Ölü Deniz Kuruyor

Uluslararası çevre kuruluşu Global Nature Fund (GNF), Ölü Deniz'deki su seviyesinin azalışına dikkat çekmek için Ölü Deniz'i "2006 yılının, tehdit altında olan denizi" olarak adlandırıldı.

Yaklaşık 600 kilometrekare büyüklüğündeki Ölü Deniz, yeryüzünün en derin noktasında bulunmakta. Dünyanın en tuzlu denizine İsrail, Ürdün ve Filistin komşu. Denizin yüzeyi son 35 yıl içinde üçte bir oranında küçüldü. Halihazırdaki 417m'lik su seviyesinin, 2020 yılında deniz seviyesinin 430m altına düşeceği tahmin edilmekte.

Barajların ve pompalama istasyonlarının kurulması, Ölü Deniz'in doğal su akıntısını önemli ölçüde düşürdü diyor uzmanlar. Bir kısmı komşu ülkeler tarafından içme suyu olarak kullanılırken, önemli bir kısmı kurak bölgedeki tarım alanlarına akmakta. Eşsiz özelliklerine rağmen Ölü Deniz git gide daha büyük bir hızla kurumaya devam ediyor diye konuştu, Friends of the Earth Middle East (FoEME) girişiminin Ürdünlü direktörü Munqeth Mehyar.

Mehyar'a göre su seviyesi her yıl bir metre kadar azalmakta. GNF başkanı Marion Hammerl, Ölü Deniz'in korunması için girişimlerde bulanacaklarını açıkladı. İsrail ve Ürdün, bu amaçta Kızıldeniz'den Ölü Deniz'e uzanan 300km'lik bir kanalın planını yapıyorlar.

Ancak çevre kuruluşları planın başarısı konusunda kuşkulular. Mesela Aquaba körfezinden su alınacağı için mercan resifleri zarar görebilecek. On misli tuzlu olan Ölü Deniz suyunun Kızıl Deniz suyuyla karışması da Ölü Deniz'de jips oluşumuna neden olabilir diyor çevreciler. FoEME bu yüzden şu sıralar kanalının çevreye etkisini değerlendiriyor.

Hürriyet gazetesi 11/02/2006