yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Eski Kavimler/Ad Kavmi/ Taberi'de Ad Kavmi

TABERİ'DE AD KAVMİ

*Bu kıssayı, İbni İshak bize, İbni Humeyd'ten haber veriyor. O Seleme'den rivayet ederek şöyle diyor:

Ad Kavmi, kıtlığa tutulduktan sonra yağmur duasında bulunmak üzere, Mekke'ye adamlar göndermek hususunu görüştüler ve Kayl bin Asr, Lukaym bin Hezal ve Mersed bin Sad'dan mürekkep bir heyet gönderdiler. Mersed, İslam dinindeydi fakat bunu arkadaşlarından saklıyordu. Bu delegelerden her biri, yanlarında kendi boylarından bir gurup olduğu halde yola çıktılar ve sayıları 70'i buldu. Mekke'de Muaviye bin Bekir'in evinde kaldılar ve eğlenceye dalıp yağmur duasında bulunmayı geciktirdiler. Bunun üzerine arkadaşlarından biri; "siz yağmur duasında bulunmayı geciktirdiniz, haydi şu Harem'e gidin de, kavminiz için yağmur duasında bulununuz" dedi. Mersed, onlara:

"Allah adına and içerek teyit eylerim ki yağmur duasında bulunmakla, Allah size yağmur yağdırmayacaktır, fakat peygamberinize itaat ve iman edip tövbe ederseniz, yağmur yağacaktır" dedi ve İslam dininde olduğunu, açığa vurdu. Muaviye'nin dayısı Cülhüme bu sözleri işitince, onun Hud'un dinini kabul etmiş olduğunu anladı ve şöyle dedi:

"Ey Sad'ın babası! Sen şeref sahibi ve saygıdeğer bir kavimdensin, anan da Semud Kavmi'ndendir. Biz dünyada yaşadığımız müddetçe, sana uyacak ve senin arzunu yerine getirecek değiliz. Sen bizi; Refd, Remi, Zedd ve Abud putlarına tapmaktan mı alıkoymak istiyorsun? Senin sözünle saygılı ve doğru fikirli olan atalarımızın dinini bırakarak, Hud'un Dini'ni kabul edecek değiliz."

Adları geçen bu 4 put onların ilahları idi.

Daha sonra, Ad Kavmi için yağmur duasında bulunmak üzere Mekke'ye gittiler. Mersed de, Muaviye'nin evinden çıkarak, Allah'a duada bulunmadan önce onların arkalarından yetişti. Mersed, Harem'e geldikten sonra Ad'ın temsilcileri de orada duada bulunurken, Yüce Allah'a şöyle dua etmeye başladı:

"Ey Rabb'im! Yalnız benim kendi dileğimi kabul eyle, beni Ad Kavmi'nin duasından hiçbir şeye karıştırma."

Kayl bin As, Ad Kavmi heyetinin başkanı idi. Ad Kavmi temsilcileri:

"Ey Rabb'im, Kayl'a dilediklerini ver, bizim Sen'den dilediklerimizi de onun diledikleri ile beraber kabul et" diye dua ettiler... "

Bundan sonra Allah, biri beyaz, diğeri kırmızı, üçüncüsü siyah olmak üzere 3 bulut yarattı. Bulutlardan: "Ey Kayl! Kendin ve kavmin için şu bulutlardan birini seç", diye bir ses geldi. Kayl: "Bu bulutlar arasında, suyu en çok olanı siyah bulut olduğu için ben siyah bulutu seçtim" dedi. O sırada, hafiften şu ses işitildi:

"Sen, her şeyi ince kül haline getiren bulutu seçtin. Bu bulut, Ad Kavmi'nden hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır. Babaları, oğulları da mahvedecektir, ancak Hak dinini kabul etmiş olan Beni Levziye sağ kalacaktır."

(Ad Kavmi'nden sağ kalanlar, bunların neslindendir-Adı Ahire)

Rivayet edildiğine göre:

"Allah, Kayl bin As'ın seçtiği siyah bulutu, içindeki felaketlerle birlikte Ad Kavmi üzerine gönderdi. Bu bulutlar, Muğis adlı ova tarafından geliyordu. Onlar bu bulutu gördüklerinde sevinerek, işte bu yağmur yağdıran buluttur " dediler.

Allah, Kitabı'nda şöyle diyor:

"Derken, o azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir kütle olarak gördükleri zaman; "Bu bize yağmur yağdıracak bir kütledir" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Kendisinde elim bir azap bulunan rüzgardır."

"Rabb'inin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka, hiçbir şey(leri) görünemez duruma düştüler. İşte Biz, suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız."

[AHKAF(46)/24-25]

*Bu bulutta neler olduğunu, ilk anlayan bir kadın olmuştur. Rivayete göre bu kadın, Ad Kavmi'nden olup Mehded adında biri idi. O, bu bulutun bir rüzgardan ibaret olduğunu bilmiş, bu hali gördükten sonra bağırarak kendisini kaybetmiş ve yere düşmüştür. Ayıldıktan sonra ondan: "Ey Mehded neler gördün?" diye sorduklarında:

"Bir rüzgar ve bu rüzgarın içinde parlıyan ateş parçaları gördüm. Bu bulutun ön tarafında, sürükleyip getiren adamlar vardı" diye cevap vermişti.

Yüce Allah, Kitabı'nda anlattığı gibi bu azap bulutunu 7 gün 8 gece onlara musallat etti. Yağan taşlar, Ad Kavmi'ni kırıp geçiriyor ve parçalıyordu.

*Diğer bir rivayete göre, o zamanlar Ad Kavmi'nin başkanı El Helecan isminde biri idi. Azap Rüzgarı ovadan gözüktüğü zaman, ovanın ağzında duran 7 grup vardı. El Helecan da bunların arasındaydı. Fakat rüzgar, birbiri arkasından olmak üzere, onları götürerek yere atıyor, boyunlarını paramparça ediyordu. Bu azaptan ancak El Helecan bir dağın arkasına sığınarak kurtuldu. Rüzgar onu sarsıyor, o da titriyordu. Hud ona:

"Ey El Helecan, Müslüman ol kurtulursun" demişti. O:

"Müslüman olursam, Rabb'inin katında benim için ne var ?" diye sorduğunda, Hud:

"Cennet var", cevabında bulundu. El Helecan:

"Bu buluttaki buhti cinsi develere benzeyenler kimlerdir?" diye sorduğunda, Hud:

"Onlar, Rabb'imin melekleridir" dedi. El Helecan:

"Müslüman olduğum takdirde, Rabb'in beni onlardan korur mu?" dediğinde, Hud:

"Sen, kendi askerinden korunmayan hükümdar gördün mü?" cevabında bulundu. El Helecan:

"Rabb'in bunları verse dahi Müslüman olamam diye mukabele etti. Bundan sonra azap rüzgarı gelerek onu da diğerleri gibi yok etti."

Rivayete göre Hud, 150 yıl yaşamıştır.

Kaynak: Tarih-i Taberi, çev. M. Faruk Gürtunca, Sağlam Yy. C.1, s. 285-300, İst.

Derken o azabı, vadilerine doğru yönelerek gelen bir kütle olarak gördükleri zaman; "Bu bize yağmur yağdıracak bir kütledir" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Kendisinde elim bir azap bulunan rüzgardır.

[AHKAF(46)/24]

AD KAVMİ İLE İLGİLİ BİR HADİS

Aişe'den rivayet edilmiştir:

Resulullah(s.a.v.), yağış yüklü bir bulut görünce, çehresi renkten renge değişir, girip çıkar ve buluta karşı durup, geri dönerdi. Buluttan yağmur yağınca, üzüntüsü giderdi. Sonra Aişe, onda gördüğünün bazısını ona anlatmış. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştu:

"Ne bilirsin? Belki o Hud Kavmi'nin dediği gibi bir şeydir."

Kaynak: İbn-i Mace

Erdal Nevruzoğlu
Hilal Nevruzoğlu

yaklasansaat.com
2007


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat