yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dinler/ Kur'an'da "İslam"

KUR'AN'DA "İSLAM"

Son Din: "Kur'an İslamı" Buharlaştı mı?
Kur'an'ın "Merkezi Kavramları" Nasıl Buharlaştı? Merkezi Kavram: "Kölelik(Abd)"
Merkezi Kavram: "İlah" ve "İslam"yeni
İslam'ın İmana-İhsana Dönüşmesi ve "Nefsin Karadeliği" yeni
Kur'an Diyor ki: "Şeytan Sizin Düşmanınız Siz de Ona Düşman Olun!"
Allah'ın Elçisi: "Cin-Şeytanlar"ı Açıklıyor!
İblis'in İslam'a Tuzağı: "Tasavvuf Felsefesi"
"Yaklaşansaat"te Beklenen "Mehdi" Değil "İsa"dır
Kur'an'da "Elçi İsa ve Mücadelesi"
"Radikalizm": İslam Değil "Hastalık"tır
İsrailoğulları: Amcaoğulları Peygamberimizi Nasıl Örttüler?
Yahudi-Roma İşbirliği: Elçi İsa'yı "Öldürmeye Tam Teşebbüs"
Kur'an'da "Yaklaşan Saat"

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle,

Hamd(övgü), (sadece) Alemlerin(evrenlerin) Rabb'i olan Allah'a aittir.

(O), Rahman ve Rahim'dir.

(O), Din Günü'nün Maliki(Sahibi)'dir.

(Ey Allah'ım!) Ancak Sana köle oluruz ve ancak Sen'den yardım dileriz.

Bizi 'doğru-hak yola' yönelt!

'Delalette olanlar'ın ve 'gazaba uğramışlar'ın yoluna değil, '(İslam) nimeti verdiğin kimselerin yolu'na ilet.

[FATİHA(1)/1-7]

Ey insanlar! Rabb'inize köle olun! O ki, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki, korkup-sakınırsınız.

O(Allah) ki, sizin için Arz'ı yayıp döşedi, Göğü bina etti ve Gök'ten yağmur indirdi. Ve bu yağmurla, sizin için rızık olarak ürünlerden çıkardı. Bütün bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın!

[BAKARA(2)/21-22]

Biz, İsrailoğulları'ndan; "Allah'tan başkasına köle olmayın! Anne ve babaya, akrabalık sahiplerine, yetimlere ve yoksullara iyilik edin, insanlara güzel söz söyleyin, namazı yerine getirin ve zekatı verin!" diye misak almıştık. Sonra siz, azınız müstesna yüz çevirdiniz ve tartışanlar oldunuz.

[BAKARA(2)/83]

Bilmiyor musun, göklerin ve Yer'in mülkü Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka bir veli(dost) ve yardımcı da yoktur.

[BAKARA(2)/107]

Gerçekten, 'kim Allah'a yönelerek teslim olur' ve güzel davranırsa, onun, Rabb'i indinde ecri vardır. Böyle olanlara korku yoktur ve onlar üzülmezler de.

[BAKARA(2)/112]

Elbette sen, Yahudi ve Hıristiyanlar'ın milletine(dinine) tabi olmadıkça senden memnun olmazlar. De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın yoludur." Şayet sana, ilim(hak) geldikten sonra, onların görüşlerine tabi olursan, senin için Allah'tan ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktur.

[BAKARA(2)/120]

İbrahim ve İsmail, Beyt'in(Kâbe'nin) sütunlarını yükselttiği zaman, (şöyle dua etmişlerdi): "Rabb'imiz, bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz Sen, işiten ve bilensin!"

"Rabb'imiz, ikimizi, Sana teslim olmuşlar kıl! Ve soyumuzdan da Sana teslim olmuş bir ümmet kıl! Bize ibadet yollarını göster ve tövbemizi kabul et! Şüphesiz Sen, tövbeleri kabul eden ve acıyansın."

[BAKARA(2)/127-128]

Rabb'i ona(İbrahim'e) dedi ki: "Teslim ol!"  (O da) dedi ki: "Alemlerin Rabb'ine teslim oldum!"

Bunu (İslam'ı), İbrahim, oğullarına vasiyet etti. Yakub da dedi ki: "Oğullarım, muhakkak Allah, bu dini, sizler için seçti. Sizler de, ancak Müslümanlar olarak can verin!"

Yoksa sizler, Yakub'un ölüm anında, şahidler miydiniz? O, oğullarına dedi ki: "Benden sonra, kime köle olacaksınız?" Onlar dediler ki: "Senin İlah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlah'ı olan 'O tek İlah'a köle olacağız. Ve bizler, O'na teslim olanlarız!"

Onlar gelip geçmiş bir ümmetti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz.

Dediler ki: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayete eresiniz." De ki: "Hayır! 'İbrahim milleti(dini)', hanif (dosdoğrudur) ve o(İbrahim) müşriklerden değildir."

Deyin ki: "Biz, Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına (indirilene), Musa ve İsa'ya verilenler ile nebilere, Rabb'inden verilenlere, iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve biz, O'na(Allah'a) teslim olanlarız."

[BAKARA(2)/131-136]

Allah'ın boyası(dini) ki; Allah'tan, boyası daha iyi olan kimdir? Biz O'na köle olanlarız.

De ki: "Bizimle Allah konusunda tartışıyor musunuz? O(Allah) ki; bizim de, sizin de Rabb'inizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de size aittir. Biz, O'na tereddütsüz bağlı olanlarız."

[BAKARA(2)/138-139]

Sizin İlah'ınız tek bir İlah'tır. O'ndan başka ilah yoktur; O, Rahman ve Rahim'dir.

[BAKARA(2)/163]

İnsanlardan Allah'tan başkasını ortak edinen öyle kimseler vardır ki; o Allah'a ortak koştukları kimseleri, Allah'ı sever gibi severler. Ancak iman edenlerin, Allah sevgisi daha şiddetlidir. Keşke o zalimler(müşrikler), azabı gördükleri zamanı bir görselerdi. Muhakkak gücün-kuvvetin tamamı Allah'a aittir ve muhakkak Allah, azabı şiddetli olandır.

[BAKARA(2)/165]

Onlara: "Allah'ın indirdiğine tabi olun" denildiği zaman, derler ki: "Hayır, biz, babalarımızın üzerinde bulunduğu şeye(dine-geleneğe) uyarız." Şayet onların babaları, doğru yolda değil ve akletmiyorlarsa da mı (atalarına uyacaklar)?

[BAKARA(2)/170]

Ey iman edenler, sizi rızıklandırdığımız şeylerin, "temiz"inden yiyin. Şayet yalnızca Allah'ın kölesi iseniz, O'na teşekkür edin.

[BAKARA(2)/172]

Allah ki; O'ndan başka ilah yoktur. O Hayy(diri) ve Kayyum(koruyan-gözeten)dir. O'nu bir dalgınlık ve uyku tutmaz. Göklerde ve Yer'de ne varsa O'na aittir. O'nun izni olmadan, yanında şefaat edecek kimdir? O(Allah), onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. O'nun ilminden bir şeyi, dilediği müstesna, kimse kuşatamaz. O'nun kürsüsü(8. Gök), gökleri ve Yer'i kaplamıştır. O ikisinin korunması, O'na güç gelmez ve O, yücedir, azametlidir.

Dinde zorlama yoktur. Muhakkak rüşd(hak), azgınlıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Bundan sonra her kim, tağutları(azgınları) örter ve Allah'a iman ederse; muhakkak o, kopmaz sağlam bir kulpa(ipe) yapışmıştır. Allah, işitendir, Alim'dir.

Allah, iman edenlerin dostudur, onları, karanlıklardan nura(ışığa) çıkarır. O örtenlerin dostları ise, tağutlar(azgınlar)dır. O tağutlar, onları, nurdan karanlıklara çıkarırlar. Böyle olanlar, ateş ashabıdırlar ve onlar, orada kalıcıdırlar.

[BAKARA(2)/255-257]

O Allah ki; O'ndan başka ilah yoktur. O, Hayy'(yaşayan)dır ve Kayyum'(koruyan-gözeten)dir.

[ALİ İMRAN(3)/2]

O(Allah) ki, size, rahimlerde nasıl dilerse öyle şekil verir. O'ndan başka ilah yoktur. O Aziz'dir(üstündür), Hakim'dir(hüküm ve hikmet sahibidir).

[ALİ İMRAN(3)/6]

Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de, şahitlik etti ki; O'ndan başka ilah yoktur. O, Aziz'dir(üstündür), Hakim'dir(hüküm ve hikmet sahibidir).

Muhakkak Allah'ın yanında din, İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Her kim, Allah'ın ayetlerini örterse; muhakkak Allah, hesabı seri olandır.

Şayet seninle tartışırlarsa, de ki: "Ben ve benimle beraber olanlar, Allah'a yönelerek teslim olduk." Ve kitap verilenlere ve ümmilere(Kitap verilmemiş olanlara) de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Şayet teslim olurlarsa, hidayet bulurlar. Şayet yüz çevirirlerse, senin görevin tebliğ etmektir. Allah, kölelerini görendir.

[ALİ İMRAN(3)/18-20]

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım; mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Muhakkak Sen, her şeye Kadir'sin."

[ALİ İMRAN(3)/26]

Mü'minler, mü'minlerin dışında, kafirleri dostlar edinmesin! Kim böyle yaparsa, Allah'tan, onun için hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah, sizi kendisinden sakındırır. Ve dönüş de Allah'a dır.

[ALİ İMRAN(3)/28]

"Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun! İşte doğru yol budur."

Ne zaman ki İsa; onlardan(insanlardan) küfrü hissetti. Dedi ki: "Allah için bana kim yardım edecek?" Havariler, dedi ki: "Bizler, Allah'a iman ettik, O'nun yardımcılarıyız. Ve şahit ol, muhakkak teslim olanlarız."

[ALİ İMRAN(3)/51-52]

Muhakkak bu (İsa olayı), hak bir hikayedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak Allah, Aziz'dir(üstündür), Hakim'dir(hüküm ve hikmet sahibidir).

Şayet yüz çevirirseniz; şüphesiz Allah, fesat çıkaranları bilir.

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye gelin! Allah'tan başkasına köle olmayalım ve O'na ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız, bazımızı rabler edinmeyelim." Şayet yüz çevirirlerse, onlara söyleyin ki: "Şahid olun! Bizler, teslim olanlarız."

[ALİ İMRAN(3)/62-64]

İbrahim, ne Yahudi ne de Hıristiyan'dır. Ancak o, hanif(dosdoğru) bir Müslüman'dır ve müşriklerden de değildir.

[ALİ İMRAN(3)/67]

Allah'ın kendisine, kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir beşerin, insanlara: "Allah'ın dışında bana da köle olun" demesi olmaz. Ancak: "Ders gördüğünüz ve öğrettiğiniz kitabın rabbanileri(alimleri) olun" der.

(Allah), melekleri, peygamberleri, rabler edinmenizi emretmez. Sizler, teslim olduktan sonra, size küfrü(hakkı örtmeyi) emreder mi?

[ALİ İMRAN(3)/79-80]

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve Yer'de ne varsa isteyerek veya istemeyerek O'na(Allah'a) teslim olmuştur. Ve onlar O'na(Allah'a) döneceklerdir.

De ki: "Biz, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve nebilere Rab'lerinden verilenlere iman ettik. Onların hiçbirisini diğerinden ayırmayız. Bizler, O'na(Allah'a) teslim olanlarız."

Her kim, İslam'dan başka din ararsa, o kabul edilmeyecektir. Böyle bir kimse, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır.

[ALİ İMRAN(3)/83-85]

Ey iman edenler, Allah'tan hak bir sakınma ile sakının! Ölmeyin, ancak teslim olanlar olarak ölün!

[ALİ İMRAN(3)/102]

Göklerin ve Arz'ın mülkü Allah'ındır. Allah, her şeye Kadir'dir.

[ALİ İMRAN(3)/189]

Allah'a köle olun! O'na bir şeyle ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabalık sahiplerine, yetimlere, yoksullara, yakınlık sahibi komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolculara ve sağ ellerinizin malik olduklarına, güzellikle davranın. Muhakkak Allah, her büyüklük taslayıp, övüneni sevmez.

[NİSA(4)/36]

Muhakkak, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak büyük bir günah (işleyerek) iftira etmiş olur.

[NİSA(4)/48]

Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia eden o kimseleri görmedin mi? Onlar, tağutun(azgın yöneticinin) önünde muhakeme olmak istiyorlar. Gerçekte onu(tağutu), reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan, onları, uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.

[NİSA(4)/60]

O Allah ki; O'ndan başka ilah yoktur. O, sizi, kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü olan kimdir?

[NİSA(4)/87]

Muhakkak Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini bağışlar. Her kim Allah'a şirk(ortak) koşarsa, muhakkak o, uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

[NİSA(4)/116]

Allah'a yönelerek teslim olan, güzel davranan ve dosdoğru İbrahim milletine(dinine) tabi olandan, din (bakımından) daha güzel olan kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

Göklerde ve Arz'da ne varsa Allah'a aittir. Allah, her şeyi kuşatandır.

[NİSA(4)/125-126]

Ey iman edenler, mü'minlerin dışında, hakkı örtenleri dostlar edinmeyin. (Böyle yaparak), kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil vermek ister misiniz?

[NİSA(4)/144]

Ey Kitap Ehli, dininizde taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. (O kelimeyi), Meryem'e yöneltmiştir ve o, O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve O'nun elçisine iman edin. O, üçtür demeyin. (Bundan) vazgeçin, (bu) sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah, tek bir İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir(yücedir). Göklerde ve Arz'da ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ne Mesih(İsa) ne de mukarreb melekler, Allah'a köle olmaktan çekinmez. Her kim, Allah'a kölelikten çekinirse ve büyüklenmek isterse, Allah onları, oraya(kendisine) toplayacaktır.

[NİSA(4)/171-172]

Muhakkak o Meryem oğlu Mesih, Allah'tır diyenler kafir olmuştur. De ki: "Şayet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve Arz'da olanların hepsini helak etmek isterse, bunu engellemeye kim güç yetirebilir?" Göklerin, Arz'ın ve ikisinin arasındakilerin mülkü, Allah'a aittir. O(Allah), neyi dilerse yaratır. Allah her şeye Kadir'dir.

[MAİDE(5)/17]

Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazıları, bazılarının dostlarıdır. Sizden kim, onları dost edinirse, muhakkak o, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez.

[MAİDE(5)/51]

Ey iman edenler, sizden önceki kitap verilenlerden, sizin dininizi oyun ve eğlence edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Şayet iman ediyorsanız, Allah'tan korkup-sakının!

[MAİDE(5)/57]

"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler, muhakkak kafir olmuştur. Mesih dedi ki: "Ey İsrailoğulları, benim de, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a köle olun! Muhakkak O Allah, kendisine ortak koşan kimseye, cenneti haram kılmıştır. Böyle olan kimsenin barınağı ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur."

"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyen kimseler, muhakkak kafir olmuştur. Şüphesiz tek bir İlah'tan başka ilah yoktur. Şayet o söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan o hakkı örtenlere, elbette elim bir azap dokunacaktır.

[MAİDE(5)/72-73]

"Bana ve elçime(İsa'ya) iman edin" diye Havarilere vahyettiğim zaman, dediler ki: "İman ettik. Ve şahit ol, muhakkak biz, teslim olanlarız."

[MAİDE(5)/111]

Allah, Meryem oğlu İsa'ya dediği zaman: "İnsanlara, beni ve annemi, Allah'ın dışında iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" (İsa) dedi ki: "Seni tesbih ve tenzih ederim, benim böyle konuşmam mümkün değildir. Ve (böyle konuşma), benim için de hak değildir. Şayet ben böyle söyleseydim, muhakkak Sen onu bilirdin. Sen, bende olanı bilirsin, ancak ben Sen'de olanı bilmem. Muhakkak Sen, ğaybların(gizlilerin) Alimi'sin."

"Ben onlara ancak bana emrettiğin şeyi söyledim: 'Benim de, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a köle olun!' Onların içinde kaldığım sürece, onların üzerine şahit oldum. Ne zaman ki; beni vefat ettirdin(yükselttin), onların üzerlerinde gözetleyici sadece Sen'din. Ve Sen, her şeye şahit olansın."

[MAİDE(5)/116-117]

De ki: "Gökleri ve Arz'ı yaratandan başkasını mı veli edineceğim? O ki; yedirir ancak kendisi yemez" De ki: "İlk önce teslim olmam ve müşriklerden(ortak koşanlardan) olmamam emredildi."

[EN'AM(6)/14]

De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir. Ve şu Kur'an, onunla, sizi ve kime erişirse onu uyarmam için bana vahyediliyor. Sizler mi, Allah'la beraber başka ilahların (varlığına) şahitlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem!" De ki: "Muhakkak O, tek bir İlah'tır ve ben de, sizin ortak koştuğunuz şeylerden beriyim."

[EN'AM(6)/19]

O gün onları toplarız, sonra da şirk(ortak) koşan kimselere deriz ki: "O uydurduğunuz ortaklarınız nerede?"

Sonra onların: "Vallahi Rabb'imiz bizler, müşriklerden(ortak koşanlardan) değildik" demekten başka fitneleri olmaz.

[EN'AM(6)/22-23]

De ki: "Muhakkak benim, Allah'tan başka çağırdığınız kimselere köle olmam yasaklandı." De ki: "Ben, sizin 'hevalarınız'a(görüşlerinize) tabi olmam. (Şayet tabi olursam), o zaman sapmış olurum ve hidayette olanlardan olmamış olurum."

De ki: "Muhakkak ben, Rabb'imden beyyineler(deliller) üzerindeyim, siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz o (azap), benim yanımda değildir. Şüphesiz hüküm, ancak Allah'ındır. O, hakkı anlatır ve O, (hakkı batıldan) ayıranların en hayırlısıdır."

[EN'AM(6)/56-57]

De ki: "Bize zarar da, fayda da vermeyecek olan Allah'tan başkalarını çağırır mıyız? (O zaman), Allah'ın hidayetinden sonra, şeytanların Arz'da kaydırdığı o şaşkın kimseler gibi, topuklarımız üzerinde gerisin geri döndürülmüş oluruz. O şaşkın kimse ki; arkadaşları onu, bize doğru yola gel diye çağırıyor." De ki: "Muhakkak doğru yol, Allah'ın yoludur ve biz, Alemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolunduk."

[EN'AM(6)/71]

İşte Rabb'iniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'na köle olun! Ve O, her şeye Vekil'dir.

[EN'AM(6)/102]

Rabb'inden sana vahyedilene tabi ol! O'ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir!

[EN'AM(6)/106]

Muhakkak o kimseler ki; dinlerini parça parça edip gruplaştılar, sen bu hiziplerden değilsin. Muhakkak onların işleri Allah'adır. Sonra Allah, yaptıklarını, onlara haber verecektir.

[EN'AM(6)/159]

De ki: "Muhakkak Rabb'im, beni doğru yola; geçerli-sağlam dine; dosdoğru İbrahim milletine(dinine) yöneltti. O, müşriklerden değildi."

De ki: "Muhakkak benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, Alemlerin Rabb'i olan Allah içindir."

"O'nun(Allah'ın), hiçbir ortağı yoktur. Bana böylece emredildi ve ben, ilk önce teslim olanlardanım."

[EN'AM(6)/161-163]

Muhakkak Biz, Nuh'u, kavmine gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Doğrusu ben, sizin için, büyük bir günün azabından korkarım."

[ARAF(7)/59]

Ad (Kavmi'ne), kardeşleri Hud'u (gönderdik). (Hud): "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Hala korkup-sakınmayacak mısınız?" dedi.

[ARAF(7)/65]

Dediler ki: "Sen bize, yalnızca Allah'a köle olmamız ve atalarımızın köle olduğu şeyleri bırakmamız için mi geldin? Şayet sen doğrulardansan, bize vadettiğin şeyi(azabı) getir."

[ARAF(7)/70]

Semud (Kavmi'ne) kardeşleri Salih'i (gönderdik). (Salih) dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Size, Rabb'inizden apaçık bir delil(belge) gelmiştir: Allah'ın bu 'dişi devesi', sizin için bir ayet(mucize)dir. Onu bırakın da, Allah'ın Arz'ında yesin. Ona kötülükle dokunmayın; (şayet dokunursanız), sizi elim bir azap yakalar."

[ARAF(7)/73]

Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Şuayb, dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun! Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Muhakkak size, Rabb'inizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların eşyasını(mallarını) değerinden eksiltmeyin ve ıslah ettikten sonra, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şayet iman ediyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır."

[ARAF(7)/85]

De ki: "Ey İnsanlar, muhakkak ben, sizin hepiniz için Allah'ın elçisiyim. O(Allah) ki; göklerin ve Arz'ın mülkü O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. O, yaşatır ve öldürür. Allah'a ve O'nun ümmi bir nebi olan elçisine iman edin. O(elçi) ki; Allah'a ve O'nun kelimelerine iman ediyor. Ona tabi olun! Umulur ki; hidayet bulursunuz.

[ARAF(7)/158]

Senin Rabb'in, Ademoğulları'nın sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman; onları, kendilerine şahit tuttu. (Ve dedi ki): "Ben, sizin Rabb'iniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, biz şahitleriz." (Bu), Kıyamet günü: "Muhakkak biz, bundan gafildik" dememeniz içindir.

Yahut: "Bizden önce, babalarımız şirk koşmuşlardı. Biz de, onlardan sonra, onların zürriyeti olduk. O sapmış olan (babalarımızın) yaptıkları sebebiyle, bizi helak mı edeceksin?" demeyesiniz diye.

[ARAF(7)/172-173]

Ey iman edenler, babalarınız ve kardeşleriniz, şayet küfrü, imana tercih ediyorlarsa, dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, böyle olanlar zalimlerdir.

[TEVBE(9)/23]

(Kitap Ehli), bilginlerini ve rahiplerini, Allah'ın dışında rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Halbuki; tek İlah olan (Allah'a) köle olmaları emredilmişti. O (Allah'dan) başka ilah yoktur. O, şirk koştuğunuz şeylerden münezzehdir.

[TEVBE(9)/31]

Mü'minlerin ve nebilerin(peygamberlerin); müşriklerin, Cehennem ashabı oldukları ortaya çıktıktan sonra, akrabaları da olsa onlar için bağış dilemeleri olmaz.

[TEVBE(9)/113]

Muhakkak göklerin ve Arz'ın mülkü Allah'ındır. O, yaşatır ve öldürür. Sizin için O'ndan başka, yardımcı ve dost yoktur.

[TEVBE(9)/116]

Şayet yüz çevirirlerse, de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben, O'na tevekkül ettim ve O, Büyük Arşın Rabb'idir."

[TEVBE(9)/129]

Muhakkak sizin Rabb'iniz olan Allah, gökleri ve Arz'ı altı günde(devirde) yarattı. Sonra, Arş'a yöneldi. İşleri, O yönetir. O'nun izni olmadan şefaatçi yoktur. İşte Rabb'iniz olan Allah, böyledir. O'na köle olun! Düşünmüyor musunuz?

[YUNUS(10)/3]

Allah'a yalan olarak iftira eden ve O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Muhakkak böyle olan kimse, kurtuluşa eremeyecek olan suçlulardandır.

Allah'ın dışında onlara fayda da, zarar da veremeyecek olan kimselere köle oluyorlar. Ve diyorlar ki: "Bunlar bize, Allah'ın indinde şefaat edeceklerdir." De ki: "Göklerde ve Arz'da, Allah'ın bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, şirk koştukları şeylerden yüksektir, münezzehtir(yücedir)."

[YUNUS(10)/17-18]

O gün, onları toplarız, sonra şirk koşan kimselere deriz ki: "Sizler ve ortaklarınız, olduğunuz yerde kalın!" Sonra, onların arasını ayırırız. Onların ortak koştukları kimseler der ki: "Siz, sadece bize köle oluyor değildiniz."

"Bizim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak biz, sizin ibadetinizden(köleliğinizden) habersiz olanlarız."

[YUNUS(10)/28-29]

Dikkat et! Muhakkak göklerde ve Arz'da kim varsa Allah'ındır. Onlar, Allah'a ortak koşarak çağırdıkları kimselere tabi olmuyorlar. Gerçekte onlar, ancak zanna tabi oluyorlar. Ve şüphesiz onlar, yalancılardır.

[YUNUS(10)/66]

(Nuh dedi ki:) "Şayet yüz çevirirseniz, (bilin ki) ben, sizden, bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tandır. Ve ben, teslim olanlardan olmakla emrolundum."

[YUNUS(10)/72]

Musa dedi ki: "Ey kavmim, şayet Allah'a iman ediyorsanız, O'na tevekkül edin! (Allah'a) Teslim olanlarsanız (böyle yapın)."

[YUNUS(10)/84]

Biz, İsrailoğulları'nı denizden geçirdik. Firavun ve ordusu, azgınlık ve düşmanlıkla onları takip etti. Ta ki Firavun, boğulacağını anladı ve dedi ki: "İsrailoğulları'nın iman ettiği, kendisinden başka ilah olmayan O(Allah'a) iman ettim ve ben teslim olanlardanım."

[YUNUS(10)/90]

De ki: "Ey insanlar, şayet benim dinimden şüphe içindeyseniz; ben, Allah'ın dışında köle olduğunuz o şeylere, köle olmam. Ancak ben, sizi de vefat ettirecek olan Allah'a köle olurum. Ve mü'minlerden olmakla emrolundum."

Yüzünü dosdoğru dine yönelt ve müşriklerden olma!

Sana, fayda da, zarar da veremeyecek olan Allah'tan başkasını çağırma! Şayet bunu yaparsan, şüphesiz sen, zalimlerden olursun.

[YUNUS(10)/104-106]

Elif, Lam, Ra. (Bu,) ayetleri muhkem(sağlam) kılınmış bir kitaptır. Sonra da Hakim(hüküm ve hikmet sahibi) ve Habir(her şeyden haberdar olan) katından bir açıklamadır.

Allah'tan başkasına köle olmayın! Muhakkak ben, sizin için O'ndan bir korkutucu-uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

[HUD(11)/1-2]

Şayet size icabet etmezlerse, bilin ki, muhakkak (bu Kur'an), Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve şüphesiz O'ndan başka ilah yoktur. Teslim olmuyor musunuz?

[HUD(11)/14]

Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine gönderdik. (Onlara dedi ki:) "Muhakkak ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

"Köle olmayın ancak Allah'a köle olun! Ben sizin için elim(acı) bir günün azabından korkarım."

[HUD(11)/25-26]

Ad (Kavmi'ne de), kardeşleri Hud'u (gönderdik). (Hud) dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Muhakkak siz, iftira edenlerden başkası değilsiniz."

[HUD(11)/50]

Semud (Kavmi'ne), kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. O(Allah), sizi, Arz'dan(topraktan), inşa etti ve sizi, orada yaşattı. O'ndan bağışlanma dileyin, sonra O'na tövbe edin. Şüphesiz benim Rabb'im, yakın olandır, icabet edendir."

[HUD(11)/61]

Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun! Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Muhakkak ben, size 'hayrı'(hakkı) gösterdim. Ve doğrusu sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum."

[HUD(11)/84]

Göklerin ve Arz'ın gaybı(gizlisi) Allah'ındır. Bütün işler O'na döndürülür. O'na(Allah'a) köle olun! Ve O'na tevekkül edin! Senin Rabb'in, yaptığınız şeylerden gafil değildir.

[HUD(11)/123]

(Yusuf, hapishanede arkadaşlarına) dedi ki: "Sizin ikinize yiyeceğiniz bir rızık gelmeden önce, ben onun ne olduğunu size haber veririm. Bu, Rabb'imin bana öğrettiklerindendir. Muhakkak ben, Allah'a ve ahirete iman etmeyen, hakkı örten kavmin milletini(dinini) terk ettim."

"Ve atam İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine(dinine) tabi oldum. Allah'a bir şeyi şirk(ortak) koşmamız olmaz. (Bu şirk koşmamak), bizim ve insanların üzerine Allah'tan bir lütuftur, ancak insanların çoğu teşekkür etmezler."

"Ey hapishane arkadaşlarım, çeşitli rabler mi hayırlıdır, yoksa kahredici tek olan Allah mı?"

"Allah'ın dışında köle olduğunuz o kimseler, sizin ve babalarınızın uydurup isimlendirdiği şeylerdir. Allah (böyle yapasınız diye) bir delil indirmedi. Muhakkak hüküm, ancak Allah'ındır. O(Allah), kendisinden başkasına köle olmayın diye emretti. İşte doğru din budur, ancak insanların çoğu anlamazlar."

[YUSUF(12)/37-40]

(Yakub) dedi ki: "Ey oğullarım, (Mısır'a) tek bir kapıdan girmeyin, farklı kapılardan girin! Ben, Allah'tan sizin için bir şeyi gideremem. Şüphesiz hüküm sadece Allah'ındır ve ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de, O'na tevekkül etsinler."

[YUSUF(12)/67]

De ki: "Bu, benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar, bir basiret(kavrayış) üzere Allah'a çağırıyoruz. Allah, münezzehtir-yücedir. Ve ben, müşriklerden değilim."

[YUSUF(12)/108]

Biz, seni, kendisinden önce nice ümmetler geçmiş olan bir ümmete gönderdik. O sana vahyettiğimizi, onlara açıklıyorsun ve onlar, Rahman'ı örtüyorlar. De ki: "O, benim Rabb'imdir. O'ndan başka ilah yoktur. Benim tevekkülüm ve dönüşüm O'nadır."

[RAD(13)/30]

O kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilenden dolayı ferahlarlar. O hiziplerden kimisi, (indirilenin) bazısını örterler. De ki: "Muhakkak Allah'a köle olmam ve O'na şirk koşmamam emredildi. Ben, O'na çağırıyorum ve dönüşüm de O'nadır."

[RAD(13)/36]

Bu (Kur'an), insanlar için, onunla korkup uyarılsınlar, O'ndan başka ilah olmadığını bilsinler ve akıl sahipleri düşünsünler diye bir tebliğdir.

[İBRAHİM(14)/52]

O kimseler ki; Allah'la beraber başka bir ilah kılıyorlar. İleride bilecekler.

[HİCR(15)/96]

Ölüm gelinceye kadar Rabb'ine köle ol!

[HİCR(15)/99]

Allah, emrinden bir Ruh'la(Cebrail'le) melekleri, kölelerinden dilediklerinin üzerine; kendisinden başka ilah olmadığını (bilsinler), kendisinden korkup-sakınsınlar (diye) uyarmak için gönderir.

Gökleri ve Arz'ı, hak olarak yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

[NAHL(16)/2-3]

Sizin İlahınız tek bir İlah'tır. O kimseler ki; ahirete inanmıyorlar, onların kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklenmek isteyenlerdir.

[NAHL(16)/22]

Muhakkak Biz, her bir ümmete: "Allah'a köle olun! Tağutlardan(azgın yöneticilerden) kaçının!" (diye) elçi gönderdik. Onlardan bir kısmına Allah hidayet verdi, bir kısmına da sapkınlık hak oldu. Arz'da gezip, dolaşın, yalancıların akıbetinin ne olduğunu görün!

[NAHL(16)/36]

Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin! Muhakkak O, tek bir İlah'tır. (Öyleyse) sadece Ben'den, korkun!"

Göklerde ve Arz'da ne varsa O'nundur. Kalıcı-geçerli din, O'na aittir. Allah'tan başkasından mı korkup-sakınacaksınız.

[NAHL(16)/51-52]

Allah ile beraber başka ilahlar edinme, şayet edinirsen, ayıplanmış ve yardımsız kalırsın.

Senin Rabb'in, ancak kendisine köle olmanızı ve anne-babaya güzel davranmanızı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi, senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: 'Öf' bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.

[İSRA(17)/22-23]

Bunlar senin Rabb'inin, sana vahyettiği hikmetli şeylerdir. Allah'la beraber başka ilahlar kılma, (şayet böyle yaparsan), kötülenmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

[İSRA(17)/39]

De ki: "Hamd(övgü), Allah'adır. O Allah ki; bir çocuk edinmedi. O'nun mülkte de şeriki(ortağı) ve zillet(düşkünlük) sebebiyle bir dostu-yardımcısı da yoktur." O'nu büyükledikçe büyükle!

[İSRA(17)/111]

O hakkı örtenler, Benim kölelerimi, Ben'den başka dostlar edineceklerini mi sanıyorlar? Muhakkak Biz, cehennemi, hakkı örtenler için bir barınak olarak hazırladık.

[KEHF(18)/102]

De ki: "Muhakkak ben, sizin gibi bir beşerim. Bana, sizin ilahınızın tek bir İlah olduğu vahyolunuyor. Her kim Rabb'iyle karşılaşmayı umuyorsa, salih amel yapsın ve ibadetlerinde Rabb'ine bir kimseyi ortak koşmasın!"

[KEHF(18)/110]

Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur.

[MERYEM(19)/36]

(İbrahim dedi ki:) "Ey babam, şeytana köle olma! Muhakkak şeytan, Rahman'a asi olmuştur."

[MERYEM(19)/44]

(İbrahim dedi ki:) "Ben, sizden ve Allah'tan başka çağırdığınız şeylerden, ayrılıyorum. Ve Rabb'imi çağırıyorum. Umulur ki, Rabb'imi çağırmakla, şaki(mutsuz) olmam."

O zaman ki (İbrahim), onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı. Biz, ona, İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve her birini "nebi" kıldık.

[MERYEM(19)/48-49]

O(Allah) ki; göklerin, Arz'ın ve ikisi arasındakilerin Rabb'idir; O'na köle olun ve O'na ibadette sabırlı olun! Hiç O'na benzer birisini biliyor musun?

[MERYEM(19)/65]

Göklerde ve Arz'da kim varsa hepsi, muhakkak Rahman'a köle olarak gelecektir.

[MERYEM(19)/93]

Göklerde, Arz'da, bu ikisinin arasında ve toprağın altında olanların tamamı, O'na aittir.

[TAHA(20)/6]

O Allah ki; O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir.

[TAHA(20)/8]

(Allah dedi ki:) "Ben, seni seçtim; sana vahyolunanı dinle!"

"Muhakkak Ben Allah'ım. Ben'den başka ilah yoktur. Bana köle ol ve Ben'i anmak için namaz kıl!"

[TAHA(20)/13-14]

Muhakkak sizin İlah'ınız O Allah'tır ki; Ondan başka ilah yoktur. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

[TAHA(20)/98]

Yoksa onlar, Arz'dan ilahlar edindiler de, o ilahlar mı (ölüleri) neşredecekler(diriltecekler)?

Şayet orada, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, (gökler ve Yer), fesada uğrardı. O Arş'ın Rabb'i olan Allah, vasfettiğiniz şeylerden Münezzeh'dir(yücedir.)

O(Allah), yaptığı şeylerden sorulmaz, onlar sorgulanırlar.

Yoksa onlar, O'nun dışında ilahlar mı edindiler? De ki: "Delilinizi getirin. Şu(Kur'an), benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir." Bilakis onların çoğu, hakkı anlamazlar. Ve onlar, haktan yüz çevirirler.

Senden önce bir elçi göndermedik ki, ona şöyle vahyetmiş olmayalım: "Muhakkak Ben'den başka ilah yoktur, Bana köle olun!"

Dediler ki: "Rahman (olan Allah) çocuk edindi." O, Münezzeh'dir(yücedir). Bilakis onlar da, ikram edilmiş kölelerdir.

(O ikram edilmiş köleler), sözde-amelde, O'nun önüne geçemezler. Onlar, O'nun emriyle hareket ederler.

O(Allah), onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar (Allah'ın) razı oldukları müstesna, şefaat edemezler. Onlar, (Allah) korkusundan titrerler.

Onlardan her kim: "Ben, Allah'ın dışında bir ilahım" derse. Böyle olanları, cehennemle cezalandırırız. Zalimleri cezalandırmamız işte böyledir.

[ENBİYA(21)/21-29]

(İbrahim) dedi ki: "O halde, sizlere yararı ve zararı olmayan, Allah'tan başkasına mı köle oluyorsunuz?"

"Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Aklınızı kullanmayacak mısınız?"

[ENBİYA(21)/66-67]

Balık sahibi (Yunus Peygamber); o zaman ki, (kavmine) kızarak gitti. Bizim, ona güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Karanlıkta(balığın karnında) nida etti: "Sen'den başka ilah yoktur. Sen, Münezzeh'sin(yücesin). Muhakkak ben de, zalimlerden oldum."

[ENBİYA(21)/87]

Muhakkak şu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabb'inizim, Bana köle olun!

[ENBİYA(21)/92]

Muhakkak sizler ve Allah'ın dışında köle olduklarınız, cehennemin yakıtısınız. Şüphesiz sizler, ona(cehenneme) varacaksınız.

Şayet (köle olduklarınız), ilahlar olsalardı, ona(cehenneme) girmezlerdi. Her biri, orada kalıcıdırlar.

[ENBİYA(21)/98-99]

Biz, seni, alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki: "Muhakkak bana; sizin İlah'ınızın, tek bir İlah olduğu, vahyolunuyor; teslim olmuyor musunuz?"

[ENBİYA(21)/107-108]

Allah'a karşı şirk koşmaksızın hanifler(dosdoğru hareket edenler) olun! Her kim Allah'a şirk koşarsa, Sema'dan düşmüş ve onu bir kuş kapmış gibidir, yahut rüzgarın onu uzak bir mekana sürüklemesi gibidir.

[HAC(22)/31]

Biz, her ümmet için bir "Mensek"(ibadet şekilleri) kıldık ki; O'nun, kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine, Allah'ın adını ansınlar. İşte sizin İlah'ınız, tek bir İlah'tır, O'na teslim olun! Sen, (Allah'a) saygılı olanları müjdele.

[HAC(22)/34]

Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine (elçi olarak) gönderdik. (Nuh), kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur, sakınmayacak mısınız?"

[MÜ'MİNUN(23)/23]

Hak Melik olan Allah yücedir. O'ndan başka ilah yoktur ve O, Kerim Arş'ın Rabb'idir.

Her kim, kesin bir delili olmaksızın, Allah ile beraber başka bir ilah edinirse; şüphesiz onun hesabı, Rabb'inin indindedir. Muhakkak böyle olan da, kurtuluşa eremeyecek bir kafirdir.

[MÜ'MİNUN(23)/116-117]

Alemleri(insanları ve cinleri) uyarmak için o kölesinin(elçisinin) üzerine 'furkanı'(hakkı batıldan ayıranı) indiren Allah, ne kutsaldır.

O (Allah) ki, göklerin ve Arz'ın mülkü O'nundur. O, çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, sonra da belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

Onlar, kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan, kendilerine zarar ve fayda vermeye güçleri yetmeyen; ölüme, hayata ve diriltmeye malik olamayan, Allah'tan başka ilahlar edindiler.

[FURKAN(25)/1-3]

O gün (Allah), onları ve Allah'tan başka köle olduklarını toplar. Arkasından (Allah), onlara der ki: "Sizler mi şu kölelerimi saptırdınız, yoksa onlar mı yoldan saptılar?"

Onlar da, dediler ki: "Seni tenzih ederiz. Senden başka bir dost edinmemiz, bizim için olmaz. Ancak Sen, onları ve babalarını, zikri unutuncaya kadar yaşattın ve onlar da, helak olan bir kavim oldular."

[FURKAN(25)/17-18]

Onlara, İbrahim'in haberini açıkla.

O, babasına ve kavmine dedi ki: "Siz neye köle oluyorsunuz?"

Dediler ki: "Putlara köle oluyoruz. Bu nedenle onlara, ibadet edenler olarak eğiliyoruz."

(İbrahim) dedi ki: "Siz, onları çağırdığınız zaman sizi, işitiyorlar mı?"

"Yahut size fayda veriyorlar mı ya da zarar veriyorlar mı?"

Dediler ki: "Bilakis biz, babalarımızı bu şekilde yaparlarken bulduk."

(İbrahim) dedi ki: "Neye köle olduğunuzu gördünüz mü?"

"Sizler ve önceki babalarınızın (ne durumda olduğunu)."

"Muhakkak onlar, benim düşmanımdır; ancak Alemlerin Rabb'i (dostumdur)."

[ŞUARA(26)/69-77]

Onlara denilir ki : "Allah'ın dışında köle olduğunuz kimseler nerede?"

"Size yardım edebiliyorlar mı? Ya da yardımlaşabiliyorlar mı?"

Onlar ve azgınlar, orada yüzüstü kapanmışlardır.

Ve İblis'in ordularının hepsi de!

[ŞUARA(26)/92-95]

Allah ile beraber başka bir ilah çağırma, azaba uğrayanlardan olursun.

[ŞUARA(26)/213]

Allah'tan başka köle olduğu şeyler, onun(Belkıs'ın), (Müslüman olmasına) engel olmuştu. Muhakkak o, kafir(örten) bir kavimdendi.

Ona(Belkıs'a): "Saraya gir" denildi. Onu gördüğünde derin bir su sandı ve (eteklerini topladı). (Süleyman) dedi ki: "Muhakkak o, parlatılmış camdan bir saraydır." (Belkıs) dedi ki: "Rabb'im, şüphesiz ben, kendime zulmettim ve Süleyman'la beraber Alemlerin Rabb'i olan Allah'a teslim oldum."

Muhakkak Biz, Semud Kavmi'ne, kardeşleri Salih'i: "Sadece Allah'a köle olun" diye gönderdik. O zaman onlar, hasım (düşman) iki fırka olmuş (tartışıyorlardı).

[NEML(27)/43-45]

Denizin ve karanın karanlıklarında size yol gösteren ve önünde rahmeti bulunan rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen Allah'la beraber başka bir ilah mı? Allah, o şirk koştuğunuz şeylerden münezzeh ve yücedir.

Yaratmayı başlatan, sonra onu iade eden, Sema'dan ve Arz'dan sizi rızıklandıran Allah'la beraber başka bir ilah mı? De ki: "Şayet doğru sözlülerseniz delilinizi getirin."

[NEML(27)/63-64]

(De ki:) "Şu Haram Belde'nin ve her şeyin Rabb'ine köle olmam ve teslim olmam emredildi."

[NEML(27)/91]

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Dünya'da da, Ahiret'te de Hamd(övgü) O'nadır, hüküm O'nundur ve dönüş de O'nadır.

[KASAS(28)/70]

Sana Allah'ın ayetleri indirildikten sonra, (sakın) seni engellemesinler. Oraya, Rabb'ine çağır, müşriklerden olma!

Allah ile beraber başka bir ilah çağırma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun razı oldukları müstesna, her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve dönüş de O'nadır.

[KASAS(28)/87-88]

İbrahim kavmine dedi ki: "Allah'a köle olun ve O'ndan korkup-sakının. Şayet bilirseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır."

"Muhakkak, Allah'ın dışında putlara köle oluyorsunuz ve iftiralar-yalanlar uyduruyorsunuz. Allah’ın dışında o köle olduğunuz şeyler, size rızık vermeye malik değildir. Rızkı, Allah Katı'nda arayın, O'na köle olun ve O'na teşekkür edin. Dönüş ancak O'na(Allah'a)dır."

[ANKEBUT(29)/16-17]

Zalim olanlar müstesna, Ehli Kitap'la en güzel şekilde mücadele edin. Onlara söyleyin: "Biz, bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ve sizin İlah'ınız, tek bir İlah'tır ve bizler, O'na teslim olanlarız."

[ANKEBUT(29)/46]

O'na(Allah'a) dönün, O'ndan korkup-sakının, namazı yerine getirin ve müşriklerden olmayın!

O dinlerini parça parça eden ve hizipleşenlerden olma! Her bir hizip yanındakiyle(kendi görüşüyle) ferahlar.

[RUM(30)/31-32]

Lokman, oğluna öğüt vererek dedi ki: "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma! Muhakkak şirk, büyük bir zulümdür."

[LOKMAN(31)/13]

Her kim, Allah'a yönelerek teslim olur ve güzel davranırsa, muhakkak sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin akıbeti de Allah'a döner.

[LOKMAN(31)/22]

(Müşrikler) dediler ki: "Rabb'imiz, biz, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik ve onlar, bizi yoldan saptırdılar."

"Rabb'imiz, onlara azabtan iki kat ver ve onları, büyük bir lanetle lanetle!"

[AHZAB(33)/67-68]

O'nun(Allah'ın) izin verdiği kimseler müstesna, O'nun indinde 'şefaat' fayda vermez. Onların kalplerinden korku gidince, dediler ki: "Rabb'iniz ne dedi?" Onlar da dediler ki: "O, hakkı söyledi." O, yücedir, büyüktür.

[SEBE(34)/23]

Ey insanlar, Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Sizi Arz'dan ve Gök'ten rızıklandıran Allah'tan başka bir Yaratıcı var mı? O'ndan başka ilah yoktur. Neden haktan çevriliyorsunuz?

[FATIR(35)/3]

(Kavmine gelen elçilere iman eden bir kimse) "Niçin, beni yaratan ve sizin kendisine döneceğiniz Allah'a köle olmayayım?"

"O'nun dışında ilahlar edinir miyim? Şayet Rahman, bana bir zarar vermek isterse, onu, onların şefaati hiçbir şekilde gideremez ve beni de kurtaramaz."

"Muhakkak ben (ilah edinirsem), o zaman apaçık bir sapıklık içinde olmuş olurum."

"Şüphesiz ben, sizin Rabb'inize iman ettim; beni dinleyin!"

[YASİN(36)/22-25]

''Ey Ademoğulları! Ben, sizden söz almadım mı? Şeytana köle olmayın, muhakkak o(şeytan), sizin için apaçık bir düşmandır.''

''Bana köle olun. İşte doğru yol budur.''

''Muhakkak o, sizden birçok topluluğu saptırmıştı, akletmiyor musunuz?''

[YASİN(36)/60-62]

Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler.

Onların (ilah edindikleri), onlara yardım edemezler. Aksine, kendileri, onların hazır askerleridir.

[YASİN(36)/74-75]

Muhakkak, sizin İlah'ınız tek bir İlah'tır.

O, göklerin, Arz'ın, ikisi arasındakilerin ve doğuların Rabb'idir.

[SAFFAT(37/4-5]

De ki: "Muhakkak ben, bir uyarıcıyım. Kahhar ve tek olan Allah'tan başka bir ilah yoktur."

"O, göklerin, Arz'ın ve ikisi arasındakilerin Rabb'idir. O Aziz(üstün) ve bağışlayandır."

[SAD(38)/65-66]

(Bu), Aziz(üstün), Hakim olan Allah'tan indirilen bir Kitap'tır.

Muhakkak Biz, bu Kitab'ı sana hak ile indirdik. Dini Allah'a has kılarak, O'na köle ol!

Dikkat et! Halis din Allah'ındır. O Allah'ın dışında dostlar edinenler (dediler ki): "Biz, onlara, bizi Allah'a bir yakınlıkla yaklaştıracaklar diye köle oluyoruz." Muhakkak Allah, onların arasında, o ihtilaf ettikleri konularda hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, o hakkı örten yalancı kimseyi, hidayete erdirmez.

[ZÜMER(39)/1-3]

De ki: "Muhakkak, dini Allah'a has kılarak, O'na köle olmam emredildi."

"Ve ilk önce O'na teslim olmam emredildi."

De ki: "Şüphesiz, şayet Rabb'ime asi olursam, büyük günün azabından korkarım."

De ki: "Dinimi Allah'a has kılarak, O'na köle olurum."

[ZÜMER(39)/11-14]

O kimseler ki; 'tağut'a(azgın yöneticiye) köle olmaktan kaçınırlar ve oraya Allah'a dönerler. Onları müjdele. Müjdele kölelerimi.

[ZÜMER(39)/17]

Allah'ın, göğsünü(kalbini) İslam'a açtığı o kimse, Rabb'inden bir nur üzeredir. Kalpleri, Allah'ın zikrine katılaşanların vay haline! Böyle olanlar, apaçık bir sapıklık içindedir.

[ZÜMER(39)/22]

Yoksa Allah'ın dışında 'şefaatciler' mi edindiler? De ki: "Şayet hiçbir şeye güç yetiremeseler ve akledemeseler de mi (şefaat edecekler)?"

De ki: "'Şefaat'in tamamı Allah'a aittir. Arz'ın ve göklerin mülkü O'nundur. Ve dönüşünüz de O'nadır."

[ZÜMER(39)/43-44]

Oraya Rabb'inize dönün ve azap gelmeden önce O'na teslim olun! Sonra yardım olunmazsınız.

[ZÜMER(39)/54]

De ki: "Benim, Allah'tan başkasına köle olmamı mı emrediyorsunuz ey cahiller?"

Muhakkak sana ve senden önceki kimselere vahyedilmiştir ki: "Şayet şirk koşarsan, amellerin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun."

"Bilakis, Allah'a köle ol ve teşekkür edenlerden ol!"

[ZÜMER(39)/64-66]

Bu Kitap, Aziz ve Alim olan Allah'tan indirilmedir.

O(Allah ki); günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli ve güç sahibidir ve O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.

[MÜ'MİN(40)/2-3]

Her şeyin yaratıcısı olan Allah, sizin Rabb'inizdir ve O'ndan başka ilah yoktur. Neden haktan yüz çeviriyorsunuz?

[MÜ'MİN(40)/62]

O(Allah), 'Hay'(diri)dır, O'ndan başka ilah yoktur. Dini O'na has kılarak O'nu çağırın. Hamd(övgü), alemlerin Rabb'ine aittir.

De ki: "Allah'tan başka çağırdığınız şeylere, benim köle olmam yasaklandı. Bana, Rabb'imden beyyineler geldi. Ve alemlerin Rabb'ine teslim olmam emredildi."

[MÜ'MİN(40)/65-66]

De ki: "Muhakkak ben, sizin gibi bir beşerim. Bana, sizin İlah'ınızın tek bir İlah olduğu vahyolunuyor. O'na yönelin ve O'ndan bağış dileyin. Vay haline o müşriklerin!"

[FUSSİLET(41)/6]

Onlara, "Yalnızca Allah'a köle olun!" diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince, dediler ki: "Eğer dileseydi Rabb'imiz, melekler indirirdi. Bundan dolayı biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi örtenleriz."

[FUSSİLET(41)/14]

O Allah'a çağırandan ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kimdir. O der ki: "Muhakkak ben, teslim olanlardanım."

[FUSSİLET(41)/33]

İbrahim, babasına ve kendi kavmine dedi ki: "Muhakkak ben, sizin köle olduğunuz şeylerden beriyim."

"Ancak O(Allah) ki, beni yarattı, O müstesna, İşte O beni doğrultacaktır."

Ve O(Allah), bu (tevhidi), arkadan gelen insanlara, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki onlar dönerler.

[ZUHRUF(43)/26-28]

(İsa dedi ki:) "Muhakkak O Allah ki; benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun! İşte doğru yol budur."

[ZUHRUF(43)/64]

O(Allah) ki, O Gök'te de İlah'tır ve Arz'da da İlah'tır. O, Hakim ve Alim'dir.

Göklerin, Arz'ın ve ikisi arasında bulunanların mülkü elinde olan (Allah) ne 'Mübarek'tir(kutsaldır). Saatin ilmi O'nun yanındadır ve dönüş O'nadır.

[ZUHRUF(43)/84-85]

Şayet yakın bir ilim sahibiyseniz, O, göklerin, Arz'ın ve ikisinin arasında olanların Rabb'idir.

O'ndan başka ilah yoktur. O, yaşatır ve öldürür. O, sizin ve sizden önceki babalarınızın Rabb'idir.

[DUHAN(44)/7-8]

Sen, o hevasını ilah edineni gördün mü? Allah, onu bir ilim üzere saptırdı. Kalbini ve işitmesini mühürledi, gözünün üzerinde de perde kıldı. Allah'tan sonra onu kim doğrultacak, düşünmüyor musunuz?

[CASİYE(45)/23]

Ad'ın kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. O zaman kavmini: "Allah'tan başkasına köle olmayın, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım" diyerek Ahkaf'la uyarmıştı.

[AHKAF(46)/21]

Yakınlık olsun diye Allah'tan başka ilah edinen kimselere, (o ilahları) yardım etselerdi ya. Bilakis, onlar, kayboldular. İşte bunlar, onların uydurdukları ve iftira ettikleridir.

[AHKAF(46)/28]

Bil ki; muhakkak Allah'tan başka ilah yoktur. Sen, mü'min erkekler, mü'min kadınlar ve kendi günahların için bağış dile. Allah, dönüp-dolaştığınız ve barındığınız yerleri bilir.

[MUHAMMED(47)/19]

Bedeviler, dediler ki: "Biz, iman ettik." De ki: "Siz henüz iman etmediniz; lakin 'teslim olduk' deyiniz. Henüz iman kalbinize girmedi. Allah'a ve Resulü'ne itaat ederseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, acıyandır."

Muhakkak mü'minler o kimselerdir ki; Allah'a ve O'nun Resûlü'ne iman ederler, sonra şüphe etmezler. Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele ederler. Böyle olanlar, doğru sözlü olanlardır.

[HUCURAT(49)/14-15]

Allah'a firar edin. Muhakkak ben, sizin için, O'ndan(Allah'tan) apaçık bir uyarıcıyım.

Allah'la beraber başka bir ilah kılmayın. Muhakkak ben, sizin için, O'ndan(Allah'tan) apaçık bir uyarıcıyım.

[ZARİYAT(51)/50-51]

Ben cinleri ve insanları, sadece Bana köle olsunlar diye yarattım.

[ZARİYAT(51)/56]

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, gaybın ve müşahede edilenin Alimi'dir. O, Rahman ve Rahim'dir.

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, 'Mukaddes Melik'tir; 'Selam'dır(kurtuluşa erdirendir); 'Mü'min'dir(emniyet verendir); 'Müheymin'dir(himaye edendir); 'Aziz'dir(üstündür); 'Cebbar'dır(cebredicidir); 'Mütekebbir'dir(büyüklük sahibidir). O, şirk koştuğunuz şeylerden münezzehtir(yücedir).

O Allah, örneksiz olarak yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Gök'te ve Arz'da ne varsa, O'nu tesbih eder. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

[HAŞR(59)/22-24]

Şüphesiz, İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için 'güzel bir örnek' vardır. O zaman onlar, kavimlerine dediler ki: "Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz, sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda, ebedi olarak buğz ve düşmanlık vardır; ta ki siz, tek olan Allah'a iman edinceye kadar." Ancak İbrahim'in babası için şu sözü müstesna: "Senin için bağış dileyeceğim, ancak Allah'tan bir şey elde edemem. Rabb'imiz, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ve dönüş Sana'dır."

"Rabb'imiz, hakkı örtenleri, bizim için bir fitne(deneme) kılma! Rabb'imiz, bizi bağışla! Muhakkak Sen, Aziz'sin, Hâkim'sin."

[MÜMTEHİNE(60)/4-5]

Şüphesiz Biz Nuh'u, kavmine, "onlara elim(acı) bir azap gelmeden evvel uyarsın" diye gönderdik.

(Nuh) dedi ki: "Ey kavmim, şüphesiz ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım."

"Allah'a köle olun! O'ndan sakının ve bana itaat edin!"

"(Ki) suçlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir ecele(vakte) kadar ertelesin. Muhakkak Allah'ın eceli(vakti) geldiği zaman, o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!"

[NUH(71)/1-4]

De ki: "Muhakkak ben, sizi Rabb'ime çağırıyorum ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmuyorum."

[CİN(72)/20]

(Allah), doğunun ve batının Rabb'idir. O'ndan başka ilah yoktur. O'nu vekil edinin!

[MÜZZEMMİL(73)/9]

Emredilmedi, ancak dini Allah'a has kılarak, O'na dosdoğru köle olmak, namazı yerine getirmek ve zekatı vermek emredildi. İşte Hak(doğru) din budur.

[BEYYİNE(98)/5]

De ki: "Ey kafirler(hakkı örtenler)!

Ben, sizin köle olduğunuz şeylere köle olmam!

Siz de, benim köle olduğum (Allah'a) köle olucu değilsiniz.

Ben de, sizin köle olduklarınıza köle olucu değilim.

Siz de, benim köle olduğum (Allah'a) köle olucu değilsiniz.

Benim dinim bana, sizin dininiz size.

[KAFİRUN(109)/1-6]

De ki: İnsanların Rabb'ine, sığınırım.

İnsanların Melik'ine sığınırım.

İnsanların (gerçek) İlah'ına sığınırım.

[NAS(114)/1-3]

 

 
ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat