Kuzey Manyetik Kutbu Batıya Kayıyor

Kuzey Kutbu'nun manyetik alanı, Kuzey Amerika'dan Asya'ya doğru kayıyor. Kayma, 50 yıl içinde Sibirya'da son bulabilir.

Bilim adamları, kaymanın sonucu olarak Alaska'nın, güneşteki fırtınalar sonucu oluşan kuzey ışıklarını kaybedebileceğini söylüyor. Işıklar 50 yıl sonra Sibirya ve Avrupa'da görülecek.

Manyetik kutuplar, coğrafi kutuplarla farklılık gösteriyor ve kuzey ve güney manyetik kutuplarını birbirine bağlayan çizgi, dünyanın eksenini ortaya koyuyor.

Geri dönebilir..

Manyetik kutupların hareket ettikleri ve biliniyor. Kuzey manyetik kutbunun hareketi güney manyetik kutbunu da etkiliyor.

Oregon Üniversitesi'nden Joseph Stoner, "bu normal bir salınımın parçası olabilir" diyor: "Manyetik kutup Asya'ya ulaştıktan sonra yeniden Kanada'ya dönebilir."

685 millik yer değiştirme..

Yapılan araştırmalar, dünyanın manyetik alanlarının gücünün son 150 yıl içinde yüzde 10 oranında azaldığını gösteriyor. Aynı zaman dilimi içinde kuzey manyetik kutbu, Kuzey Kutbu'na doğru 685 millik bir yolculuğa çıktı.

cnnturk.com 13/12/2005