Hastanın Ateşi Vücut Savunmasını Destekliyor

Ateşlenmek hiç de keyif verici bir şey olmadığı gibi, ateşin çok yükseldiği bazı durumlar tehlike de yaratabilir. Küçük çocuklarda havaleye yol açabilir. Ancak yeni yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarından yola çıkan araştırmacılar, bir miktar artan vücut sıcaklığının, zarardan çok yarar getirdiğini ve çok önemli bir gerekçe bulunmaması koşuluyla, ateşi kendi haline bırakmanın, en iyisi olduğunu söylüyorlar. Çalışmaları gösteriyor ki, farelerde ateş, beyaz kan hücrelerinin, mikroplarla savaş alanı olan lenf düğümlerine girmesine yardımcı olmaktadır. Böylece ateş,bağışıklık sisteminin işleyişine önemli bir destek vermektedir.

Bütün memelilerin, ateşleri çıktığına, soğukkanlı hayvanların bile enfeksiyon
kaptıklarında, vücut ısılarını yükseltebilecek yerler aradıklarına bakılırsa; ateşin,
bir şekilde hastalığı yenmede, önemli bir rol oynadığı kesin.

ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü'nden Sharon Evans ve ekibi de ateşin,
beyaz kan hücrelerinin(lenfositlerin), kandan, lenf dokusuna geçişini ne şekilde etkilediğini araştırıyorlar. Bu lenf dokusu, beyaz kan hücrelerinin, hastalık yapıcıları tanıyıp, onlarla savaşmayı öğrendikleri yer. Beyaz kan hücreleri, (Lenfositler), lenf düğümlerini birbirine bağlayan ve tıpkı kan damarları gibi vücut içinde yayılım gösteren lenf damarları aracılığıyla dolaşım yapsalar da, yalnızca bazıları damar duvarındaki küçücük 'kapılardan' geçip, lenf dokusuna ulaşabiliyorlar. Ateşin bu süreçteki etkilerinden biri, kan akımını hızlandırarak lenf dokuları içinden daha fazla beyaz kan hücresinin geçmesini sağlamak.

Ateşin, beyaz kan hücrelerinin, dokuya ulaşmasında etkili olduğunu daha önce bulan Evans ve ekibi, bu sefer de molekül düzeyinde olup bitenleri anlamak için kolları sıvamışlar. Çalışmaları, yapay yolla ateşlerini yükselttikleri farelerde, damar duvarındaki kapılarda bulunan hücrelere ("HEV" hücreleri) daha fazla sayıda beyaz kan hücrelerinin(lenfositin) yapışmış olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, duvarı geçen beyaz kan hücrelerinin sayısının, normalden iki katı fazla olduğu gösterilmiştir. Araştırma ekibinin açıklamalarına göre, artan sıcaklık, HEV hücrelerinin özel bazı proteinler üretmelerini ve bu proteinler de beyaz kan hücrelerinin(lenfositlerin), bu hücrelere(HEV) sıkıca tutunmalarına yol açıyor.

Bilim ve Teknik, Aralık 2006. (Science Now Daily News, 7 Kasım 2006)