yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

KUR'AN'DA ARZ(DÜNYA)

Ey insanlar! Rabbinize köle olun! Rabbiniz ki sizi ve sizden öncekileri, yarattı. Umulur ki sakınırsınız.

(Allah), sizin için Arz'ı(Dünya'yı) bir döşek, Göğü bina kıldı. Ve Gök'ten yağmur indirdi, bununla sizin için rızk olarak, ürünlerden çıkardı. Bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın.

[BAKARA(2)/21-22] 

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır, onu hiç kimse bilmez, ancak O bilir. Karada ve denizde olanların tümünü, O bilir. Bir yaprak düşmez ki, O bilir. Arz'ın karanlığındaki bir habbe(tanecik-çekirdek), yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir Kitaptadır.

[EN'AM(6)/59] 

Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki; insanların ve hayvanların yediği, Dünya'nın bitkisi, su ile karışıp-çeşitlenir. Öyle ki Dünya, güzelliğini takınıp süslendiği ve O'nun üzerinde yaşayanlar; gerçekten ona(yerin nimetlerine) sahip olduklarını zannettikleri bir anda; gece veya gündüz, ona emrimiz gelir. Ve sanki dün hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden sökülmüş kılarız.  Biz düşünen bir kavim için, ayetlerimizi böylece açıklarız.

[YUNUS(10)/24]

De ki: "Göklerden ve Arz'dan, sizi rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere malik(sahip) olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve (Evren'deki) işleri, idare eden kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir." De ki: "Korkup-sakınmıyor musunuz?"

[YUNUS(10)/31] 

Arz'da hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. (Tüm canlıların), karar (yerleşim) yerini de, geçici bulunduğu yeri de, (Allah) bilir. Bunların hepsi, apaçık bir Kitap'ta dır.

[HUD(11)/6] 

Ve O (Allah) ki, Arz'ı yaydı, onda dağlar ve ırmaklar kıldı. Her bir üründen ikişer çift yarattı. O, geceyi, gündüze örter. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için ayetler vardır.

Arz'da birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki, bunlar aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır.

[RAD(13)/3-4] 

Arz'ı yaydık, ona dağlar bıraktık ve onda her şeyden, ölçülü ürünler bitirdik.

[HİCR(15)/19] 

Arz'da sizin için, çeşitli renklerde, (ürünler) yaydı. Muhakkak bunda, öğüt alıp düşünen bir kavim için, ayetler vardır.

[NAHL(16)/13] 

Sizi sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz.

[NAHL(16)/15] 

Göklerde, Arz'da, bu ikisinin arasında ve toprağın altında olanların, tamamı O'nundur.

[TAHA(20)/6]

"O (Rabbim) ki, Arz'ı sizin için bir beşik kıldı, orada sizin için yollar açtı ve Gök'ten su indirdi." Biz, böylece bununla, her tür bitkiden çiftler çıkardık.

Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak bunda, (kötülüğü) engelleyenler için, ayetler vardır.

Sizi, (Arz'dan) yarattık, ona iade edeceğiz ve arkasından sizi, bir kere daha ondan çıkaracağız.

[TAHA(20)/53-55]

Görmedin mi Allah, Gök'ten su indirdi, böylece Arz, yemyeşil olarak donatıldı. Muhakkak Allah, Latif'tir(her şeye nüfuz eden) ve Habir'dir(her şeyden haberdar olan). 

[HACC(22)/63] 

Biz, Gök'ten belli bir miktarda(ölçüde) su indirdik ve onu Arz'da iskân ettik. Şüphesiz Biz, onu (kurutup) gidermeye Kadiriz.

[MÜMİNUN(23)/18]

Arz'a bakmadılar mı ki, Biz, orada nice kerim(güzel) çiftten bitirdik.

[ŞUARA(26)/7] 

Arz'ı bir karar yeri, onun 'üzerinde-içinde' nehirler kılan, orada dağlar yaratan ve iki deniz arasına, bir haciz(engel) koyan, O değil midir? Allah ile beraber başka bir İlah mı? Hayır! Onların çoğu anlamazlar.

 [NEML(27)/61] 

Göğün ve Arz'ın, (bir düzen içinde) ayakta durması, O'nun ayetlerindendir. Sonra, sizi Arz'dan, bir çağrı ile çağırdığında, o zaman, sizler çıkarsınız.

[RUM(30)/25] 

(Allah), Gökleri dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz'a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz, Gök'ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik.

[LOKMAN(31)/10]

Onlar, Gök'ten ve Arz'dan, arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek, onları Arz'a batırırız veya üzerlerine gökten bir kütle (göktaşı) düşürürüz. Muhakkak bunda, (Allah'a) yönelen köleler için bir ayet vardır. 

[SEBE(34)/9]

Ölü olan Arz'ı diriltmemiz, onlara bir ayettir. Biz ondan, tohumlar-taneler çıkarttık,  ondan yersiniz.

Biz, orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık ve orada pınarlar fışkırttık.

Onun(Arz'ın) ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Teşekkür etmiyorlar mı?

Arz'ın bitirdiklerinden, onların kendilerinden ve bilmedikleri her şeyden, 'çiftler' (eşler) yaratan (Allah), ne Yüce'dir!

[YASİN(36)/33-36]

Görmedin mi, muhakkak Allah, Gökyüzünden su indirdi, onu, Arz'ın içindeki menbalara (kaynaklara) yürütüp-geçirdi. Sonra onunla, çeşitli renklerde ekinler çıkarır. Daha sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da, onu kurumuş çer-çöp kılar. Muhakkak bunda, akıl sahipleri için, bir anma-öğüt vardır.

[ZÜMER(39)/21] 

Allah, Arz'ı, sizin için bir karar yeri,  Gökyüzünü bina yaptı. Size, şekil verdi, şeklinizi de, en güzel bir biçimde kıldı ve sizi, güzel-temiz şeylerle rızıklandırdı.  İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Mübarek'tir!

[MÜ'MİN(40)/64]

De ki: "Siz mi, Arz'ı iki günde(devirde) yaratanı, örtüyorsunuz ve O'na birtakım ortaklar kılıyorsunuz? O, Âlemlerin Rabbi'dir."

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

[FUSSİLET(41)/9-10]

Arz'da, yakın ilim (sahipleri) için, ayetler vardır.

[ZARİYAT(51)/20]

Biz Arz'ı dayayıp-döşemedik mi?

Ve dağları (çakılmış) kazıklar kılmadık mı?

[NEBE(78)/6-7]

Ve Arz ki, onu dayayıp-döşedikten sonra,

Ondan suyunu ve merasını çıkardık.

Ve onda(Arz'da) köklü, sabit dağlar kıldık.

[NAZİAT(79)/30-32]

Muhakkak Biz, suyu akıttıkça akıttık,

Sonra, Arz'ı, yardıkça yardık,

Böylece onda taneler bitirdik,

Üzümler, sebzeler-yoncalar,

Zeytinler, hurmalar,

Sarmaşık-ağaçlı bahçeler,

Meyveler ve otlaklıklar,

Size ve hayvanlarınıza, bir yararlanma olmak üzere.

[ABESE(80)/25-32]

Oraya(Arz'a) dağların nasıl dikildiğine bakmıyorlar mı?

Ve oranın Arz'ın nasıl döşenip-düzenlendiğine bakmıyorlar mı?

[GAŞİYE(88)/19-20]

 ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat