yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Gezegenler/ Ay/ Kur'an'da Ay

KUR'AN'DA AY

(Allah), aydınlığı patlatıp- çıkarandır. Ve geceyi, sakin(dinlenme) kıldı. Güneş ve Ay'ın (hareketleri) 'hesap' iledir. Bu, Aziz(üstün-şerefli) ve Âlim(bilen) Allah'ın takdiridir.

[EN'AM(6)/96]

Muhakkak sizin Rabb'iniz, O Allah'tır ki, altı günde(devirde), gökleri ve Arz'ı yarattı. Sonra Arş'a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. Yaratma da, emir de, (Allah'ın) değil midir?

[ARAF(7)/54]

O (Allah) ki, Güneş'i bir ışık(foton) kaynağı, Ay'ı ise nur(aydınlık-yansıma) kıldı. Seneleri ve 'hesabı' bilesiniz diye, (Ay'a) menziller(duraklar) takdir etti. Allah, bunları ancak hak ile yarattı. (Allah), anlayan bir kavim(topluluk) için ayetlerini, bu şekilde açıklar.

[YUNUS(10)/5]

O (Allah) ki, gökleri, desteksiz bir şekilde yükseltti. Onu görmektesiniz. Sonra, Arş'a istiva etti(yöneldi). Güneş'e ve Ay'a, boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. (Allah), her işi yönetir. Ayetlerini açıklar, umulur ki siz, Rabbinizle karşılaşmaya yakinen inanırsınız.

[RAD(13)/2]

(Allah), sizin için Güneş'e ve Ay'a, iki müdavim(görevine devam edici) olarak boyun eğdirdi. Ve yine geceyi ve gündüzü, sizin emrinize verdi.

[İBRAHİM(14)/33]

(Allah), geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı, sizin emrinize verdi. Yıldızları da, emrine boyun eğdirdi. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim(topluluk) için, ayetler vardır.

[NAHL(16)/12]

Ve O(Allah) ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı, her biri, bir yörüngede yüzerler.

[ENBİYA(21)/33] 

Görmedin mi ki, muhakkak, göklerde ve Arz'da olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu, Allah'a secde etmektedirler. İnsanlardan birçoğu üzerine de, azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

[HAC(22)/18]

Gök'te burçlar kılan (Allah), ne mübarektir. O, orada(Gök'te), (ışık veren)kandiller ve aydınlatan bir Ay kıldı.

[FURKAN(25)/61]

Görmüyor musun ki, muhakkak Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-örter. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Muhakkak Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

[LOKMAN(31)/29]

(Allah), Geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-örter. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. İşte bu şekilde (yapan) Allah, sizin Rabbinizdir ve mülk O'nundur. O'ndan başka (yardıma) çağırdıklarınız, 'bir çekirdek zarına' bile malik olamazlar.

[FATIR(35)/13]

Biz, ona(Ay'a), menziller(haller) takdir ettik, ta ki, kurumuş bir hurma dalına benzer bir yol izleyinceye kadar.

Ne Güneş, Ay'a erişip-yetişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.

[YASİN(36)/39-40]

(Allah), gökleri ve Arz'ı, hak olarak yarattı. Geceyi, gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Dikkat et! O (Allah), Aziz(üstün-şerefli) ve Ğafur(bağışlayan)'dır.

[ZÜMER(39)/5]

Gece, gündüz, Güneş ve Ay, (Allah'ın) ayetlerindendir. Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin. Allah'a secde edin, O(Allah) ki, bunları, O yaratmıştır. Şayet O'nun kölesiyseniz, böyle yapın!

[FUSSİLET(41)/37]

"Saat(Kıyamet) yaklaştı ve Ay yarıldı."

[KAMER(54)/1]

Güneş ve Ay, (belirli) bir 'hesap' iledir.

[RAHMAN(55)/5]

Allah'ın, Sema'yı, yedi tabaka halinde, nasıl yarattığını görmüyor musunuz?

Ve bunlar içinde Ay'ı bir 'nur', Güneş'i de (ışık veren) bir 'kandil' kıldı.

[NUH(71)/15-16]

Hayır; Ay'a andolsun,

Döndüğü zaman geceye,

Aydınlandığı zaman sabaha,

Muhakkak o, büyük (ayetlerden) biridir.

Beşer için, bir uyarıdır.

[MÜDESSİR(74)/32-36]

O zaman ki, göz 'kamaşıp-kayar'.

Ay kararır.

Güneş ve Ay birleşir.

[KIYAMET(75)/7-9]

Toplandığı zaman(dolunaya), andolsun!

Tabakadan tabakaya bindirileceksiniz.

[İNŞİKAK(84)/18-19]

Güneş'e ve onun ışığına,

(Güneş'i) izlediği zaman Ay'a andolsun.

[ŞEMS(91)/1-2]


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat