Dünya Uçurumun Eşiğinde Uyarısı!

Amerikan Jeofizik Birliği'nde biraraya gelen önde gelen bilimadamları, Dünya'nın, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yaratacağı riskleri anlayıp, önünü alabilmek için, en fazla 10 yılı kaldığını açıkladı.

San Fransisco'da, kalabalık bir dinleyici grubunun katıldığı konferansta, bildiriler sunan bilimadamı, ciddi uyarılarda bulundu. Bir bilimadamı:

'Küresel ısınmanın gerçekleşmekte olup olmadığına ilişkin tartışmanın sona erdiğini'' söyledi.

Dr. James Hanson:

''İklim artık insanların kontrolünde'' dedi.

Dr. Hanson, 1980'lerde atmosfere salınan gazların sera etkisi konusunda uyarıları dile getiren ilk bilimadamı. Kaliforniya'daki toplantıdaki konuşmasındaysa, insanlığın bir uçurumun kenarında ya da başka bir ifadeyle geri dönüşü olmayan bir eşikte olduğunun altını çizdi.

Şu andaki düzeyden, bir derece daha fazla ısınması yerküreyi, 500 bin yıldır karşılaşmadığı iklim koşullarıyla karşı karşıya bırakacak. Ancak Dr. Hanson, açıklamalarında umut verici ifadeler de kullandı.

''Kaçınılmaz değil'' görüşünü dile getiren Hanson'a göre, özellikle ulaşım araçlarından sağlanacak enerji tasarrufu ve metan başta olmak üzere sera etkisi yaratan gazların atmosfere salınımının kontrol edilmesi, istikrara dönüşün sağlanmasında önemli rol oynayabilir.

Dr. Hanson, başta, otomobil sanayi olmak üzere özel çıkar gruplarının, alınması gereken önlemlerin önünü tıkadığını vurguladı. Ancak zamanın çok az olduğunun da altını çizdi. Bilimadamına göre, sera etkisi yaratan gazların giderek artan etkisi, ayrıca fosil yakıtı kullanan tesislerin inşaasının sürmesi, 10 yıl içinde gezegenin geleceğini kurtarılamaz bir noktaya sürükleyebilir.

Toplantıya katılan bilimadamları, Montreal'de Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde süren pazarlıkların farkındaydılar ve sorunun çözümünün aciliyetinin altını çizdiler. Toplantıda sunulan bildirilere göre, Antartika'nın batısındaki buz tabakası hızla çökebilir. Bunun sonucu ise deniz seviyesinin, yüzyıl içinde bir ila beş metre arasında artması olacaktır. Yeterli suya sahip olamayan bölgeler ise, onyıllarca sürecek kuraklıklarla karşılaşabilir.

Roland Pease
bbcturkish.com
07/12/2005