yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Volkanlar(Yanardağlar)/ Taşlaşmış İnsanlar Şehri: Pompei/ Kur'an'da "Elçi İsa ve Mücadelesi"

KUR'AN'DA "ELÇİ İSA VE MÜCADELESİ"

"İSA ALLAH'TAN BİR KELİME "

O zaman melekler, dediler ki: "Ey Meryem, muhakkak Allah sana, Kendisi'nden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun ismi, Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya'da şereflidir ve Ahiret'te de (Allah'a) yakın olanlardandır."

"Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşur. Ve O salihlerdendir."

(Meryem) dedi ki: "Bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir? (Melek) dedi ki: "Öyledir, ancak Allah neyi dilerse yaratır. Bir işe karar verdiği zaman, ona sadece "ol" der, o da olur."

"(Allah), Ona, Kitab'ı, Hikmet'i, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."

[ALİ İMRAN(3)/45-48]

"O BEŞİKTE KONUŞUYOR"

(Meryem), ona(çocuğa) işaret etti. Dediler ki: "Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşuruz?"

(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kölesiyim. (Allah) Bana Kitab'ı verdi ve beni nebi kıldı."

"Nerede olsam da, beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece bana, namazı ve zekatı tavsiye etti."

[MERYEM(19)/29-31]

Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur.

[MERYEM(19)/36]

"İSA ANCAK BİR ELÇİDİR"

Meryem oğlu Mesih, ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? Yine bak, onlar nasıl çevriliyorlar?

[MAİDE(5)/75]

Ey Kitap Ehli, dininiz de taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı Hak'tan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. (O kelimeyi) Meryem'e yöneltmiştir ve o, O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve O'nun elçisine iman edin. O, üçtür demeyin. (Bundan) vazgeçin, (bu) sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah, tek bir İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir(yücedir). Göklerde ve Arz'da ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

[NİSA(4)/171]

"BEN ALLAH'TAN BİR ELÇİYİM"

Meryem oğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları, muhakkak ben, size (gönderilmiş) Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ismi "Ahmed" olan bir elçiyi müjdeleyici olarak(geldim)." Ancak o, onlara beyyinelerle(delillerle) geldiğinde, dediler ki: "Bu, apaçık bir büyüdür."

[SAFF(61)/6]

Allah dedi ki: "Ey Meryem oğlu İsa, Benim, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben, seni Kutsal Ruh(Cebrail) ile destekledim. Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab'ı, Hikmet'i, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle, çamurdan kuş yapıyordun ve arkasından iznimle, ona üfürdüğünde o kuş oluyordu(canlanıyordu). Benim iznimle, doğuştan kör olanı ve abraşı(alaca hastalığını) iyileştiriyordun. (Yine) Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun(diriltiyordun). Sen, İsrailoğullarına beyyinelerle(delillerle) geldiğinde, Ben, onların (ellerini) senden menettim. Onlardan Hakk'ı örten kimseler dediler ki: "Muhakkak bu, apaçık bir sihirdir."

[MAİDE(5)/110]

"ONA TEVRAT'I DOĞRULAYICI İNCİL'İ VERDİK"

(İsrailoğullarının elçilerinin) ardından, onların izleri üzere, önündeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik edici olarak, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona, kendisinde Nur ve hidayet bulunan İncil'i verdik. O, önündeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik edicidir. Ve o, bir hidayet ve Allah'tan korkanlar için de bir öğüttür.

[MAİDE(5)/46]

O, İsrailoğulları'na bir elçidir. (İsa dedi ki:) "Muhakkak ben, sizin Rabb'inizden bir ayetle(mucizeyle) geldim. Ben, Allah'ın izniyle çamurdan kuş yaparım ve ona üfürdüğümde o, kuş olur(canlanır). Allah'ın izniyle doğuştan körü, abraşı(alaca hastalığını) iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve geriye bırakıp sakladıklarınızı size haber veririm. Şayet iman edecek kimselerseniz, bunda sizin için muhakkak bir ayet vardır."

"Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik etmek, o haram edilen bazı şeyleri, helal kılmak için size, Rabbinizden bir ayetle(mucizeyle) geldim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."

"Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur."

[ALİ İMRAN(3)/49-51]

"ONU ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?"

Şüphesiz, Biz Musa'ya Kitab'ı(Tevrat'ı) verdik. Onun arkasından ard arda elçiler gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya, beyyineler(deliller) verdik. Onu, Kutsal Ruh'la(Cebrail'le) destekledik. Size(İsrailoğullarına), ne zaman bir elçi, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak; (peygamberlerin) bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürecek misiniz?

[BAKARA(2)/87]

"ONU ÖLDÜREMEDİLER-ALLAH KENDİSİNE YÜKSELTTİ"

Onlar(inanmayanlar), bir plan-tuzak kurdular. Allah da, bir plan-tuzak kurdu. Allah, plan-tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Allah dedi ki: "Ey İsa, şüphesiz Ben, seni, vefat ettireceğim(görevini tamamlayacağım). Seni, Kendim'e yükselteceğim. Seni, Hakk'ı örtenlerden temizleyeceğim. Sana tabi olanları, kıyamet gününe yakın, Hakk'ı örtenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz Bana'dır. Ve ihtilaf ettiğiniz konularda aranızda hüküm vereceğim."

[ALİ İMRAN(3)/54-55]

Onlar(İsrailoğulları), şöyle dedi: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Onu(İsa'yı), ne öldürebildiler, ne de çarmıha gerebildiler. Ancak onlara, o(İsa), benzetildi. Muhakkak onlar, ondan(öldürülmesinden), şüphe içinde, ihtilaf etmektedirler. Onların, onunla ilgili bir bilgileri yoktur. Ancak onlar, zanna uymaktadırlar. Onu, yakinen öldüremediler.

Bilakis, Allah, onu, Kendisi'ne yükseltti. Allah, Aziz ve Hakim'dir.

[NİSA(4)/157-158]

"SİZDEN(HAVARİLERDEN) KİM İNKAR EDERSE!"

Allah dedi ki: "Şüphesiz Ben, bunu(sofrayı), size indireceğim. Bundan sonra sizden(havarilerden) her kim Hak'kı örterse, ona, alemler içerisinde hiçbir kimseye azap etmediğim gibi azap edeceğim."

[MAİDE(5)/115]

"Hakk'ı örtenleri, Dünya ve Ahiret'te şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onlara bir yardım da yoktur."

[ALİ İMRAN(3)/56]

"BİR MİLLETİ MUSALLAT EDEREK AZAPLANDIRIRIZ"

De ki: O(Allah), üstünüzden veya ayaklarınızın altından, bir azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı (milleti), musallat ederek; bazınıza, bazınızın azabını(kuvvetini) tattırır. Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki aklederler.

[EN'AM(6)/65]

Onların(İsrailoğullarının) üzerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet(boyunduruk) vurulmuştur. Ancak Allah'ın hakimiyeti ve insanların hakimiyeti altında olmaları müstesna. Allah'ın ayetlerini örtmeleri, nebileri haksız yere öldürmeleri, isyan edip haddi aşmaları sebebiyle, onlara meskenet(alçaklık) vurulmuştur ve Allah'ın azabını satın almışlardır."

[ALİ İMRAN(3)/112]

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat