yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Eski Kavimler/ Semud Kavmi

SEMUD KAVMİ

 

 

Arab-ı Aribe Sam'ın iki oğlundan türemiştir. Biri Lavez diğeri İrem'dir. İrem'in oğullarından biri Casir'dir. Casir'in oğlu Semud'da Semud Kavmi'ni meydana getirmiştir. Bunların merkezi, Medine ile Şam arasında bulunan Vadi el Kura ve Hicr denilen yerdir. Mamurdu, birçok köyleri vardı. Ad'dan sonra Arap Yarımadası'nda kuvvet kazandılar. Bunların meliklerinden Duyan bin Yemnu'un, Aşağı Mısır'a hücum ettiği ve Vehb bin Mürre'nin bir çok kasabalar kurduğu tarihin rivayetlerindendir. Küfür ve dalalete meyletmeleriyle bunlara Salih, peygamber olarak gönderilmiştir. Semud Kavmi'nin helak edilmesinden sonra içlerinden az bir kısmı Ress denilen yerde yerleşmişler ve Ashab-ı Ress adını almışlar, sonra onlar da helak olmuşlardır.

HİCR: Medine'nin Şam tarafında Devmet'ül Cebel'in güneyinde bir yerdir. Semud Kavmi'ne mesken olmuştur. Dağlarında taştan oyulmuş evler mevcuttur. Burada Mescid-i Salih vardır ki, yüksek taştan oyma bir eser olup Semud'dan kalmıştır.

SEMUD KAVMİ'NİN YERİ

Semud Kavmi, Hicr denen bölgede, ikamet etmiştir. Burası, Hicaz ile Suriye arasında, Vadi el Kura'ya kadar olan bölgedir. Bugün bu bölge, Fajuun Naagah adıyla bilinir. Semud Kavmi'nin şehirlerinin kalıntıları, Fajuun Naagah'da bulunur.

Ünlü Arap tarihçisi Mesud, Semud Kavmi'nin şehir kalıntılarının, Suriye ile Hicaz arasındaki yol üzerinde bulunduğunu yazmıştır.

Hicr-i Semud diye bilinen Hicr, Medyen'in güneydoğusunda yer alır. Ad'a, Ad-ı İrem dendiği gibi, Semud'a da Semud-u İrem denir. Semud Kavmi'nin yaşadığı zaman belirsizdir. Fakat, İbrahim peygamberden önce, yaşadığı açıktır. Medain-i Salih'te yer alan mezar ve kuyuların yanında bulunan yazıtlar, Aramice'dir ve Semud Kavmi'ne ait değildir. Bu yazıtlar , Semud Kavmi'nden binlerce yıl sonra yaşayanlara aittir. Ayrıca burada bulunan mezarlar da, Semud Kavmi' ne ait değildir.

Hilal Nevruzoğlu
yaklasansaat.com

2006

Kaynak: İslam Tarihi, Mahmud Esad, Marifet Yy. İst. 1983.

semud kavmi evleri ve yapıları
semud kavmi evleri ve yapıları
semud kavmi evleri ve yapıları
semud kavmi evleri ve yapıları
semud kavmi evleri ve yapıları
semud kavmi kalıntıları

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat