yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Bilim ve Teknoloji/ Nanoteknoloji/ Kur'an'daki Nanoteknoloji

KUR'AN'DAKİ NANOTEKNOLOJİ

(Allah), gökleri ve Arz'ı örneksiz yaratandır. O, bir işe karar verirse,  ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.

[BAKARA(2)/117]

(Allah), gökleri ve Arz'ı örneksiz yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyin Alimi'dir.

[EN'AM(6)/101]

Yedi Gök, Arz ve içindekiler, O'nu tesbih eder. O'nu, övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz, onların tesbihini anlayamazsınız. Muhakkak O, Halim'dir, Bağışlayan'dır.

[İSRA (17)/44]

Muhakkak Biz, 'Emanet'i(İslam'ı), göklere, Arz'a ve dağlara arz ettik. Onlar, 'Emanet'i yüklenmekten çekindi ve korktu. Onu insan yüklendi. Muhakkak (insan), zalim ve cahildir.

[AHZAB(33)/72]

Muhakkak Davud'a, tarafımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber dönün(tesbih edin)!" dedik. Ona, demiri yumuşattık.

[SEBE(34)/10]

Bugün Biz, onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıklarını, elleri Bize söylemekte, ayakları şahitlik etmektedir.

[YASİN(36)/65]

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

Sonra, oraya Göğe yöneldi, o duhan(gaz) halinde idi. Böylece (Göğe) ve Arz'a dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" İkisi de: "İsteyerek (itaat ederek) geldik" dediler.

[FUSSİLET(41)/10-11]

O gün Allah, düşmanlarını ceheneme toplar, onları orada biriktirir.

Oraya toplandıkları zaman, onların yaptıkları şeylere; (kendi)
kulakları, gözleri ve derileri, şahitlik eder. 

Kendi derilerine derler ki: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" (Derileri) dediler ki:
"Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz."

"Siz, kulaklarınız, gözleriniz ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz.
Aksine, yaptıklarınızın birçoğunu, Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz."

[FUSSİLET(41)/19-22]

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat