yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Evren/ Yıldızlar ve Yaşamları/ Kur'an'da Yıldızlar

KUR'AN'DA YILDIZLAR

O (Allah) ki, yıldızları, karanın ve denizin karanlığında, onlarla yol bulasınız diye yarattı. Anlayan bir kavim için âyetleri (böyle) açıklarız.

[ENAM(6)/ 97]

Muhakkak sizin Rabb'iniz, O Allah'tır ki, altı 'gün'de(devirde), Gökleri ve Arz'ı yarattı. Sonra Arş'a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. 'Yaratma' da, 'emir' de, (Allah'ın) değil midir? Alemlerin Rabb'i olan Allah ne kutsaldır.

[ARAF (7)/54]

(Allah), geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize verdi. Yıldızları da, emrine boyun eğdirdi. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim(topluluk) için ayetler vardır.

[NAHL(16)/12]

Sizi sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz.

 Ve alametler(işaretler) de. Onlar, yıldızlarla yollarını bulurlar.

[NAHL(16)/15-16]

Görmedin mi ki, muhakkak, Göklerde ve yerde olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu, Allah'a secde etmektedirler. İnsanlardan birçoğu üzerine de, azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

[HACC(22)/18]

Allah, 'Göklerin-Arz'ın(evrenlerin) 'Nuru'dur. 'Allah'ın Nuru'nun misali, 'Oyuk' içinde bulunan bir 'Lamba' gibidir. Lamba, bir 'sırça' içerisindedir ve sırçasanki'incimsi bir yıldız'dır(nötron yıldızı). O(Lamba) ki, ne doğuda, ne de batıda bulunmayan, 'mübarek bir zeytin ağacı'ndan yakılır. Neredeyse, ateş dokunmasa da, onun 'yağı', 'ışık' verir. (Bu), Nur üzeri Nur'dur. Allah, kimi dilerse, onu Kendi Nuru'na doğrultur. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyin Âlimi'dir.

[NUR (24)/35]

Muhakkak Biz, 'Dünya Göğü'nü, yıldızlarla donattık.

[SAFFAT (37)/6]

Sonra, (Allah) oraya Göğe yöneldi, o duhan(gaz bulutu) halinde idi. Böylece (Göğe) ve Arz'a dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" İkisi de: "İsteyerek(itaat ederek) geldik" dediler.

Böylece onları, 'iki gün'(iki devir)de, 'yedi Gök' olarak tamamladı ve her bir Göğe, emrini vahyetti. Biz, 'Dünya Göğü'nü de, lambalarla(yıldızlarla) süsleyip-donattık ve muhafaza ettik. İşte bu, Aziz(üstün-şerefli) ve Âlim olan Allah'ın takdiridir.

[FUSSİLET(41)/11-12]

Çöktüğü zaman yıldıza andolsun!

[NECM(53)/1]

Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de (Allah'a) secde ederler.

[RAHMAN(55)/6]

Hayır, yıldızların çöktüğü yere(karadeliğe) yemin ederim.

Şayet bilirseniz, bu azim(büyük) bir yemindir.

[VAKIA(56)/75-76]

Muhakkak Biz, 'Dünya Göğü'nü lambalarla (yıldızlarla) süsleyip-donattık. Bunları, 'şeytanlar' için bir taşlama kıldık. Onlar için 'çılgın ateş azabı' hazırladık.

[MÜLK(67)/5]

Yıldızlar 'söndürüldüğü' zaman!

Gök, 'çatlayıp- yarıldığı' zaman!  

[MÜRSELAT(77)/8-9]

Güneş, 'körleştirildiği' zaman!

Yıldızlar, 'söndürüldüğü' zaman!

[TEKVİR (81)/1-2]

Yıldızlar, 'dağılıp-saçıldığı' zaman!

[İNFİTAR (82)/2]

Göğe ve 'Tarık'a (burgulu yola) andolsun!

Nedir
'Tarık' bilir misin?

Delik yıldızdır (karadelik)!

[TARIK (86)/1-3]

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat