Bir kilo et üretimi için 14 ton su harcanıyor!

Dünya'da en çok su, tarım ve sanayide tüketiliyor. Bir dilim ekmek için 40 litre su harcanırken, 1 kilo et için bu miktar 14 tona çıkıyor. Türkiye, kişi başına düşen 1.500 litrelik suyla 'su azlığı yaşayan' ülkeler sınıfında.

Hızla artan enerji maliyetleri siyasi alanda petrol kaynaklarını kontrol etmeye yönelik mücadeleleri artırıyor. Ancak bu yıl biri Meksika ve diğeri de İsveç'te olmak üzere düzenlenen iki ayrı toplantı dünyanın petrolden çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Ağustos sonunda Stockholm'de düzenlenen "Dünya Su Haftası" toplantısında su sorunu bu yıl ikinci kez masaya yatırıldı. 140 ülkeden bin 500 uzmanın katıldığı etkinlikte ortaya konan rakamlar tüyler ürpertici.

Uzmanlar su sorununun petrol sıkıntısından çok daha önemli olduğuna dikkat çekerek, "Petrolün alternatifi var ancak suyun yok" dedi. Türkiye ise kişi başına düşen bin 500 litrelik yıllık su miktarına göre "su azlığı" yaşayan bir ülke durumunda. Devlet İstatistik Enstitüsü'ne (Dİ- E) göre önümüzdeki 25 yılda, ülke nüfusunun 100 milyona yaklaşmasıyla birlikte, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı da 1000 metreküp seviyesine gerileyecek.

TARIMDA SU KAYBI ÇOK

Dünya'nın yüzde 72'si suyla kaplı. Bunun yalnızca yüzde 0.4'ü içilebilir nitelikte. Dünyada ortalama her üç insandan biri, diğer bir ifadeyle 1.1 milyar insan temiz su bulamıyor. 2.6 milyar insan ise sıhhi tesisattan mahrum yaşıyor.

Tarımda kullanılan yanlış teknikler Dünya üzerinde gözlemlenen toplam su kaybının yüzde 80'ini oluşturuyor. Araştırmalar toplam kayıp içerisinde sanayinin payının yüzde 18 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni ise dünya üzerinde sanayileşmiş ülke sayısının çok olmaması. Sanayide harcanan suyun miktarını belirlerken, bir ürün için başlangıç safhasından tüketiciye ulaşana kadar geçen süre inceleniyor. Örneğin bir kilo buğdayın üretimi için 500 litre su harcanıyor.

Bu hesapta tarlada yapılan sulamadan ambalajlama safhasına kadar tüm harcamalar bulunuyor. Bir dilim ekmek için 40 litre su harcanırken yalnızca bir adet hamburgerin servis edilebilmesi için 2 bin 400 litre su kullanılıyor.

sabah gazetesi 26/10/2006