SİTE KÜNYESİ

2005 yılı ortalarında yayın hayatına amatör bir ruhla başlayan 'yaklasansaat.com' bugün itibariyle olgunluk-ustalık ve adanmışlık ruhuyla yayınını sürdürmektedir.

Bugün insanlık, olumlu ve olumsuz tüm gelişmelerde maksimum ve minimum çizmekte; bir taraftan bilim-teknolojide zirveye tırmanırken, diğer taraftan ahlaki çürümenin ve şeytanlaşmanın en derin çukuruna yuvarlanmaktadır.

Özellikle pozitif ilimlerde kaydedilen ilerlemeler; matematiğin bütün ilimlerin bir metodu haline gelmesi; bilgisayar teknolojisinin ve işletim sistemlerinin şaşırtıcı hızı, muazzam gelişmelere yol açmaktadır. Yıllarca çözülemeyecek 'bir problem veya işin' birkaç saniyede sonuçlandırılabilmesi, bu teknik ilerleme temposuna korkunç hız katmış bulunuyor. Bütün; matematik, fizik, astrofizik, kimya, mühendislik, fizyoloji, biyoloji, tıp, vb. alanlarda, ilmi ve teknolojik gelişmeler, göz kamaştırıcı hızla devam etmektedir. Biyomedikal, robot teknoloji, nano teknoloji vb. çağın yeni teknolojik gelişmeleri de, yakın gelecekte daha yaygın uygulama alanları bulacaktır. Pozitif bilimlerdeki gelişmeler ve teknolojik uygulamalar, böylece dev adımlarla ilerlemektedir.

İnsanoğlu, ilim ve teknoloji ile mikro ve makro evrenin derinliklerine inip karmaşıklığı çözmeye çalışırken, diğer taraftan insanlığı; yani kendisini kavrama ve problemlerini çözmede acz ve cehalet içinde yüzüyor. İnsanlık, varlığının amacından uzaklaşmış; dünya yaşamını ve değerlerini kutsayarak amaç haline getirmiş; fıtratını azami derecede bozarak; 'ahlaki ve nefsi çürümüşlüğün çukuru'na yuvarlanmıştır.

Öyle ki büyük dinlerin mensupları, dinciler, ahlakçılar; sözde 'Ahiret'e ve 'Hesap Günü'ne inananların büyük bir kısmı bile, dünya hırsının esiri olup; menfaatçi, yalancı, dolancı, soyguncu ve şeytanların oyuncağı olmuşlardır. Bugün ahlaki çürümüşlük, şeytanlaşma, başkalarını sömürme, kandırma-saptırma; cinnet, ruhsal-zihinsel sakatlıklar, bedeni-cinsel çılgınlıklar, kaos-katliam ve tüm boyutlardaki çürümüşlük, 'grafiğinin en derin çukuru'nu çizmektedir...

Böyle bir dünyada yayıncılığın, internetin; nasıl bir propaganda ve beyin kontrolü aracı olacağı gayet açıktır. Bir taraftan 'pozitif bilgi' hızla artar ve yayılırken; diğer yandan 'negatif bilgi'; internet kültürü, bilgi kirliliği, şeytani aldatma ve yanıltmalar; evrensel İblis kökenli New Age (Yeni Çağ) tarikatları ve kültürü, insanlığı ahtapot gibi sarmaktadır. Özellikle negatif anlamda 'internet kültürü'; olumlu cüzi faydalarının yanında, insan ruhunu ve fıtratını öldüren zehirleriyle; ferdi ve toplumsal bunalımları, cinneti, bencilleşmeyi, cinsel sapkınlıkları, vampirleşmeyi, amaçsız isyan ve asileşmeyi, 'küresel İblis-Deccal devriminin ölümcül sonuçları'nı hazırlamaktadır.

'Bilgi kirliliği'; tüm gerçek kırıntılarını, alevli rüzgarında savurmakta; insanlık, özellikle gençlik, 'gerçeğin ışık kırıntıları'ndan bile mahrum olmakta; ışıksız, fenersiz ve fersiz kalmakta; düşmanın karşısında teslim olmaya can atan 'iradesizler ordusu'nu andırmaktadır.

İşte böyle bir zamanda ve çağda 'yaklasansaat.com', Sonsuz Yüce'nin nuru olan 'Kur'an'ın Işığı'nı karanlığa tutmuş; 'gerçek bilgi'nin, ilmin, 'fıtrat'ın ve 'doğru'nun yansıtıcısı olmuş; zulumatı (karanlığı) yarıp geçmiştir. Amatör bir ruhla ve adanmışlıkla yoluna devam eden 'Sitemiz'; bugün dünyayı bu hale getiren 'hegemonlar'ın arkasında duran 'İblis ve ordusu'na doğrudan savaş açmıştır. Bu savaş; Sonsuz Yüce Rabb'imizin yardımı ve lütfuyla 'Yaklaşan Saat'in sonuna kadar devam edecektir.

'Hegoman güçler'in bilinçli olarak geliştirdiği bu 'Gerçek'le 'Batıl'ı alt-üst eden 'enigmatik şeytani çağın zihinsel kaosu'nda; 'yaklasansaat.com', Gerçek İslam'ın, insanlığın-fıtratın, ilmin ve ilmi araştırmaların adresi ve sesi olmuştur. Yaklaşansaat Sitesi, gerçeğe susamışların, kirli bilgi ve propagandalardan arınmak isteyenlerin ışığı ve yol göstericisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

'Yaklaşansaat Yönetimi'; sitedeki 'BİLİM VE TEKNOLOJİ' yazımızda dile getirdiğimiz 'ilmi çalışmanın prensipleri'ne sıkı bir şekilde sadık kalmıştır. 'Yaklaşansaat'in; evrene, dünyaya, hayata ve ilme bakışı, şüphesiz Kur'an merkezlidir. Pozitif ilmin keşiflerini, araştırmalarını, verilerini ve sonuçlarını yakından izlemeyi ve 'Kur'an ışığı'nı bu veriler uzayına tutmayı, temel prensip edinmiştir. Bu nedenledir ki birçok okuyucumuz bizi, bir yüksek okul, üniversite, bilimsel bir araştırma kurumu olarak algılamış ve bizimle iletişime geçmiştir. Sonuç olarak Sitemiz, hemen her alanda en ciddi araştırmalara imza atmış, adeta evren ve içindekiler alanında; en temel konulara Kur'an merkezli ışık tutmuştur.

Bu nedenledir ki Yaklaşansaat Sitesi'nce yapılan Kur'an merkezli ilmi araştırmaların; kayda geçmesi, tarihe not düşmesi amacımızdır. Yoksa ne Sitemiz aracılığıyla ne de yayınlanan kitaplarımızdan para kazanmak, bizim amacımız olamaz.

İslam'ın bu konudaki temel prensibi peygamberlerin diliyle Kur'an'ın şu sözüdür: 'Ben sizden ücret istemiyorum, benim ücretim Allah'tandır.' Biz yine bilmekteyiz ki tarihler boyunca 'İslam Dini'nin bozularak 'şirk' dinine dönüşmesi ve 'aracı din sınıfı'nın ortaya çıkmasında, bu prensibin örtülmesi çok önemli rol oynamıştır.yaklasansaat.com