yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Dünya Gezegeninde: "Canlılık ve Canlılar"/ Karınca Topumu/ Kur'an'da Karıncalar


KUR'AN'DA KARINCALAR

Muhakkak, göklerin ve Arz'ın yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesin de, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın, Gök'ten indirdiği suda ve onunla Yeryüzü'nü ölümünden sonra diriltmesinde, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, bulutların Gök'le-Arz arasında, 'müsahhar'(boyun eğdirilmiş) kılınmasında, akleden bir topluluk için ayetler vardır.

[BAKARA(2)/164]

Arz'da, hiçbir canlı ve iki kanatlı kuş yoktur ki, sizin benzeriniz bir 'ümmet'(toplum) olmasın. Kitap'ta(Levhi Mahfuz-Ana Bilgisayar'da), hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar, Rab'lerine toplanacaklardır.

[EN'AM(6)/38]

Arz'da, hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. (Tüm canlıların), karar (yerleşim) yerini de, geçici bulunduğu yeri de, (Allah) bilir. Bunların hepsi, apaçık bir Kitap'ta dır.

[HUD(11)/6]

Ey insanlar, size bir misal verildi, onu dinleyin. Muhakkak, Allah'ın dışında çağırdığınız(boyun eğdiğiniz) kimseler, şayet toplanıp bir araya gelseler bile, bir sinek yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

[HACC(22)/73]

Süleyman, Davud'a varis oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bana, 'kuş mantığı'(dili) öğretildi ve her bir şeyden(ilimden) verildi. Muhakkak bu, apaçık bir lütuftur(nimettir).

Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplandı ve onlar, düzene konup, sevk edildi.

(Ordu), karınca vadisine geldiği zaman, bir dişi karınca(kraliçe) dedi ki: "Ey karıncalar, meskenlerinize(yuvalarınıza) girin ki; Süleyman ve ordusu, farkında olmadan sizi ezmesin!"

(Süleyman), bu söze tebessüm ederek güldü ve dedi ki: "Rabb2im, Senin nimetine teşekkür etmeye, beni, muvaffak kıl! O nimet ki onu, bana, anneme ve babama verdin. Razı olacağın salih amel yapmaya (muvaffak kıl)! Ve beni, rahmetinle, salih kölelerinin arasına kat!"

[NEML( 27)/16-19]

Kendi rızkını taşıyamayan canlılardan nicesi vardır ki, Allah, onları ve sizi rızıklandırır. Ve O, işitendir, bilendir.  

[ANKEBUT(29)/60]

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

[FUSSİLET(41)/10]

Ve Biz, her şeyden 'iki çift' yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.

[ZARİYAT(51)/49]


Ebu Hureyre'den rivayete göre, o, Resulullah(s.a.v.'in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir:

"Nebiler'den birini karınca ısırmış. O peygamber, karıncaların köyü(nün yakılması)nı emretmiş de yakılmış. Bunun üzerine Allah'u Teala, o peygambere:

"Seni bir karınca soktu değil mi? Ya sen, Allah'ı tesbih eden ümmetlerden bir ümmeti yakmadın mı?" diye itab etmiştir."

Buhari, C.8, Hno: 1265, s.388

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat