yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Evren/ Yıldızlar ve Yaşamları/ Astrofiziğin Rosetta Taşı: "Güneş"/ Kur'an'da Güneş

KUR'AN'DA GÜNEŞ(Allah), aydınlığı patlatıp- çıkarandır. Ve geceyi, sakin(dinlenme) kıldı. Güneş ve Ay'ın (hareketleri) 'hesap' iledir. Bu, Aziz(üstün-şerefli) ve Âlim(bilen) Allah'ın takdiridir.

[EN'AM(6)/96]

Muhakkak sizin Rabb'iniz, O Allah'tır ki, altı 'gün'de(devirde), Gökleri ve Arz'ı yarattı. Sonra Arş'a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. 'Yaratma' da, 'emir' de, (Allah'ın) değil midir? Alemlerin Rabb'i olan Allah ne kutsaldır.

[ARAF (7)/54]

O (Allah) ki, Güneş'i bir ışık(foton) kaynağı, Ay'ı ise nur(aydınlık-yansıma) kıldı. Seneleri ve 'hesabı' bilesiniz diye, (Ay'a) menziller(duraklar) takdir etti. Allah, bunları ancak hak ile yarattı. (Allah), anlayan bir kavim(topluluk) için ayetlerini, bu şekilde açıklar.

[YUNUS(10)/5]

O (Allah) ki, gökleri, desteksiz bir şekilde yükseltti. Onu görmektesiniz. Sonra, Arş'a istiva etti(yöneldi). Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. (Allah), her işi yönetir. Ayetlerini açıklar, umulur ki siz, Rabbinizle karşılaşmaya yakinen inanırsınız.

[RA'D(13)/2]

(Allah), sizin için Güneş'e ve Ay'a, iki müdavim(görevine devam edici) olarak boyun eğdirdi. Ve yine geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi.

[İBRAHİM(14)/33]

(Allah), geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize verdi. Yıldızları da, emrine boyun eğdirdi. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim(topluluk) için ayetler vardır.

[NAHL(16)/12]

Ve O(Allah) ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı. Her biri, bir yörüngede yüzerler.

[ENBİYA(21)/33]

Görmedin mi ki, muhakkak, Göklerde ve Arz'da olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu, Allah'a secde etmektedirler. İnsanlardan birçoğu üzerine de, azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

[HACC(22)/18]

Görmedin mi Rabbin, gölgeyi nasıl uzatmaktadır? Şayet dileseydi, onu sakin(sabit) kılardı. Sonra Biz, Güneş'i, onun üzerine bir delil kılmışızdır.

[FURKAN(25)/45]

Şayet, onlara: "Gökleri ve Yer'i kim yarattı, Güneş'i ve Ay'ı kim boyun eğdirdi?" diye soracak olursan, "elbette Allah" diyecekler. Nasıl da çevriliyorlar?

[ANKEBUT(29)/61]

Görmüyor musun ki, muhakkak Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-katar. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Muhakkak Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

[LOKMAN(31)/29]

(Allah), Geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-katar. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. İşte bu şekilde (yapan) Allah, sizin Rabbinizdir ve mülk O'nundur. O'ndan başka (yardıma) çağırdıklarınız,' bir çekirdek zarına' bile malik olamazlar.

[FATIR(35)/13]

Güneş'de, kendisi için (takdir edilmiş) olan, 'karar yeri'ne doğru akıp gitmektedir. Bu, Aziz ve Âlim olan Allah'ın takdiridir.

[YASİN(36)/38]

Ne Güneş, Ay'a erişip-yetişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.

[YASİN(36)/40]

(Allah), gökleri ve Arz'ı, hak olarak yarattı. Geceyi, gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi.Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Dikkat et! O (Allah), Aziz(üstün-şerefli) ve Ğafur(bağışlayan)dır.

[ZÜMER (39)/5]

Gece, gündüz, Güneş ve Ay, (Allah'ın) ayetlerindendir. Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin. Allah'a secde edin, O(Allah) ki, bunları O yaratmıştır. Şayet O'nun kölesiyseniz, böyle yapın!

[FUSSİLET(41)/37]

Güneş ve Ay, (belirli) bir 'hesap' iledir.

[RAHMAN(55)/5]

Ve Ay'ı, (bu yedi gök) içinde, bir nur(aydınlık-yansıma); Güneş'i ise, kandil(ışık kaynağı) kıldı.

[NUH(71)/16]

Ay kararır.

Güneş ve Ay birleşir.

[KIYAMET(75)/8-9]

Güneş, 'körleştirildiği' zaman!

[TEKVİR (81)/1]

Güneş'e ve onun ışığına,

(Güneş'i) izlediği zaman Ay'a,

(Güneş'in) ortaya çıkardığı gündüze,

(Gündüzü) örttüğü zaman geceye,

Göğe ve onu bina edene,

Yere ve onu yayıp döşeyene, andolsun!

[ŞEMS(91)/1-6]

 

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat