Antimadde Madde Birleşiyor

Madde ve anti maddeyi birleştirmenin çok şiddetli sonuçları olabileceği tahmin edilir. Birbirlerini, şiddetli bir enerji patlaması içinde imha edebilirler.

Fakat Cenova'da ki fizikçiler, ikisini tek bir maddede birleştirebilmek için yeni bir yol buldular. Bu çok istisnai ve karasız "şey", proton ve antiprotonlardan yapılıydı ve protonium diye adlandırıldı.

Yüklü antimadde parçacıkları, eşleri olan normal madde parçacıkları ile aynı kütleye sahip olmakla beraber, zıt yüklüdürler. Bu iki tip maddeninde, Büyük Patlama'da eşit miktarlarda yaratıldığı düşünülmektedir. Ancak bugün evrende, maddenin, antimaddeden neden fazla olduğu bilinmemektedir.

Uzayda, yüklü parçacıklar arası çarpışmalarda meydana gelen anti madde formları, hâlihazırda laboratuarlarda, sınırlı miktarlarda üretilebilmektedir. Antikimyanın ustalığı sayesinde, bazı insan yapımı antimadde, 2002'de Cern Parçacık Fiziği Laboratuarı'nda normal madde ile birleştirildi, ancak o zaman bunu hiç kimse fark edemedi. Bu, hem antiprotonların hem de pozitronların(elektronların anti madde eşleri), aynı manyetik kafese konarak gerçekleştirildi. Deneyin asıl amacı,"antihidrojen" i oluşturmaktı.

Deney esnasında uçan bir parçacık şarapneli analizine göre öyle görünüyor ki,aynı düzenekte, çok daha olağandışı ve bir çeşit melez madde üretildi.

İtalya'nın Brescia Üniversitesi'nde, Evandro Rizzini'nin liderlik ettiği bir araştırma ekibi, sıradan hidrojenin, iyonize olmuş molekülleriyle reaksiyona giren bazı antiprotonların, bir proton çaldığına inanıyorlar. Bu proton-antiproton sistemler, en çok birkaç mikro saniyede son bulur. Fakat çoğunun, deneydeki kor patlamadan önce sürüklenip sapmak için yeterince uzun zamanı olur.

Protonium, daha önce, ancak çok şiddetli parçacık patlamalarında oluşturuldu. Bu yeni kimyasal metot, çok daha fazla miktarlarda, Protonium oluşturabilmek için kullanılabilir.

Rizzini diyor ki; oluşma ihtimali çok yüksek binlerce protonium atomu olunca, onlarla çok daha ayrıntılı çalışabiliriz. Diğer araştırmacılar, protoniumların, çok kısa ömürlerini engel olarak öne sürseler de, Rizzini, parçacık fiziği ile ilgili günümüzdeki teorilerin, test edileceğini ümit ettiğini söylemektedir. 

Protonium üretmek için, normal şartlarda şiddetli patlamalar gerekiyor. Söz konusu deneyde, proton-antiproton sistemi, böyle güçlü patlamanın önünü kesiyor. Bilim dergisi Physical Review Letters'ta (vol 97, no 153401) bir makale yayımlayan araştırmacılar, makalede, protonium çıkarmanın bir yolunun bulunduğunu ifade etmektedirler.

Newscientist.com (13 Ekim 2006)