yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Eski Kavimler/ Medyen Kavmi ve Eyke Ashabı/ Kur'an'da "Medyen Kavmi ve Eyke Ashabı"

KUR'AN'DA "MEDYEN KAVMİ VE EYKE ASHABI"

Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Şuayb, dedi ki:
"Ey kavmim, Allah'a köle olun! Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Muhakkak size, Rabb'inizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların eşyasını(mallarını) değerinden eksiltmeyin ve ıslah ettikten sonra, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şayet iman ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."

"Allah'a iman edenleri tehdit ederek, O'nun yolundan engelleyerek ve onda çelişki arayarak, her bir yolu kesip-oturmayın. Hatırlayın ki siz azdınız, Allah, sizi çoğalttı. Bozgunculuk yapanların akıbeti nasılmış bir bakın?"

"İçinizden bir topluluk, gönderildiğim şeye inandığı halde, diğer bir topluluk inanmadığına göre, artık Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin! O Allah, hüküm verenlerin en hayırlısıdır."

(Şuayb'ın) kavminden büyüklenen önderler dediler ki:
"Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri, ya ülkemizden sürüp-çıkaracağız, ya da elbette bizim dinimize geri döneceksiniz."
(Şuayb) dedi ki:
"Biz istemesek de mi?"

"Allah bizi, (şirkten) kurtardıktan sonra, tekrar sizin dininize dönersek Allah'a yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabb'imiz olan Allah'ın dilemesi müstesna, (dininize) geri dönmemiz bizim için olacak iş değildir. Rabb'imiz, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Bizim tevekkülümüz Allah'adır. Rabb'imiz, bizimle kavmimiz arasını hak ile aç! Sen fatihlerin(açanların) en hayırlısısın."

(Şuayb'ın) kavminin önderlerinden hakkı örtenler, dediler ki:
"Şayet, Şuayb'a tabi olursanız, kuşkusuz kaybedenlerden olursunuz."

Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar.

O Şuayb'ı yalanlayanlar, sanki orada 'hiç yaşamamış' oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar, hüsrana uğrayanlar onlardır.

O da onlardan yüz çevirdi ve dedi ki:
"Ey kavmim, muhakkak size Rabb'imin mesajını, tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, inkâra sapan bir topluluğa nasıl üzülebilirim?"

[ARAF (7)/ 85-93]

Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki:
"Ey kavmim, Allah'a köle olun! Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Muhakkak ben, size 'hayrı'(hakkı) gösterdim. Ve doğrusu sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum."

"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tutun. İnsanların eşyasının değerini düşürmeyin. Ve yeryüzünde fesat çıkararak, bozgunculuk yapmayın."

"Şayet iman ediyorsanız, Allah'ın bakiyesi(helal kazanç), sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir muhafız da değilim."

Dediler ki:
"Ey Şuayb, atalarımızın köle olduğu şeyleri terk etmemizi ya da mallarımızı dilediğimiz gibi tasarruf etmemeyi, senin namazın mı emrediyor? Muhakkak sen, yumuşak huylu, reşit(aklı başında) bir kimsesin."

(Şuayb) Dedi ki:
"Ey kavmim görüşünüz nedir? Şayet ben Rabb'imden apaçık bir belge üzerinde isem ve O da beni Kendisi'nden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım o şeyler(konusunda) muhalif olmak istemiyorum. Muhakkak benim istediğim, ancak gücüm yettiğince ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Tevekkülüm ve yönelişim de O'nadır."

"Ey kavmim, (sakın) Nuh kavmine ya da Hud kavmine veya Salih kavmine isabet edenin bir benzerini size de isabet ettirecek bir muhalefet suçu işlemeyin. Ve Lut kavmi de sizden pek uzakta değildir."

"Rabb'inizden bağışlanma dileyin, sonra O'na dönün. Muhakkak benim Rabb'im, esirgeyendir, sevendir."

Dediler ki :
"Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Muhakkak biz, seni, aramızda zayıf olarak görüyoruz. Şayet senin aşiretin olmasaydı, elbette seni taşlardık. Sen bize karşı da bir üstünlüğe sahip değilsin."

(Şuayb) dedi ki:
"Ey kavmim, benim aşiretim, Allah'tan daha mı azizdir ki, Allah'ı arkanıza atıyorsunuz. Muhakkak benim Rabb'im, yaptıklarınızı kuşatmıştır."

"Ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere amel edin, muhakkak ben de amel ediciyim. Alçaltıcı azap kime gelecek ve yalancı olan kimdir, yakında bileceksiniz. Siz bekleyip-gözetleyin, ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim."

Ne zaman ki Emrimiz geldi, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'ı ve O'nunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zalimleri, bir 'sayha'(ses) yakaladı. Onlar, yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin! Semud kavminin uzaklığı gibi, Medyen kavmi de, (Allah'ın rahmetinden) uzak oldu.

[HUD(11)/ 84-95]

Muhakkak, Eyke ashabı da zalimlerdendi.

Onlardan intikam aldık. Her ikisi de apaçık göz önündedir.

[HİCR(15)/ 78-79]

Eyke ashabı da, elçilerini yalanladı.

O zaman onlara Şuayb dedi ki:
"Sakınmıyor musunuz?"

"Muhakkak ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

"Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin!"

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak âlemlerin Rabb'ine aittir."

"Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın."

"Doğru olan terazi ile tartın."

"İnsanların eşyasının(mallarının) değerini düşürmeyin. Ve yeryüzünde fesat çıkararak, bozgunculuk yapmayın."

"Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkup-sakının!"

Dediler ki:
"Sen ancak büyülenmişlerdensin."

"Sen, bizim gibi bir beşerden başkası değilsin ve muhakkak biz seni yalancılardan sanıyoruz."

"Şayet doğru sözlü isen, Gök'ten üstümüze bir kütle(göktaşı) düşür."

(Şuayb) dedi ki:
"Rabb'im, yaptıklarınızı daha iyi bilir."

Arkasından onu yalanladılar. Böylece, 'gölge gününün azabı' onları yakaladı. Muhakkak o, büyük bir günün azabıydı.

Şüphesiz, bunda bir ayet(delil) vardır, onların çoğu iman etmiş değildirler.

[ŞUARA(26)/ 176-190]

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki:
"Ey kavmim, Allah'a köle olun! Ahiret gününü bekleyin ve yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın."

Ancak onu yalanladılar. Arkasından onları, bir 'sarsıntı' yakaladı. Böylece, yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar.

[ANKEBUT(29)/ 36-37]ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat