yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Dünya Gezegeninde: "Canlılık ve Canlılar"/ Evrim Teorisi Nedir Ne Değildir?/ Kur'an'daki "Evrim"

KUR'AN'DAKİ "EVRİM"

O(Allah) ki, Arz’da ne varsa, tamamını sizin için yarattı. Sonra, Göğe yöneldi; yedi Gök olarak onları düzenledi. Ve O, her şeyin Âlimi’dir.

Senin Rabb'in meleklere dediği zaman: "Muhakkak Ben, Arz'da bir halife(takip eden-yönetici) yaratacağım." (Melekler) dediler ki: "Biz seni, övgüyle tespih ve taktis ederken, orada kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın?" (Allah) dedi ki: "Şüphesiz, sizin bilmediklerinizi, Ben bilirim."

Ve Âdem'e 'isimler'in(şeyler-nesneler) hepsini öğretti. Sonra isimleri(şeyleri), meleklere yöneltti. (Allah) Dedi ki: "Şayet biliyorsanız bu isimleri, bana bildirin?"

(Melekler) dediler ki: "Seni tespih ederiz, bizim, Senin bize öğrettiklerinden başka bir ilmimiz yoktur. Muhakkak Sen, Âlim'sin, Hâkim'sin."

(Allah) dedi ki:
"Ey Adem! Onlara(meleklere), bunların ne olduğunu bildir." Arkasından onları, isimleriyle, (meleklere) bildirdi. (Allah) dedi ki: "Ben size demedim mi, göklerin ve Arz'ın gaybını(gizlisini), şüphesiz Ben bilirim. Ve yine gizlediklerinizi ve ifşa ettiklerinizi, Ben bilirim."

[BAKARA(2)/29-33]

Muhakkak, göklerin ve Arz'ın yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın, Gök'ten indirdiği suda ve onunla Yeryüzü'nü ölümünden sonra diriltmesinde, her canlıyı, orada üretip-yaymasında; rüzgârları estirmesinde; bulutların, Gök'le-Arz arasında, 'müsahhar'(boyun eğdirilmiş) kılınmasında; akleden bir topluluk için ayetler vardır.

[BAKARA(2)/164]

Şüphesiz, Allah indinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu(Adem'i), topraktan yarattı, sonra ona 'ol' dedi, o da 'oldu'.

[ALİ İMRAN(3)/59]

Allah, sizi, hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkardı. Sizin için işitme, görme ve gönüller kıldı. Umulur ki, teşekkür edersiniz.

Göğün atmosferinde boyun eğdirilmiş kuşları, görmüyorlar mı? Onları, Allah'tan başkası tutmuyor(uçurmuyor). Muhakkak bunda, iman edecek bir kavim için ayetler(deliller) vardır.

[NAHL(16)/78-79]

Hakkı örtenler, görmedi mi, muhakkak gökler ve Arz bitişik(aynı) idi, o ikisini ayırdık. Ve her canlı şeyi, sudan yarattık. İman etmiyorlar mı?

[ENBİYA(21)/30]

Ey insanlar, şayet dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, bilin ki: Biz sizi, (önce) topraktan; sonra 'nudfe'den(meniden), sonra bir 'alak'tan(zigotdan), sonra biçimi, belirli- belirsiz bir 'muzğa'dan(embriyodan) yarattık. (Bu) sizin için apaçık bir beyandır. Dilediğimizi, tayin edilmiş bir süreye kadar, rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına eriştiriyoruz. Sizden kiminizin, hayatına son verilmekte; kiminiz de, ilimden bir şey bilirken, hiçbir şey bilmez durumuna; yani ileri yaşlılığa döndürülmektedir. Yeryüzünü, kupkuru-ölü görürsün, ancak Biz, onun üzerine su indirdiğimiz zaman; titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir.

[HACC(22)/5]

Ey insanlar, size bir misal verildi, onu dinleyin. Muhakkak, Allah'ın dışında çağırdığınız(boyun eğdiğiniz) kimseler, şayet toplanıp bir araya gelseler bile; bir sinek yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

[HACC(22)/73]

Muhakkak Biz, insanı, çamurdan; bir özden yarattık.

Sonra onu(özü), 'nudfe'(meni) olarak, sağlam bir karar yerine yerleştirdik.

Sonra meniyi, bir 'alak'(zigot) olarak yarattık. Sonra zigotu, 'muzğa'(embriyo) kıldık. Daha sonra, embriyodan, 'izam'(kemik) kıldık. Arkasından da kemiğe, et giydirdik. Sonra onu, başka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne Yüce'dir.

[MÜ'MİNUN(23)/12-14]

Allah, her canlıyı (hayvanı) sudan yarattı. Bunlardan kimisi, karnı üzerinde, kimisi, iki ayağı üzerinde ve kimisi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, neyi dilerse, onu yaratır. Muhakkak Allah, her şeye güç yetirendir.

[NUR(24)/45]

De ki: "Arz'da gezip dolaşın ve yaratmanın nasıl başladığına bakın. Sonra Allah, 'ahir(son) yaratma'yı inşa edecektir. Muhakkak Allah, her şeye Kadir'dir."

[ANKEBUT(29)/20]

Göklerin ve Arz'ın yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması, O'nun ayetlerindendir. Muhakkak bunda, alimler için ayetler(hikmetler) vardır.

[RUM(30)/22]

O (Allah) ki, her şeyi, en güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.

[SECDE(32)/7]

O, sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan, onun eşini kıldı ve sizin için hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında, üç karanlık içinde bir yaratmadan sonra, (başka) bir yaratmayla yarattı. İşte, sizin Rabb'iniz olan Allah, böyledir. Mülk O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur. Hangi sebepten yüz çeviriyorsunuz?

[ZÜMER(39)/6]

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

[FUSSİLET(41)/10]

Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda, gerçek ilim sahibi bir kavim için, ayetler(deliller) vardır.

[CASİYE(45)/4]


O Allah, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Gök'te ve Arz'da ne varsa, O'nu tespih eder. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

[HAŞR(59)/24]

Muhakkak O, sizi, 'tavır-tavır'aşama-aşama) yaratmıştır.

[NUH(71)/14]

İnsan, kendisi anılmaya değer birşey değilken; üzerinden, 'dehr'den(evrenin başlangıcından), bir (hayli) zaman geçmedi mi?

Muhakkak Biz, insanı denemek için, karışık bir 'nudfe'den(meniden) yarattık. Onu, işiten ve gören kıldık.

[İNSAN(76)/1-2]

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat