede, gece sıcaklığının artması, sivri sinekler ve dolayısıyla sıtma hastalığına ortam hazırlayacağı bildirildi.

Küresel ısınmanın neden olacağı kuraklığın, salgın hastalıkları doğuracağı anımsatılan makalede, Türkiye’de son yıllarda sık görülen Kırım Kongo kanamalı ateşinin küresel ısınma ile ilişkisi olabileceğinin düşünüldüğü bildirildi.

haber7.com 13/05/07