yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Bilim ve Teknoloji/ "İslam Medeniyeti"nin Tesirleri/ Fuat Sezgin: "Batı Uygarlığı, İslam Medeniyeti'nin Çocuğudur"/ Hristiyan Batı Dünyası: "İslam Dünyası'na Minnettardır"

HRİSTİYAN BATI DÜNYASI: "İSLAM DÜNYASI'NA MİNNETTARDIR"

Tarih ve felsefe alanlarında uzman 56 bilim adamının oluşturduğu; "uluslararası kolektif bildiri" aşağıda sunulmuştur:

"Bizler, tarihçi ve filozoflar olarak, Sylvain Gouguenheim'ın "Aristo Mont-Saint-Michel'de" adlı çalışmasını, şaşkınlıkla okumuş bulunuyoruz. Sözü edilen kitapta, "Hristiyan Avrupa'nın Antik Yunan Kökleri Bölümü", İslam medeniyetini gözardı ederek; Grek düşünce mirasının, doğrudan Ortaçağ Hristiyan Avrupa'yı etkilediği iddiası yer alıyor. Böylece, "günümüz araştırmaları"na bir karşı akım oluşturmak iddiasında olan bu çalışma; sık sık "translatio studiorum"(Eski Yunan felsefe metinlerinin, "İslam Dünyası"na tercümesi)den bahsetmeye ve söylemini; tercüme, bilgi edinme, düşünce, disiplin ve dillerdeki farklılıklar üzerine kurmaya çaba gösteriyor.

Uzun süredir, birtakım insanlar tarafından yanlış bilinen sözde kanıtlar üzerinde duran yazar; bazı aşırılık yanlısı internet siteleri ile popüler medya organlarının yerine geçerek; Batı Hristiyan Dünyası ile "İslam Dünyası" arasındaki bağın, aldatıcı bir şekilde yeniden yazılmasını teklif ediyor. Sylvain Gouguenheim, araştırmasının, 5-12. yüzyılları kapsadığını söylüyor. Yazar'ın bu zaman periyodunu saptırması bir yana; bu konuya temel oluşturan zaman periyodunun 13-14. yüzyıllar olduğu açıktır. Böylece, Batı Dünyası'na kaynaklık eden "13-14. yüzyıl İslam medeniyeti dönemi", geriye çekilerek; Batı'nın, bilim ve düşünce tarihinde "İslam'a hiçbir şey borçlu olmadığı yalanı" kanıtlanmaya çalışılıyor.

Bu kitabın yüksek seviyede bilgi verici havasının maskelediği; çok sayıda içerik ya da yöntem hatalarının hepsini sıralamak sıkıcı olacaktır. Aristo'nun eserlerinin bir kısmının, Asurlular tarafından tercüme edilmiş haliyle (Logica Nova) Batı'ya geçtiği yanlıştır. En önemlisi ve son olarak; önemli yorumcu ve mütercim, meşhur Venedikli Jacques, herkesin bildiği gibi Mont-Saint-Michel'e ayak basmamıştır. Uzun zamandan beri Hunayn İbn İshak gibi bazı Hristiyan Arapların, IX. yüzyılda Yunanca'dan yapılan tercümelerde önemli rol oynadıkları bilinmektedir.

Yöntem hatalarına gelince; Sylvain Gouguenheim, Ortaçağ Grek felsefesiyle ilgili metninde yer verdiği bir elyazması ile onun yazılmış, dağıtılmış, yer değiştirilmiş hali kullanılmış. Buna, yorum ekleyerek ya da tahrif ederek, birkaç istisna örnek verip birbirine karıştırmıştır. Bu da, günümüz araştırmalarını görmemezlikten gelmesi anlamına geliyor. Kitabın başlığının da, Coloman Viola'nın 1967'de çıkan bir makalesinden, intihal kokan şekilde alındığını belirtmeliyiz. İnanılmaz bayağılıkla, tarih biliminde bir devrim olarak tanıtılan bu kitap, birbirinden tutarsız ifadelerle doludur.

Kitap, iddialı ifadelerine rağmen, bir dizi yanlış akıl yürütmelere dayanmaktadır. Özellikle çelişkiler öne çıkmaktadır. Örneğin, kitapta, Charlemagne'a, Yunanca İnciller'in düzeltmesini borçlu olduğumuz söylenir. Ancak ilerleyen sayfalarda, Charlemagne'nın, zar zor okuyabildiğini yazmaktadır. Yine kitabın bazı yerlerinde, "modern bilim"in XVI. yüzyılda, bazı yerlerde ise XIII. yüzyılda doğduğu yazmaktadır. Yazar, "çifte standart"la hareket etmektedir. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd'ü, Yunanca bilmemekle suçlamaktadır. Ancak aynı suçlamayı, Abelard veya Thomas d'Aquin'e yöneltmemektedir. Müslümanlar'ı, bilim ve felsefe karşıtı gösterirken; Hristiyan düşünce dünyasının, Anselme'den etkilenmiş olduğunu unutuyor. Kilisenin, Aristo'ya koyduğu yasaklar, Paris Üniversitesi'nin başlangıcında da yok muydu?

Kaynakların eleştirisi yanlıdır. Batılı düşünce adamlarının yazdıkları, harfi harfine alınırken; Araplara ait kaynaklar, tartışılır hale getirilmiştir. Bununla da yetinmeyen yazar, hiçbir ciddi araştırmacının esas alamayacağı tezler üretmiştir. Örneğin, Müslümanlar'ın, "antik çağ düşünceleri"ni aldıkları gibi, Avrupa'ya sunduğunu iddia ediyor. Böylece Müslümanlar'ın, herkesçe bilinen ve bir gerçek olan katkıları örtülüyor ki; bu kolayca çürütülecek bir düşüncedir.

Gayet iyi bilinen kaynaklar ve araştırmaların çürütülen kısımları; yazarın ideolojisine hizmet edecek tezler üretmenin yolunu açmak üzere sansürlenmiştir. Güya, Hristiyanlık, Pagan Roma yönetiminin eline geçen Yunanca İncilleri değerlendirerek, Yunan düşüncesinin yerleşmesinde önemli bir rol oynamış(!) Avrupa, Yunan mirasını, sadece "kendi vasıtalarıyla" ele geçirmiş(!) Aynı formülle, Bizans ve Hristiyan Araplar da, Avrupa'ya eklenmiş(!) Bütün bunlar, yazarın, çalışmasının rengi ele veriyor. Yazar'a göre, öncüleri Şam ya da Bağdat'ta yaşamış olmasına rağmen, Avrupa'nın kimliğini meydana getiren unsur, Hristiyanlık'tır.

Yazar, kitabın sonunda, din ve dil yoluyla ortaya çıkan "medeniyetler arasındaki ihtilaflar"dan bahsediyor. Yaptığı şey, sadece onları çarpıştırmak. Bu çalışmanın, "kültür ırkçılığı" üzerine kurulu olduğu da, zaten şu sözlerle anlaşılıyor:

"Semitik bir dilde 'anlam', kelimelerden, vurgu ve uyaklardan doğarken, bir Hint-Avrupa dilinde, cümlenin kuruluşundan, dilbilgisel yapısından doğar. Yapısı daha elverişli olduğu içindir ki, Arap dili, daha çok şiire yönlenmiştir. İki dilbilimsel sistem arasındaki farklar, çeviriyi neredeyse imkansız kılmaktadır."

Sylvain Gouguenheim, 134. sayfada teşekkürlerini sunarken, "Muhammed: Sorgulamak Yasak"(2006) ve "Fransa’da İslam Tehlikesi: Cihad ve Yeniden Fetih Arasında"(2002) kitaplarının yazarı, aşırı sağcı yazar Rene Marchand'dan oldukça etkilendiğini söyleyerek; onun ifadelerine yer veriyor. Bu durumun bizim için sürpriz olmadığı açıktır. Böylece yazar, bu çalışmasının; bilimsel olmadığını,itibar edilemeyecek siyasi hayallerinin, ideolojik projelerle hayata geçirilme çabasından ibaret olduğunu kanıtlamış bulunuyor."

Bildiriyi İmzalayan Bilim Adamlarının Listesi:

1) Cyrille Aillet, Maitre de Conferences (MCF), histoire de l'islam medieval, Un. de Lyon II
2) Etienne Anheim, MCF, histoire medievale, Un. de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines
3) Sylvain Auroux, Directeur de recherches au CNRS
4) Louis-Jacques Bataillon (Dominicain), Commission Léonine pour l'edition critique des œuvres de Thomas d'Aquin, comite international pour l'edition de l'Aristote latin
5) Thomas Benatouïl, MCF, histoire de la philosophie antique, Un. de Nancy II
6) Luca Bianchi, Centro per lo studio del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento, CNR, Milano
7) Joel Biard, Professeur, philosophie medievale, Un. de Tours
8) Patrick Boucheron, MCF, histoire medievale, Un. de Paris I, IUF
9) Jean-Patrice Boudet, Professeur, histoire medievale, Un. d'Orleans
10) Alain Boureau, Directeur d'etudes, histoire medievale, EHESS
11) Jean-Baptiste Brenet, MCF, Philosophie medievale, Un. de Paris X
12) Charles Burnett, Professor, history of arabic/islamic influence in Europe, Warburg Institute, London
13) Philippe Büttgen, Charge de recherches, CNRS, Laboratoire d'etudes sur les monotheismes, Villejuif
14) Irène Caiazzo, Chargée de recherches, CNRS, Laboratoire d’études sur les monotheismes, redactrice en chef des Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age
15) Barbara Cassin, Directrice de recherches au CNRS, dir. du centre Leon Robin
16) Laurent Cesalli, Assistant scientifique, Un. de Freiburg-im-Breisgau
17) Joël Chandelier, Ecole française de Rome (Moyen Âge)
18) Riccardo Chiaradonna, Professore associato, filosofia antica, Universita di Roma III
19) Jacques Chiffoleau, Directeur d'etudes, histoire medievale, EHESS
20) Jacques Dalarun, Directeur de recherches, CNRS, IRHT
21) Isabelle Draelants, Chargee de recherches, CNRS, UMR 7002, Un. de Nancy II
22) Anne-Marie Edde, Directrice de recherches, CNRS, directrice de l'Institut de Recherches et d'Histoire des Textes (IRHT)
23) Sten Ebbesen, Institut du Moyen Age Grec et Latin, Copenhague
24) Luc Ferrier, Ingénieur d'etudes, histoire medievale, CNRS, CRH (EHESS)
25) Kurt Flasch, Professeur emerite a l'Universite de Bochum
26) Christian Förstel, Conservateur en chef de la section des manuscrits grecs, Bibliotheque Nationale de France
Dag N. Hasse, Institut für Philosophie, Lichtenberg-Professur der VolkswagenStiftung
27) Isabelle Heullant-Donat, Professeur, histoire medievale, Un. de Reims
28) Dominique Iogna Prat, Directeur de recherches, histoire médievale, CNRS, LAMOP
29) Charles Genequand, Professeur ordinaire, philosophie arabe, Un. de Geneve
30) Jean-Philippe Genet, Professeur, histoire medievale, Un. de Paris I
31) Carlo Ginzburg, Professore, Scuola Normale Superiore, Pisa
32) Christophe Grellard, MCF, Un. de Paris I
33) Benoit Grevin, Charge de recherches, CNRS, LAMOP.
34) Ruedi Imbach, Professeur, philosophie medievale, Un. de Paris IV
35) Catherine König-Pralong, Maitre assistante, philosophie medievale, Un. de Lausanne
36) Djamel Kouloughli, Directeur de Recherches au CNRS (UMR 7597)
37) Max Lejbowicz, Ingenieur d'etudes honoraire, CNRS, UMR 81 63, Univ. de Lille III
38) Alain de Libera, Professeur ordinaire, Un. de Geneve, Directeur d'etudes a l'EPHE (Ve section)
39) John Marenbon, Professor, History of Medieval Philosophy, Trinity College, Cambridge
40) Christopher Martin, Professor, Philosophy department, Auckland University, Visiting Fellow All Souls College, Oxford
41) Annliese Nef, MCF, histoire de l'islam medieval, Un. de Paris IV
42) Adriano Oliva (Dominicain), Charge de recherches, CNRS, IRHT, Commission Leonine pour l'edition critique des œuvres de Thomas d'Aquin, comite international pour l'edition de l'Aristote latin
43) Christophe Picard, Professeur, histoire de l'İslam medieval, Un. de Paris I
44) Sylvain Piron, MCF, histoire medievale, Ehess
45) David Piche, Professeur adjoint, Departement de Philosophie, Univ. de Montreal
46) Pasquale Porro, Professore ordinario di Storia della filosofia medievale, Universita di Bari
47) Marwan Rashed, Professeur, philosophie ancienne et medievale, ENS Paris
48) Aurelien Robert, Membre de l'Ecole française de Rome (Moyen Âge)
49) Andrea Robiglio, Phil. Seminar, Univ. Freiburg-im-Breisgau ;
50) Irene Rosier-Catach, Directrice de recherches au CNRS (UMR 7597), Directrice d'etudes a l'Ephe (Ve section)
51) Martin Rueff, MCF, Theorie litteraire et esthetique, Un. de Paris VII
52) Jacob Schmutz, MCF, philosophie medievale, Un. de Paris IV
53) Valerie Theis, MCF, histoire medievale, Un. de Marne-la-Vallee
54) Mathieu Tillier, MCF, histoire de l'islam medieval, Un. d'Aix-Marseille
55) Luisa Valente, Ricercatrice, Filosofia medievale, Universita di Roma – La Sapienza Dominique Valerian, MCF, histoire de l'İslam medieval, Un. de Paris I.
56) Eric Vallet, MCF, histoire de l'İslam medieval, Un. de Paris I.

Çeviren: Gökben Coşkun
yaklasansaat.com

 

Kaynak: "Oui, l'Occident Chratien Est Redevable au Monde İslamique", liberation.fr, 30/04/2008

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat