yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Cin- Şeytanlar/ Kur'an Diyor ki: "Şeytan Sizin Düşmanınız Siz de Ona Düşman Olun!"/İblis İmzalı Filmlerin Mesajları/ İblis ve Uşaklarının Hezeyanları: Çıkış: Krallar ve Tanrılar/ Nuh: Büyük Tufan

İBLİS VE UŞAKLARININ HEZEYANLARI:

ÇIKIŞ: KRALLAR VE TANRILAR / NUH: BÜYÜK TUFAN

Sitemizin "İblis imzalı filmler" bölümünde, şimdiye kadar birçok İblis imzalı filmin analizini yapmış bulunuyoruz. Bu filmler, "İblis'in Kadim Planı"na hizmet amacıyla belli yönlendirme merkezleri tarafından hayata geçirilmektedir. Bu filmlerin ortak amaçları, insanların algılarını yönetmek ve yönlendirmektir. Bunlardan bazıları özellikle gençleri, oldukça derinden etkilenmiş ve bu gençlerin, şeytani zırvaları gerçekmiş gibi satın almaları sağlanmıştır. İnsanlık, bu hayali ve gerçek dışı senaryolarla, geleceğin "Deccal dünyası"na hazırlanmakta ve "İblis'in kadim planı"na hizmet etmeye uyarlanmaktadır.

Bugüne kadar yaptığımız analizlerle; bu filmlerdeki açık ve gizli birçok "İblis yalanı"nı deşifre etmiş ve gösterişli sahnelerin arka planındaki gerçek mesajları ortaya koymuştuk. Alegori, sembolik anlatım, çağrıştırma, analoji, saptırma veya bir gerçeğin yanına ölümcül bir yalanı gizleme gibi birçok yöntem bu filmlerde ustaca kullanılmıştır.

Ancak yakın zamanda yine aynı "Küresel Güç Mahfilleri" tarafından sahneye konulan iki film, tüm bu şeytani yöntemlerin de ötesine geçerek, yalan, iftira ve zırvalarda tavan yapmıştır. Bahsettiğimiz bu filmler "Çıkış: Krallar, Tanrılar" ve "Nuh: Büyük Tufan"dır. "Çıkış: Krallar ve Tanrılar" isimli film, güya "Musa'nın ve İsrailoğullarının çıkış hikayesi"ni anlatmaktadır. "Nuh: Büyük Tufan" ise yine sözde "Nuh Tufanı"nı konu almaktadır.

Bu iki konu, Kur'an ve Tora'da oldukça detaylarıyla yer almasına rağmen; filmin yapımcıları, bu Hak Kitaplarla alay edercesine ve gerçeği yok sayarak, şeytani hayallerine göre yeniden kurgulamışlardır. Böylece insanlığın gözünün içine bakarak; Allah'a ve O'nun iki önemli Elçisi'ne İblisce çirkin iftiralar atılmış, sapkın-hastalıklı ilişkiler uydurulmuş ve gerçekmiş gibi sunulmuştur.

Bu filmler, ismiyle ve konusuyla tamamen kurgu olsa bu, senaristin, yönetmenin kendi hayalleri deyip geçebilirsiniz. Ancak bu filmlerin senaryosu, tamamen "Kutsal Kitaplar"da yer alan iki önemli Peygamberi konu almaktadır.  

Kesinlikle bir "analizi" dahi hak etmeyecek derecede süfli olan bu yapıtlar, Allah'ın Elçileri'ni; isyankar, kafirlere karşı sevgi dolu, Allah'tan nefret eden, mecbur olduğu için verilen görevi yerine getiren, ancak o sırada sürekli itiraz eden, asi, kafirlere empati yapan, onlara sevgi duyan ve zaaf gösteren kişiler olarak göstermiştir. Bir taraftan Peygamberlere iftira üstüne iftira atılırken; diğer taraftan Sonsuz Yüce Rabb'imizi, haşa; zorba, haksız istekleri olan, acımasız, kindar olarak göstermeye yeltenecek kadar alçaklığın çukuruna düşmüşlerdir. Bu iki film; ancak Allah'a ve O'nun Sadık Peygamberlerine düşman olan İblis'in ve hezeyanlarının aleti olan "şeytanlaşmış senaristler"in yapabileceği bir iştir.

Anlaşılan İblis, kininden kudurmuş, Yaklaşan Saat'te ipinin uzatılmasını, insanoğlunun bugünkü kör cehaletini ve gafletini fırsat bilmiş; aldatılmış uşakları aracılığıyla çirkin bir saldırıyı gerçekleştirmiştir... Yazıklar olsun bu şeytani saldırılara alet olanlara... Yazıklar olsun bu filmleri izleyenlere ve seyirci kalanlara...

Buradaki maksat "ilahi dinleri" ve onların "temel kavramlar"ını dejenere etmek ve onlar üzerinden "şeytani New Age din algısı"nı yaygın hale getirmektir. "New Age felsefesinin palavraları"nı alt yapıda kullanarak verilen mesaj şudur: Eski enerjiler(ilahi dinler), zorba, zalim, acımasız ve sevgiden yoksundur. Diğer taraftan Mu ve Atlantis artığı Mısır-Hint şeytani uygarlıklarının; ya da "kabbalacı-budist-tasavvufi felsefe"nin çağdaş ifadesi New Age dini; "sevgi(!), kardeşlik(!), barış(!) dinidir" mesajı verilmektedir.

Şu da bilinmelidir ki; Hollywood film endüstrisi, "Küresel-Parasal Hegemon Güçler"in elindedir ve bu endüstri, İblis'in amaçlarına hizmet eden bir "kara propaganda merkezi" olarak çalışmaktadır. Sonuç olarak bu "yeni dünya düzeninin güç baronları", İblis'in, insanoğlundan intikam alma savaşının bir maşası olduklarını anladıklarında elbette iş işten geçmiş olacaktır.

Aldatanların kendi aldanmışlıkları, tarih boyunca hep traji-komik olmuştur. Sünnetullah budur ve tarih hep bu acı gerçeğe şahitlik eder. Tüm planlar, elbette "Allah'ın Planı"nın içindedir ve elbette tarihin ve olayların akışı, Sonsuz Yüce Allah'ın elinde ve takdirindedir. Bundan gerisi yalandır, aldanmadır, erişemeyecekleri büyüklenme-havalanma ve hayal görmedir vesselam...

Ayhan Demirpehlivan
yaklasansaat.com

16/04/2015

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat