yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/Göktaşları/ Yaklaşansaatin Ateş Topları: Kuyruklu Yıldızlar/ Tarih Boyunca "Veba-Taun"/"Eski Ahit"te Veba

"ESKİ AHİT"TE VEBA

Sonra Musa'yla Harun, Firavun'a gidip şöyle dediler: "İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, 'Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın.'"

Firavun, "Rab kim oluyor ki, O'nun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim?" dedi. "Rabb'i tanımıyorum. İsrailliler'in gitmesine izin vermeyeceğim."

Musa'yla Harun, "İbraniler'in Tanrısı bizimle görüştü" diye yanıtladılar, "İzin ver, Tanrımız Rabb'e kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım. Yoksa bizi "veba" ya da kılıçla cezalandırabilir."

Mısır Firavunu, "Ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alı koyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün" dedi.

Çıkış, Bap: 5; 1-4

Rab, Musa'ya şöyle dedi: "Sabah erkenden kalkıp firavunun huzuruna çık, de ki, 'İbraniler'in Tanrısı Rab şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar."

"Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün belalarımı yağdıracağım. Öyle ki, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin!"

"Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını 'veba'ile vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun."

Çıkış, Bap: 9; 13-15

"Bozduğunuz antlaşmamın öcünü almak için başınıza savaş getireceğim. Kentlerinize çekildiğinizde aranıza 'veba' göndereceğim. Düşman eline düşeceksiniz."

Levililer, Bap: 26; 25

Halk bütün gün, bütün gece ve ertesi gün durmadan bıldırcın topladı. Kimse on homerden az toplamadı. Bıldırcınları ordugahın çevresine serdiler.

Et daha halkın dişleri arasındayken, çiğnemeye vakit kalmadan RAB öfkelendi, onları büyük bir yıkımla (plague=vebayla) cezalandırdı.

Sayılar, Bap: 11; 32-33

Rab, Musa'ya şöyle dedi: "Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın,ne zamana dek bana iman etmeyecekler?"

"Onları 'veba' ile cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım."

Sayılar, Bap: 14; 11-12

Musa'nın ülkeyi araştırmak üzere gönderdiği adamlar geri dönüp; ülke hakkında kötü haber yayarak, bütün topluluğun Rabb'e söylenmesine neden oldular.

Ülke hakkında kötü haber yayan bu adamlar Rabb'in önünde "veba" ile öldüler.

Sayılar, Bap: 14; 36-37

Musa'yla Harun yüzüstü yere kapandılar. Sonra Musa, Harun'a, "Buhurdanını alıp içine sunaktan ateş koy, üstüne de buhur koy" dedi, "Günahlarını bağışlatmak için hemen topluluğa git. Çünkü Rab öfkesini yağdırdı, "veba" başladı."

Harun Musa'nın dediğini yaparak buhurdanını alıp topluluğun ortasına koştu. Halkın arasında "veba" başlamıştı. Harun buhur sunarak topluluğun günahını bağışlattı.

O ölülerle dirilerin arasında durunca, "veba" da dindi.

Korah olayında ölenler dışında, "veba"dan ölenlerin sayısı 14.700 kişiydi.

"Veba" dindiğinden, Harun, Musa'nın yanına, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne döndü.

Sayılar, Bap: 16; 45-50

İsrailliler Şittim'de yaşarken, erkekleri,Moavlı kadınlarla zina etmeye başladı.

Bu kadınlar, kendi ilahlarına kurban sunarken İsrailliler'i de çağırdılar. İsrail halkı, yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı.

Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi.

Sayılar, Bap: 25; 1-3

Kahin Harun oğlu eleazaroğlu Finahas, bunu görünce cematin arasında kalktı ve eline bir mızrak aldı.

İsrailli'nin ardına düşerek çadıra girdi ve mızrağı (zina eden Midyanlı bir kadınla, İsrailli'nin) ikisine birden sapladı. Mızrak hem İsrailli'nin, hem de Midyanlı kadının karnını delip geçti. Böylece İsrail'i yok eden "veba" dindi.

Vebadan ölenlerin sayısı; 24.000 kişiydi.

Sayılar, Bap: 25; 7-9

"Bu kadınlar, Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsrailliler'in, Rabb'e ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden Rabb'in topluluğu arasında "veba" başgösterdi.

Sayılar, Bap: 31; 16

"Ama Tanrınız Rabb'in sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak:

Tesniye, Bap: 28; 15

Rab, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede sizi yok edinceye dek "veba" ile cezalandıracak.

Tesniye, Bap: 28; 21

Davut, sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve Rabb'e, "Bunu yapmakla büyük günah işledim!" dedi, "Ya Rab,lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım."

Ertesi sabah Davut uyandığında, Rab, Davut'un bilicisi Peygamber Gad'a şöyle dedi:

"Gidip Davut'a de ki, 'Rab şöyle diyor: Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım."

Gad, Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi: "Ülkende yedi yıl kıtlık mı olsun? Yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden üç ay kaçmak mı istersin? Ya da ülkende üç gün "veba" mı olsun? Beni gönderene ne yanıt vereyim, şimdi iyice düşün."

Davut, "Sıkıntım büyük" diye yanıtladı, "İnsan eline düşmektense, Rabb'in eline düşelim. Çünkü O'nun acıması büyüktür."

Bunun üzerine Rab, o sabahtan belirlenen zamana dek İsrail ülkesine "veba" gönderdi. Dan'dan Beer-Şeva'ya dek halktan 70.000 kişi öldü.

II. Samuel, Bap: 24; 10-15

Sonra Rab bana, "Bu halkın iyiliği için yalvarma" dedi,

"Oruç tutsalar bile feryatlarına kulak vermeyeceğim.Yakmalık sunu, tahıl sunusu sunsalar bile kabul etmeyeceğim.Tersine, kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile yok edeceğim onları."

Yeremya, Bap: 14; 11-12

Bu kentte yaşayanları yok edeceğim; insan da, hayvan da korkunç bir "veba" ile ölecek.

Ondan sonra da, diyor Rab, Yahuda Kralı Sidkiya'yla görevlilerini, bu kentte "veba"dan, kılıçtan, kıtlıktan sağ çıkan halkı Babil Kralı Nebukadnessar'ın ve canlarına susamış düşmanlarının eline teslim edeceğim. Hepsini kılıçtan geçirecek, canlarını bağışlamayacak, merhamet etmeyecek, acımayacak.

Bunun yanısıra halka şunları da söyle: 'Rab diyor ki: "İşte yaşama giden yolu da ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum."

Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, "veba" dan ölecek; dışarı çıkıp kenti kuşatan Kildaniler'e teslim olansa yaşayacak, hiç değilse canını kurtarmış olacak.

Yeremya, Bap: 21; 6-9

Kendilerine ve atalarına verdiğim topraktan yok olana dek üzerlerine kılıç, kıtlık, "veba" salacağım."

Yeremya, Bap: 24; 10

Evet, her şeye egemen Rab diyor ki, "Üzerlerine kılıç, kıtlık, "veba" göndereceğim. Onları yenilmeyecek kadar çürük, bozuk incir gibi edeceğim.

Kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile peşlerine düşeceğim. Yeryüzündeki bütün krallıklara dehşet saçacak, kendilerini sürdüğüm bütün ülkeler arasında lanetlenecek, dehşet ve alay konusu olacak, aşağılanacaklar.

"Çünkü sözlerime kulak asmadılar" Rab diyor. "Kullarım peygamberler aracılığıyla sözlerimi defalarca gönderdim, ama dinlemediniz." Rab diyor.

Yeremya, Bap: 29; 17-19

İşte, kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, "veba" yüzünden kent saldıran Kildaniler'e teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun!

Yeremya, Bap: 32; 24

Bu nedenle Rab diyor ki, İbrani köle kardeşlerinizi,yurttaşlarınızı özgür bırakmayarak beni dinlemediniz. Şimdi ben sizin için kılıç, kıtlık ve "veba"yla yok olmanız için 'özgürlük ilan edeceğim, diyor Rab. Sizi dünyadaki bütün krallıklara dehşet verici bir örnek yapacağım.

Yeremya, Bap: 34; 17

Rab diyor ki, 'Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, "veba"dan ölecek. Kildaniler'e gidense sağ kalacak, canını kurtarıp yaşayacak.

Yeremya, Bap: 38; 2

Yerleşmek üzere Mısır'a gitmeye kararlı olan herkes kılıçtan, kıtlıktan, "veba"dan ölecek. Başlarına getireceğim felaketten kurtulup sağ kalan olmayacak.

Yeremya, Bap: 42; 17

Yeruşalim'i nasıl kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile cezalandırdığım gibi, Mısır'da yaşayanları da kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile cezalandıracağım.

Yeremya, Bap: 44; 13

Rab Yehova diyor; varlığım hakkı için, bütün menfur şeylerinle ve bütün mekruh şeylerinle makdisimi murdar ettiğin için, gerçek sizi azaltacağım, gözümde sizi esirgemeyecek ve bende acımayacağım.

Kentte yaşayanlarınızın üçte biri "veba" ya da kıtlık yüzünden yok olacak; üçte biriniz çevrede kılıçtan geçirilecek; üçte birinizi de her yana dağıtıp yalın kılıç peşinize düşeceğim.

Hezekiel, Bap: 5; 11-12

Üzerinize kıtlık ve yabani hayvanlar salacağım, sizi çocuklarınızdan edecekler. "Veba" ve dökülen kan sizi süpürüp yok edecek; başınıza da kılıç getireceğim. Ben, Rab böyle söyledim."

Hezekiel, Bap: 5; 17

Rab şöyle diyor: Ellerinizi çırpın, ayaklarınızı yere vurun, İsrail halkının bütün kötü ve iğrenç uygulamalarından ötürü inleyin! Çünkü kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile yok olacaklar.

Uzaktakiler "veba" ile ölecek, yakındakiler kılıçtan geçirilecek, kuşatma sırasında sağ kalanlar kıtlıktan ölecek. Böylece onlara duyduğum öfkeye son vereceğim.

Hezekiel, Bap: 6; 11-12

O ülkeye "veba" gönderir, kan dökerek öfkemi yağdırır, oradaki insanları ve hayvanları yok edersem; varlığım hakkı için diyor Rab,

Nuh, Daniel ve Eyüp orada olsa bile, ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler.

Rab şöyle diyor: Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı kılıcı, kıtlığı, yabani hayvanları, "veba"yı gönderdiğimde daha neler neler olacak!

Hezekiel, Bap: 14; 19-21

Üzerine "veba" gönderecek, sokaklarında kan akıtacağım. Kentin içinde, her yanında kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar."

Hezekiel, Bap: 28; 23

Onlara de ki, 'Egemen Rab şöyle diyor: Varlığım hakkı için, viran olmuş kentlerde yaşayanlar kılıçtan geçirilecek,kırda yaşayanları yem olarak yabani hayvanlara vereceğim, kalelerde, mağaralarda yaşayanlar "veba" ile yok olacak.

Hezekiel, Bap: 33; 27

Onu "veba"yla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur,dolu, ateş ve kükürt yağdıracağım.

Hezekiel, Bap: 38; 22

Mısır'da olduğu gibi aranıza "veba" gönderdim, kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, atlarınızı düşmanlarınıza verdim, ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum; Yine de bana dönmediniz." Rab böyle diyor.

Amos, Bap. 4; 10

Üzerlerine kızgın öfkesini, gazap, hışım, bela ve bir alay kötülük meleği gönderdi.

Yol verdi öfkesine, Canlarını ölümden esirgemedi, Onları "veba"nın pençesine düşürdü.

Mısır'da bütün ilk doğanları, Ham'ın çadırlarında bütün ilk çocukları vurdu.

Mezmurlar, Bap: 78; 49- 51

Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

O benim sığınağım, kalemdir" derim Rab için, "Tanrım'dır, O'na güvenirim.

Çünkü O seni avcı tuzağından; "veba"dan kurtarır.

Seni kanatlarının altına alır, Onların altına sığınırsın. O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

Ne gecenin dehşetinden korkarsın, Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan "veba"dan, Ne de öğleyin yok eden kırgından.

Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile, sana dokunmaz.

Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin.

Sen Rabb'i kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

Başına kötülük gelmeyecek, çadırına "veba" yaklaşmayacak.

Mezmurlar, Bap: 91; 1- 10

Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, ölülere sunulan kurbanları yediler.

Öfkelendirdiler Rabb'i yaptıklarıyla, "veba" çıktı aralarında.

Ama Pinehas, kalkıp araya girdi, "veba" da kesildi.

Mezmurlar, Bap: 106; 28- 30

Yeruşalim'e karşı savaşan bütün halkları Rab, şu belayla(vebayla) cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek.

Zekarya, Bap: 14; 12

Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da at, katır, deve, eşek benzer bir belaya(vebaya) çarptırılacak.

Zekarya, Bap: 14; 15

Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim'e gitmezlerse, Rab onları da Çardak Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla(vebayla) cezalandıracak.

Zekarya, Bap: 14; 18

"YENİ AHİT"TE VEBA

İnsanların üzerine gökten bir talant (=58,941 kg) ağırlığında iri dolu yağdı. Onun belası(plague=veba) öyle korkunçtu ki, insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler.

Vahiy, Bap: 16; 21

İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, "Ben O'yum" ve "Zaman yaklaştı" diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin!

Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek."

Sonra onlara şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak.

Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve "veba", korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.

Luka, Bap: 21; 8-11

Kaynaklar:
1) Kitabı Mukaddes(Eski Ahit(Tanah) ve Yeni Ahit(İncil))
2) Yusuf Tezcan, Dört Kutsal Kitap 3.0


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat