yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar
  theapproachinghour, english website
kuranı anlamak için arapça


tasavvuf felsefesi, kuran islamı, radikalizm islam değil hastalıktır

YAKLAŞAN SAAT'TE BEKLENEN MEHDİ DEĞİL İSA'DIR, mehdiyet felsefesi

 

Dünyamız/ Bilim ve Teknoloji/ Nanoteknoloji/ Kur'an'daki Nanoteknoloji

KUR'AN'DAKİ NANOTEKNOLOJİ

(Allah), gökleri ve Arz'ı örneksiz yaratandır. O, bir işe karar verirse,  ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.

[BAKARA(2)/117]

(Allah), gökleri ve Arz'ı örneksiz yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyin Alimi'dir.

[EN'AM(6)/101]

Yedi Gök, Arz ve içindekiler, O'nu tesbih eder. O'nu, övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz, onların tesbihini anlayamazsınız. Muhakkak O, Halim'dir, Bağışlayan'dır.

[İSRA (17)/44]

Muhakkak Biz, 'Emanet'i(İslam'ı), göklere, Arz'a ve dağlara arz ettik. Onlar, 'Emanet'i yüklenmekten çekindi ve korktu. Onu insan yüklendi. Muhakkak (insan), zalim ve cahildir.

[AHZAB(33)/72]

Muhakkak Davud'a, tarafımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber dönün(tesbih edin)!" dedik. Ona, demiri yumuşattık.

[SEBE(34)/10]

Bugün Biz, onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıklarını, elleri Bize söylemekte, ayakları şahitlik etmektedir.

[YASİN(36)/65]

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

Sonra, oraya Göğe yöneldi, o duhan(gaz) halinde idi. Böylece (Göğe) ve Arz'a dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" İkisi de: "İsteyerek (itaat ederek) geldik" dediler.

[FUSSİLET(41)/10-11]

O gün Allah, düşmanlarını ceheneme toplar, onları orada biriktirir.

Oraya toplandıkları zaman, onların yaptıkları şeylere; (kendi)
kulakları, gözleri ve derileri, şahitlik eder. 

Kendi derilerine derler ki: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" (Derileri) dediler ki:
"Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz."

"Siz, kulaklarınız, gözleriniz ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz.
Aksine, yaptıklarınızın birçoğunu, Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz."

[FUSSİLET(41)/19-22]

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat