Katı Işığın Fotonları, Foton Çağının Kapılarını Açacak

Fotonlar, birbirleriyle etkileşime girmezler. Bunun tam tersine bilgisayarlar da da kullanılan elektronlar ise, birbirleriyle çok sıkı bir etkileşim içindedirler ve birbirlerini kuvvetli bir şekilde iterler.

Jared  Cole, şunları söylüyor:

”Herhangi bir şey, fotonların durumunun değişmesine sebep olduğunda, faz geçişi gerçekleşiyor. Tıpkı suyun buza dönüşmesi gibi. Genelde fotonlar, serbestçe akarlar. Ancak uygun şartlar oluşturulursa birbirlerini iterler ve bir kristal oluştururlar. Faz geçişi, bilim ve teknoloji için çok önemlidir. Ancak bizler, şu anda en basit faz geçişlerini anlayabiliyoruz.”

Melbourne Üniversitesi Fizik Bölümü’nde bu konu üzerinde çalışan ekip, teorik olarak fotonlarda faz geçişini (phase transition) nasıl idare edilebileceğini göstermiştir. Fotonlarda hal değişimini başlatarak onların birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlamışlardır.

Dr. Andrew Greentree, bu yeni teori ile ilgili şunları söylüyor: 

“Katı ışık(solid light), bu yüzyılın teknolojisini inşa etmemizde bize yardımcı olacaktır. Katı ışığın fotonları, tıpkı elektronların yaptığı gibi birbirlerini iterler. Bu demektir ki; fotonları kontrol ederek çok daha hızlı bilgisayarlar üretebiliriz.”

Dr Greentree, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bugünkü bilgisayarlarla, kuantum fiziğinde gerçek dünya ile ilgili problemlerin çözümü çok zor. Yeni buluşumuz, bu zor problemlere, kontrol edebileceğimiz ve ölçümleyebileceğimiz bir sistem içerisinde cevap vermemizi sağlayacak."

Dr. Greentree, son olarak şunları söylüyor:

"Katı ışığın faz geçişi, fiziğin iki farklı alanı olan; optik ve ışığın yoğunlaşmış hali olan madde ile ilgili konuları birbirine bağlamaktadır. Bu ise tamamen yeni bir araştırma alanın kapısını açmıştır."

Kaynak: Melbourne Üniversitesi Fizik Bölümü Basın Duyurusu, 07/05/07.