yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Genom: "Şifrelenmiş Kitap"/ Kur'an'da Yaratılış

KUR'AN'DA YARATILIŞ

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya yaşamıyla ilgili sözlerine taacub edersin(şaşırırsın). Ve o kimse, kalbindeki şeye(amaca), Allah'ı şahid getiren, inatçı-tartışmacı bir düşmandır.

O, yönetimi ele geçirdiği zaman, Arz'ı bozmaya, toprağı-ürünü ve nesli(soyu) helak etmeye çaba harcar. Allah, (evrensel düzeni bozan) bozguncuları sevmez.

[BAKARA(2)/204-205]

Muhakkak onlar(müşrikler), O'nun(Allah'ın) dışında, dişileri(cinleri-perileri) çağırıyorlardı. Onlar, (gerçekte) kovulmuş şeytandan başkasını çağırmıyorlardı.

Allah, onu lanetledi ve O(Şeytan) dedi ki: "Elbette, Senin kölelerin içinden belirlenmiş bir zümreyi, kendime (köle) edineceğim.

"Ve elbette onları saptıracağım, ümitlendireceğim; onlara, hayvanların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Elbette yine onlara, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim." Kim, Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, muhakkak o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.

(Şeytan), onlara vaad ediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa şeytan(İblis), onlara aldanmadan başkasını vaad etmez.

[NİSA(4)/117-120]

O(Allah) ki; yükseltilmiş(asmalı) ve yükseltilmemiş(asmasız) bahçeler; hurmalar, ürünü(yemişi) farklı ekinler, zeytinler ve benzeyen-benzemeyen narlar inşa etti. O ürününü verdiği zaman, ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin. İsraf etmeyin, muhakkak O, israf edenleri sevmez.

[EN'AM(6)/141]

Arz'da birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki, bunlar aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için ayetler vardır.

[RAD(13)/4]

Allah, her bir dişinin neyi yüklendiğini ve rahimlerin neyi eksiltip ve neyi arttırdığını bilir. Her şey O'nun yanında bir ölçüyledir.

[RAD(13)/8]

O(Allah), insanı 'nudfe'den(meniden) yarattı, ancak o apaçık bir düşman kesildi.

[NAHL(16)/4]

Şayet Allah'ın nimetlerini(yarattığı şeyleri), saymak isterseniz; sayıp-sınıflandıramazsınız. Muhakkak Allah; bağışlayandır, acıyandır.

[NAHL(16)/18]

Ey insanlar, size bir misal verildi, onu dinleyin. Muhakkak Allah'ın dışında çağırdığınız(boyun eğdiğiniz) kimseler, şayet toplanıp bir araya gelseler bile; bir sinek yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

[HACC(22)/73]

O(Allah) ki, sudan bir beşer(insan) yaratıp, ona bir nesep(soy) ve sihriyyet(akrabalık) kılan O'dur. Senin Rabb'in, Kadir'dir(her şeyi takdir edendir).

[FURKAN(25)/54]

Sizi topraktan yaratması, O'nun ayetlerindendir. Sonra siz, beşer(insan) olarak (yeryüzüne) yayıldınız.

[RUM(30)/20]

Göklerin ve Arz'ın yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması, O'nun ayetlerindendir. Muhakkak bunda, alimler için ayetler(hikmetler) vardır.

[RUM(30)/22]

O(Allah) ki, her şeyi, en güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.

(Allah), sonra onun neslini(soyunu), bayağı bir sudan-özden kıldı.

Sonra onu, tesviye etti(düzenledi) ve ona, 'ruh'unu üfledi. Sizin için işitme, görme ve gönüller kıldı. Ne az teşekkür ediyorsunuz?

[SECDE(32)/7-9]

Allah, sizi topraktan, sonra bir 'nudfe'den(meniden) yarattı. Sonra da sizi, eşler kıldı. O'nun ilmi olmaksızın, hiçbir dişi, ne gebe kalır, ne de doğurur. Onun(insanın), ömrünün uzaması ve kısalması, ancak bir Kitap'ta(Ana Bilgisayar'da)dır. Muhakkak bu, Allah için kolaydır.

[FATIR(35)/11]

Ölü olan Arz'ı diriltmemiz, onlara bir ayettir. Biz ondan, tohumlar-taneler çıkarttık, ondan yersiniz.

[YASİN(36)/33]

Arz'ın bitirdiklerinden, onların kendilerinden ve bilmedikleri her şeyden, 'çiftler'(eşler) yaratan (Allah), ne yücedir!

[YASİN(36)/36]

İnsan, görmüyor mu ki; biz onu, 'nudfe'den(meniden) yarattığımız halde; o, bize apaçık bir hasımdır(düşmandır).

O yaratılışını unutarak, bize misal getiriyor. Ve diyor ki: "O çürümüş kemikleri, kim diriltecekmiş?"

De ki: "Onu, O diriltecektir. O, onu ilk önce de inşa etmişti. O, her yaratmanın Alimi'dir."

[YASİN(36)/77-79]

O, sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan, onun eşini kıldı ve sizin için hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında, üç karanlık içinde bir yaratmadan sonra, (başka) bir yaratmayla yarattı. İşte, sizin Rabb'iniz olan Allah böyledir. Mülk O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur. Hangi sebepten yüz çevriyorsunuz?

[ZÜMER(39)/6]

O ki, sizi, topraktan, sonra bir 'nudfe'den(meniden), sonra bir 'alak'tan(zigottan) yaratır. Sonra sizi, bebek olarak çıkarır. Sonra sizi, güçlü buluğ(erginlik) çağına ve arkasından da yaşlılığa (eriştirir). Sizden kiminizi, önceden vefat ettirir, (kiminizi) belirlenmiş bir ecele eriştirir. Umulur ki akledersiniz.

[MÜ'MİN(40)/67]

Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda, gerçek ilim sahibi bir kavim için, ayetler(deliller) vardır.

[CASİYE(45)/4]

Ve Biz, her şeyden 'iki çift' yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.

[ZARİYAT(51)/49]

O Allah, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Gök'te ve Arz'da ne varsa, O'nu tesbih eder. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

[HAŞR(59)/24]

Gökleri ve Arz’ı, hak olarak yarattı. Size en güzel biçimde şekil verdi. Dönüş O'nadır.

[TEĞABUN(64)/3]

Kahrolası insan, onu örttü,

Onu, hangi şeyden yarattığını,

Onu, bir 'nudfe'den(meniden) yarattı ve onu, 'takdir' etti(düzenledi).

[ABESE(80)/17-19]

 

O(Allah) ki; seni yarattı, seni tesviye etti(düzenledi) ve seni ölçülü-dengeli kıldı.

Dilediği bir şekilde seni, 'terkib' etti(bileşimini sağladı).

[İNFİTAR(82)/7-8]

Muhakkak Biz, insanı en güzel biçimde yarattık.

[TİN(95)/4]

 

 ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat